Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor vil gøre arbejdet færdig

FREMTIDSPLANER - Ralf Hemmingsen har fået tre år ekstra på posten. Dem vil han bruge til at realisere historiske byggeprojekter

Titlen er rektor, men Ralf Hemmingsen kunne lige så godt titulere sig selv byggematador de kommende fire år.

Københavns Universitet (KU) har med finansloven netop fået 2,5 milliarder kroner til de måske største renoveringer og nybyggerier i universitetets mere end 525 år lange historie, og bestyrelsen har samtidig forlænget hans kontrakt, så den nu løber til den 31. oktober 2013.

»Det er KU´s største strategiske satsning i 40 år. Det er fundamentalt vigtigt, at planerne bliver realiseret, og det vil jeg meget gerne være med til at sikre sker. Jeg er derfor meget glad for, at jeg blev spurgt, om jeg vil blive som rektor,« siger Ralf Hemmingsen.

Ingen historiske ambitioner

Han er bevidst om, at han kommer til at stå i spidsen for KU i en historisk periode, der kan få kæmpe betydning for universitetets muligheder for at begå sig i den internationale elite i fremtiden.

Han er rektor nummer 258 i rækken, men det er ikke hensynet til at sikre sit eget eftermæle som en af KU’s mest markante af slagsen, der har fået ham til at sige ja tak til at fortsætte tre år mere.

»Jeg har absolut ingen ambitioner om at gå over i historien, men bolden ligger nu engang sådan, at det er mig, der skal skyde den i mål,« siger Ralf Hemmingsen.

Han tilføjer, at de store byggeperioder i KU’s historie var perioderne 1860 til cirka 1890, hvor Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, Universitetsannekset i Skt. Pedersstræde, Botanisk Have og museum samt Geologisk Museum blev opført.

Næste store periode var 1930erne, hvor mange af bygningerne langs Blegdamsvej blev bygget.
Under det tredje store byggeboom fra 1960’erne til 1970’erne kom Panum, KUA, Zoologisk Museum og H.C. Ørsted Institutet blandt andet til.

De kommende byggeprojekter er mindst af samme størrelsesorden, mener rektor.

Stram tidsramme

KU vil nu opføre en ny bygning på Panum (pris cirka 925 millioner kroner) til Biomedicin og en ny Niels Bohr Science Park (pris 1,4 milliarder kroner) til de fysiske, kemiske og matematiske fag.
Begge på Nørre Campus, der huser Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund).

Der er også planlagt nye laboratorier på Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) og Det Farmaceutiske Fakultet (Farma), og der skal renoveres laboratorier for 700 millioner kroner i bygninger, som KU planlægger at blive i på længere sigt.

Desuden opføres der en ny bygning med undervisningslokaler og auditorier til 250 millioner kroner på Center for Sundhed og Samfund (CSS).

KU får 2,5 milliarder kroner fra staten, og skyder selv 800 millioner kroner ind i byggeprojekterne.
Derudover er bygningen af KUA 2 og 3 på Amager til Humaniora, Jura og Teologi allerede planlagt og pengene bevilget, og KU vil samle sine museer i et stort naturvidenskabeligt museum i Botanisk Have. Rektor håber de kommende måneder at skaffe mindst 500 millioner kroner og forhåbentligt mere til det nye museum fra fonde.

»Det handler om at holde momentum nu og få igangsat byggerierne hurtigst muligt. De næste halvandet år, hvor projekterne skal planlægges, bliver ren ’krigsproduktion’, da byggerierne skal være færdige i 2013 og 2014,« siger Ralf Hemmingsen.

Han tilføjer, at der ikke kan undgå at opstå byggerod og gener for medarbejdere og studerende, men at han trods den stramme tidsplan i samarbejde med dekanerne nedsætter brugerpaneler for at forebygge problemer.

Langstrakt proces

Ralf Hemmingsen har fået ros af bestyrelsen for at have spillet en afgørende rolle i bestræbelserne på at få bevilget de mange penge.

Rektor er dog kendt for at være en beskeden mand, og han vil heller ikke i dette tilfælde tage æren.

Han mener, at det har været et langt fælles træk ved hjælp af gode argumenter og fakta at overbevise det politiske system om, at KU har et reelt behov for nye laboratorier og bygninger.

Ifølge Ralf Hemmingsen startede processen allerede med vedtagelsen af campusplanen i starten af hans embedsperiode.

Aftalen, Campusplan 2006, der blev indgået med folketingets finansudvalg, betyder, at KU skal skære 100.000 kvadratmeter af sit arealforbrug. Årsagen er, at huslejen, som universiteterne skal betale til staten, er bestemt af priserne på markedet. Da huslejen i København er forholdsvis dyr, ville KU få et kæmpe underskud, hvis der ikke blev gjort noget.

»Vi måtte levere en troværdig plan, hvis politikerne skulle tage os alvorligt,« siger rektor.

Næste skridt var, at KU lavede sin egen gennemgang af bygningerne, der viste, at blandt andet H.C. Ørsted Instituttet er uegnet til at drive moderne forskning, og at en stor del af laboratorierne er i så dårlig stand, at en total renovering er påkrævet. Videnskabsministeriet fulgte op med sin egen landsdækkende laboratorieundersøgelse i 2008, der bekræftede, at KU har det klart største efterslæb.

Dette, kombineret med at KU måtte bruge 130 millioner kroner på at renovere en bygning på Panum til et nyt proteincenter, fik rektor til at konkludere, at det vil være billigst at bygge helt nyt.

Videnskabsudvalget blev derefter inviteret på besøg på Nørre Campus den 29. september 2008 for selv at se på forholdene.

»Bolden begyndte for alvor at rulle, da også ministeren kunne se, at der var et problem, og det virkede som om medlemmerne af Videnskabsudvalget blev virkeligt overrasket over, hvor slemt det reelt står til,« siger Ralf Hemmingsen.

Heldig skæbne

Han lægger ikke skjul på, at KU også er blevet hjulpet på vej af godt gammeldags held og den helt rette timing undervejs.

Der har de senere år været en øget villighed i samfundet til at investere i forskning og uddannelse, hvilket førte til at globaliseringspuljen blev afsat. Og så gav finanskrisen på forunderlig vis det sidste skub, mener rektor.

»To floder løb sammen, så det nu ser ud til at lykkes. Der opstod pludselig et behov for store samfundsinvesteringer for at hjælpe økonomien i gang igen, og statsministeren udtalte, at pengene skulle målrettes investeringer af langvarig værdi, og det passer perfekt med nye laboratorier til uddannelse og forskning,« siger Ralf Hemmingsen.

Hvad der skal ske, når kontrakten udløber i 2013, har han ikke overvejet. Han nøjes med at konstatere, at stillingen skal slås op.
clba@adm.ku.dk

Seneste