Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rektor vil holde liv i småfag

HUMANIORA - Flere små sprogfag på Det Humanistiske Fakultet undgår at skulle på skrump. Det ville ellers blive konsekvensen af videnskabsministerens nye småfagsordning, men nu kommer rektor de truede småfag til undsætning.

Balkanstudier, Klassisk Græsk, Indoeuropæisk, Polsk, Portugisisk. Fælles for disse fag er, at de optager meget få studerende, og derfor er de omfattet af den såkaldte småfagsordning.

Fælles for dem er imidlertid også, at de er streget fra listen over støtteberettigede fag i videnskabsministerens nye småfagsordning for 2012. Med få undtagelser koncentrerer ordningen støtten hos fag, der kun udbydes et sted i landet.

LÆS OGSÅ: Færre småfag får støtte

Men nu kan de fag, der havde udsigt til at miste støtten, se frem til at få 1,25 million kroner om året fra KU’s fælleskasse.

Til et stormøde om Humanioras fremtid for nylig lovede rektor Ralf Hemmingsen nemlig, at KU matcher statsaftalen for en række små fag, som aftalen ikke har indbefattet, i alt ni fag.

En lettet dekan træder af

Dekan ved Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing har tidligere lovet, at der ikke er nogen uddannelser, der skal være urolige for at blive nedlagt som følge af den nye ordning. Men der er ingen tvivl om, at de små fag går en uvis fremtid i møde uden den ekstra økonomiske håndsrækning.

Derfor er det også en stor lettelse for Kirsten Refsing, at der er kommet en løsning på småfagenes situation, før hun går af som dekan:

»Hidtil har deres overlevelse været betinget af de større fags velvilje til at omfordele midler til dem, og når de store fag bliver presset så hårdt, som de gør nu og i de nærmeste år, kunne fristelsen til at tynde fagviften ud være blevet for stor,« siger hun.

Refsing pressede rektor

Rektors beslutning bunder angiveligt også i, at Kirsten Refsing har lagt kraftigt pres på KU-ledelsen siden videnskabsministeriet i april 2011 fremlagde den nye småfagsordning.

Blandt andet skriver lektor Niels-Erik Larsen, fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk i indlægget, Sådan lukker man et fag, at »Engeroms institutleder på et medarbejdermøde den 4. maj meddelte, at dekanen for Det Humanistiske Fakultet forhandlede med rektor om en særlig budgettering af de fag, der havde mistet deres småfagsstatus.« Niels-Erik Larsen skriver videre:

»Håbet var at disse ville kunne opnå at få et budgetgrundlag, der svarede til de af ministeriet finansierede fag.«

Fagenes eksistensgrundlag

På den måde er rektors match af videnskabsministeriets småfagsordningen ikke kun et livsvigtigt initiativ for de omfattede fag, men også Kirsten Refsings sidste fingeraftryk på fakultetet, som hun forlader den 1. august.

»Jeg er meget glad for resultatet, for det vil sikre den fortsatte eksistens af disse fag. Der er tale om små sprogfag, der kan vise sig en dag at blive store, som det er sket med kinesisk, arabisk og japansk. Nogle af fagene har potentielt stor politisk betydning, mens andre sikrer, at vi ikke mister forbindelsen til verdens store fortidige kulturer,« siger hun.

Er du tilfreds? Der er jo stadig fag, som for eksempel Etnologi, hvor de studerende har korte semestre og få undervisningstimer, der ikke får den økonomiske håndsrækning på 1,25 million?

»Ja, jeg er meget tilfreds. Og jeg er også glad for, at jeg nåede at få gennemført en plan for forenkling af studieordningerne og at få slået fast, at semestrene fra 1. januar 2012 skal være på 14 uger, og at der skal arbejdes på at give de studerende mange flere idéer til, hvordan de bedst kan bruge en fuld arbejdsuge på studierne,« siger hun.

16 millioner til Humaniora

Som en krølle refunderer KU også 4,5 millioner kroner til småfagene. Det er penge, som stammer fra tidligere KU-beskatning af penge fra småfagsordningen.

Det betyder, at KU tilfører de i alt ni småfag en samlet sum på næsten 16 millioner i en indstilling til budget 2012, som universitetets bestyrelse skal godkende.

Rektor antydede på stormødet på Humaniora, at det er en aftale, som indirekte vil komme flere fag på fakultetet til gode.

»Når vi gør det her, betyder det jo også, at andre fag ikke skal aflevere de 15,75 millioner til småfagene, og det må alt andet lige give en lidt mere håndterbar budgetmodel,« sagde han.

khkr@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste