Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor wanted

KU har brug for at få ansat en rektor hurtigst muligt. Hvis alt går glat, vil bestyrelsen derfor slå stillingen som rektor op i slutningen af maj

»Vi sikrer at rektor bliver fornuftig,« lyder det fra Bodil Nyboe Andersen, formand for KU’s bestyrelse. Det tredje bestyrelsesmøde i år er godt i gang.

Vedtægten der skal være klar inden 1. maj drøftes og de nærmere bestemmelser overlades til den kommende rektor. Derefter bliver det tid til drøftelse af dagens vigtigste punkt: ansættelsen af rektor.

Egentlig var planen først at ansætte rektor i slutningen af 2005. Efter sidste bestyrelsesmøde blev ansættelsen dog skudt frem til august, men som Bodil Nyboe udtrykker det har der været »et massivt pres« ikke bare internt på universitetet, men også eksternt for at fremskynde ansættelsen af rektor.

»Vandrørene er fortsat med at fortælle mig at universitetet har brug for at den nye ledelse snart træder til, og den proces starter med ansættelsen af rektor,« siger Bodil Nyboe Andersen der efter at have talt i telefon med alle medlemmer af bestyrelsen, forsøger at fremskynde processen med at få rektor ansat yderligere.

»Hvis der ikke er alt for mange uenigheder, vil vi kunne opslå stillingen i slutningen af maj med ansøgningsfrist i august,« fortæller Bodil Nyboe Andersen inden hun lukker dørene for offentligheden, så bestyrelsen kan drøfte tidsplanen for at ansætte ledere på universitetet og et konkret forslag til hvordan den historiske jobannonce skal se ud.

Udover bred enighed i bestyrelsen vil et jobopslag i maj måned dog også kræve at Videnskabsministeriet har nået at godkende vedtægten hvor de nærmere retningslinier for ansættelse og afskedigelse af rektor er fastsat.

Hvis KU’s vedtægt ikke når at blive godkendt, må bestyrelsen søge om tilladelse til at opslå rektorstillingen.

Lang ventetid
På mange fakulteter, institutter og studier vil bestyrelsens beslutning uden tvivl vække glæde.

Formand for Forenede Studenterråd, Jesper Johansen, kan godt mærke at der har indsneget sig en vis stilstand mange steder på universitetet.

»Mange af de valgte ledere føler ikke de kan gøre noget fordi de sidder på lånt tid, så arbejdet er gået i stå i mange lokale miljøer. Det er ikke ønskeligt for nogen parter at de lokale ledere bliver sat i venteposition i alt for lang tid,« siger Jesper Johansen der læser historie.

Konstitueret dekan på Naturvidenskab Flemming Nicolaisen kunne godt tænke sig at komme tilbage forskningen hurtigst muligt.

»Mange synes de har siddet længe nok fordi valgperioden er blevet forlænget og forlænget. Institut- og studielederne er nok dem der er mest rastløse fordi det er dem der står sidst i køen under det kommende lederskifte,« siger Flemming Nicolaisen med henvisning til at rektor først skal ansættes af bestyrelsen. Derefter skal rektor så med indstilling til bestyrelsen ansætte dekaner som ansætter institutledere.

Seneste