Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektoratet opruster

Den 1. maj opretter rektoratet et nyt sekretariat, REKSEK, der skal understøtte den nytiltrådte rektor og prorektor med analysekraft og strategisk sparring.

Denne sekretariatsmæssige oprustning skal ses i lyset af de stigende krav der stilles til universitetet med ny universitetslov og en global konkurrencesituation der kræver eliteuddannelser, tiltrækning af flere udenlandske studerende og tæt samarbejde med erhvervslivet.

Det nye rektorsekretariat der også skal stå for den daglige betjening af rektoratet og koordinering af bestyrelsesarbejdet, vil både trække på eksisterende kræfter i det oprindelige ledelsessekretariat og supplere med nye ansatte.

Den nye enhed skal indgå i et tæt samspil med et nyt direktørsekretariat, DIRSEK, der skal arbejde med centrale forvaltnings- og udviklingsopgaver.

Et væsentligt indsatsområde i DIRSEK bliver at omsætte universitetets strategi og udviklingskontrakt i anvendelige fakultetsaftaler og være initiativtager til udarbejdelsen af handlingsplaner for de enkelte forvaltningsområder.

Seneste