Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Rektoratets svar til Farma-professorer om kemi

SVAR - Rektor og prorektor svarer på kritik af rapport om at koncentrere kemien på Københavns Universitet. De ser frem til at drøfte rapporten på fakulteterne i den kommende tid.

Kære Bente Gammelgaard og Harald S. Hansen

I skriver, at vi allerede er godt på vej i arbejdet med at høste faglige synergier af fusionen i 2007. Det er vi helt enige i.

Og som et led i det gode arbejde blev analyser af en række områder sat i gang efter fusionen, herunder kemi. Processen indeholder flere elementer, for eksempel Farma, Life og Sciences analyse af mulighed for synergi på tværs fakulteterne (FLN-rapporten), en arbejdsgruppe under FLN-klyngens svar på analysen inden for kemiområdet og senest det internationale panels rapport med anbefalinger, som nu skal drøftes i kemimiljøerne.

Derfor har vi i den kommende tid møder på de tre involverede fakulteter, hvor studerende og ansatte inviteres til en drøftelse om netop rapportens anbefalinger.

Farmaceutuddannelsen skal fortsat være velfungerende

Det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er truffet beslutning om kemiområdet. Først efter dialogmøderne og kommentering fra samarbejdsudvalgene udarbejder vi i rektoratet en indstilling til bestyrelsen. Derfor er nedenstående kommentarer altså alene et forsøg på at opklare eventuelle misforståelser ift. rapportens anbefalinger.

Vi er enige i, at farmaceutuddannelsen er en velfungerende og populær uddannelse med lavt frafald. Det skal ikke ændres. Og det står ikke i modsætning til panelets anbefalinger. Panelet foreslår, at man kan lave fælles kurser, hvor det er passende og altså ikke nødvendigvis samle alle studerende på samme årgang i store auditorier og laboratorier med ensartet pensum.

Grundtanken er et levende kemimiljø

Desuden lyder anbefalingen, at lederen af uddannelsesområdet netop har det primære ansvar for at sikre den højeste kvalitet i kemiundervisning til alle berørte uddannelser. Og hvis det betyder, at forskellige uddannelser skal have forskellige kemikomponenter, vil det naturligvis være lederens opgave at få sammensat skræddersyede undervisningsforløb med differentieret indhold.

Grundtanken i panelets rapport (og i det hele taget) er at skabe et levende kemimiljø, som danner basis for god uddannelse og undervisning.

Intet er ændret i forhold til fusionsgrundlagets mål om KU som en attraktiv arbejdsplads og et universitet, der arbejder for Farmas styrkeområder og strategiske udviklingsmuligheder. Dette gælder bredt for KU og ikke kun på Farma.

Dialogmøder i vente

I den videre debat og høring er det vigtigt, at de faglige argumenter og udviklingsperspektiver indgår med vægt i drøftelserne og i beslutningsgrundlaget. Vi ser frem til en åben og konstruktiv drøftelse af rapportens anbefalinger på dialogmøderne og byder også kommentarer velkomne på fusionstemasitet på KUnet.
https://intranet.ku.dk/nyheder/fusionsopfoelgning/Sider/fusionsopfoelgning.aspx

Med venlig hilsen
Ralf Hemmingsen, rektor & Thomas Bjørnholm, prorektor

Seneste