Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektorer og minister indgik kompromis om dimensionering

DIMENSIONERING - Universiteterne får mere frihed til at styre, hvor der skal skæres studiepladser, og nedlæggelsen af kandidatpladser udskydes et par år fra 2018-2020.

»Vi har fundet en fælles forståelse, jeg og alle de danske universiteter, og det er jeg glad for,« siger uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R).

Kompromiset betyder, at antallet af studiepladser, der ifølge regeringens dimensioneringsplan skal skæres ned, står fast.

Samme tal, længere tid, før hammeren falder

Knapt 2.400 kandidatstudiepladser fra uddannelser med høj dimittendledighed skal derfor nedlægges, foruden godt 3.500 bachelorstudiepladser lidt længere nede i fødekæden.

Det nye er, at universiteterne først skal fjerne kandidatpladser i perioden 2018-2020, i stedet for inden 2018.

»Det falder senere, så man kan justere bacheloroptaget,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Bachelorstudiepladserne skal lukkes over de næste fire år, indtil 2018.

Universiteter får lov at styre lidt af processen

Uddannelsesministeren siger også, at universiteterne får ‘lidt større frihed’ til selv at implementere reformen, end i den oprindelige plan.

De får blandt andet lov at flytte dimensioneringskniven lidt rundt efter behov. De må undlade at skære en del af de studiepladser, der ellers skulle have været bortdimensionerede og i stedet nedlægge studiepladser, hvor det ‘giver mening’ – altså på fag, der også er plaget af dimittendledighed, men som Uddannelsesministeriet ikke havde haft i kikkerten.

I aftalen mellem rektorer og regering hedder det: »Der kan tages relevante hensyn på den enkelte institution, herunder evt. flyttes en mindre del af dimensioneringen (op til 15 procent) til kandidatuddannelser, som ikke er udtaget til dimensionering i modellen. (…) Omflytningen skal ske under hensyntagen til dimensioneringens klare målsætning om ikke at uddanne til arbejdsløshed. Omflytningen skal begrundes, f.eks. med udgangspunkt i
ledighedsstatistikken for de pågældende uddannelser.«

Det er en forudsætning for hele dimensioneringsøvelsen, at kommende studerende, som ikke får mulighed for at søge ind på uddannelser, der skal begrænse optaget, i stedet vælger at læse andre fag. De kommende år vil vise, om det sker.

Ralf udelukker ikke konfrontation over dimensionering i fremtiden

Danske Universiteter, rektorernes interesseorganisation, kvitterer for aftalen med regeringen:

»Vi har især fremhævet indfasningen som et stort problem ved de udmeldte modeller. Jeg er glad for, at vi starter dimensioneringen på bachelorniveau og derefter i 2018 til 2020 indfaser på kandidatniveau,« skriver formand og rektor på KU Ralf Hemmingsen i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår dog også, at Ralf Hemmingsen forbeholder sig ret til at blive uenige med uddannelsesministeren igen:

»Han understreger, at der ikke er tale om en formel aftale, men om et godt grundlag for en videre dialog mellem ministeriet og de enkelte universiteter,« står der i meddelelsen fra Danske Universiteter.

Humaniora: Langt bedre grundlag for os

Det er helt overvejende de humanistiske uddannelser på KU, der skal lukke studiepladser i de kommende år.

På Det Humanistiske Fakultet på KU er dekan Ulf Hedetoft fortrøstningfuld.

»Der er ingen tvivl om at dette grundlag er langt bedre for os end de to første, selv om det stadig ikke er optimalt hvad angår reduktionernes omfang,« skriver han i en mail til sine medarbejdere onsdag.

»Det forekommer stadig at være ude af proportioner i forhold til hensigten om at geare kandidatproduktionen til arbejdsmarkedets behov, og det er heller ikke oplagt at man allerede nu kan fastlægge det hensigtsmæssige reduktionsomfang fire-seks år frem i tiden.«

Med regeringens første version af dimensioneringsplanen skulle Humaniora, ifølge dekanen, have nedlagt cirka 1.100 studiepladser i 2015. »Med det nye grundlag står vi til at skulle fjerne godt 150 i 2015,« skriver Ulf Hedetoft.

Han hæfter sig også ved, at Københavns Universitet med den nye aftale får friere hænder til selv at bestemme, hvor der skal nedlægges studiepladser, så længe der bliver nedlagt det antal, regeringen forlanger. Desuden har rektorer og regering også aftalt at forhandle videre om detaljerne i planen og vurdere den på ny om tre år, og Ulf Hedetoft håber at det kan luge ud i de resterende problemer, set fra Humanioras synsvinkel.

Statsminister talte om udsættelse i Folketinget

Folketinget drøftede dimensionering tirsdag eftermiddag, inden kompromiset mellem regeringen og rektorerne var offentliggjort.

Både Konservative og Socialistisk Folkeparti har skarpt kritiseret regeringens dimensioneringsmodel. Som svar på et kritisk spørgsmål fra konservativ uddannelsesordfører Lene Espersen sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt, at regeringen nu havde besluttet at udskyde reformen i et år, efter at uddannelsesministeren havde ført en dialog om sagen med rektorerne.

Lige omkring klokken 14 sagde hun: »Ministeren [er] gået ind i en grundig dialog med dem (rektorerne, red.), og har nu besluttet at udskyde dimensioneringen et år, sådan at man kan få bedre muligheder for at drøfte det her med uddannelsesinstitutionerne …«

Senere oplyste regeringen, at statsministerens udtalelser om udskydelse var en misforståelse, som hun havde trukket tilbage.

chz@adm.ku.dk

Opdateret 5/11, formiddag

Seneste