Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektorformand: Ny SU-model er mere retfærdig og motiverende

AFTALE PÅ PLADS – Danske universiteters rektorer hilser SU-reformen velkommen, da den vil få de studerende hurtigere igennem uddannelserne. Rektorerne er også positivt indstillede over for den nye bonusordning, der vil belønne de hurtigste studerende økonomisk.

De danske uddannelsesinstitutioners rektorer meldte i februar måned ud, at de fandt det nuværende SU-system uretfærdigt og uhensigtsmæssigt. Systemet motiverede nemlig ikke de studerende til at komme hurtigt igennem studierne, når de samlet set kunne få mere SU ud af at bruge seks år på deres uddannelse frem for at gennemføre på normeret tid.

Derfor er rektorerne også positivt stemte overfor den netop vedtagne SU-reform, fortæller Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet og formand for rektorkollegiet, til Uniavisen.

»Forligsparterne har imødekommet vores hovedindvendinger. Vi mener, at SU’en skal bruges til at motivere de studerende til at komme hurtigt igennem studierne og ud på arbejdsmarkedet. Og det understøtter aftalen,« siger Jens Oddershede, der blandt andet fremhæver de skærpede krav til forsinkelser, og at de studerende kun vil kunne få seks års SU, hvis de begynder på en videregående uddannelse maksimalt to år efter endt adgangsgivende eksamen.

»Så alt i alt mener vi at intentionerne er positive, og vi støtter hovedpunkterne i SU-reformen, selv om der selvfølgelig er detaljer, vi er mere forbeholdne over for.«

Højere fribeløb er forsinkende

Et af forbeholdene gælder forhøjelsen af de studerendes fribeløb, som gør det muligt for de studerende at tjene flere penge ved siden af SU’en – og dermed arbejde mere ved siden af studierne.

Men dette, mener Jens Oddershede, går rent faktisk imod reformens grundlæggende ambition om at nedbringe de studerendes gennemførselstider.

»På mange måder sigter reformen mod at motivere de studerende til at blive fuldtidsstuderende,« siger han.

»Men samtidig lægger forøgelsen af fribeløbet op til, at de studerende skal bruge mere tid på at arbejde ved siden af – og det er ulogisk, fordi det går direkte imod reformens intenderede effekt.«

Så mener du, at forøgelsen af fribeløbet kan medføre forsinkelser?

»Ja, det gør jeg. Undersøgelser viser, at en passende mængde studiearbejde får studerende hurtigere igennem uddannelserne. Men de samme undersøgelser viser også, at arbejder man for meget, så virker erhvervsarbejde forsinkende. Derfor fremstår det som en forkert beslutning.«

Positivt stemt over for bonusordning

Et andet af den endelige SU-aftales overraskende tiltag, er indførslen af en bonusordning, der økonomisk belønner studerende, der gennemfører deres studier på kortere tid end den normerede.

»Det er en interessant nyhed,« siger Jens Oddershede.

»Universitetet er jo et sted, hvor man dyrker eliten og de flittige. Jeg tror, ikke at det er noget mange studerende vil kunne klare. Men det er en gulerod til de allerbedste.«

Rektorkollegiets formand understreger dog, at selv om han anser bonusordningen for ’et spændende instrument’, så bliver det centralt at følge resultaterne.

»Der er en række spørgsmål forbundet med bonusordningen. En udfordring er for eksempel om universiteterne kan skabe rammerne for det. Er vi i stand til at sørge for, at de her dygtige studerende kan tage ekstra eksamener og så videre?.«

Nu taler du meget om eliten. Du er ikke bange for, at det kan få den effekt, at studerende skynder sig igennem på bekostning af deres faglighed? At det handler mere om at få eksamener og opgaver af sted frem for kvaliteten af dem?

»Det kunne man selvfølgelig frygte. Men umiddelbart er bonusordningen interessant og intentionen går fint i spænd med SU-reformens overordnede ambition. Lige nu er det vigtige, at vi få det afprøvet og ser om den faktiske effekt bliver god og rimelig.«

Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Seneste