Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektorkollegiet frygter flere nedskæringer

FINANSLOV – Regeringens finanslovsforslag skaber usikkerhed om finansieringen af forskning og uddannelse, mener Danske Universiteter.

»Penge til øget optag på universiteterne er sikret,« jubler Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i en pressemeddelelse om det finanslovsforslag, regeringen har fremlagt i dag.

Rektorerne på Danmarks otte universiteter er mindre begejstrede. De stiller spørgsmålstegn ved, om forslagets 150 millioner kroner ekstra om året er nok til at finansiere de kommende års rekordstore optag af nye studerende.

LÆS: Faktura-tænkningen fortsætter

»Finanslovsforslaget fortsætter beskærelsen af taxametrene, selvom det allerede i dag er veldokumenteret, at uddannelserne er underfinansierede,« siger Jens Oddershede, der er formand for Rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter.

Fugle på taget

Ifølge ministeriets pressemeddelelse »forventes« det samlede forskningsbudget at være på 18,7 milliarder kroner i 2012. I dette tal inkluderer ministeriet en række puljer, der endnu ikke er fordelt.

Rektorerne læser forslaget anderledes – de vurderer, at regeringen lægger op til at beskære forskningsindsatsen med 800 millioner kroner i 2012, fra 16,5 i 2011 til 15,7 milliarder. Og dét harmonerer ikke med de politiske hensigtserklæringer om at prioritere investeringer i viden, mener de.

»Danske Universiteter opfordrer politikere på begge sider af det politiske spektrum til at tænke på den langsigtede vækst og velstand i det danske samfund. Det kræver investeringer i uddannelse og forskning – og en vis forudsigelighed i bevillingerne nogle år frem i tiden,« siger Jens Oddershede.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste