Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rektors sidste velkomsttale

IMMATRIKULATION - Rektor sagde for sidste gang i sin karriere velkommen til de nye studerende på KU. Han bad dem give ham og prorektor Lykke Friis hånd på universitetets grundværdier: Indsigt, mangfoldighed og åbenhed.

Rektor ved Københavns Universitet Ralf Hemmingsen bød fredag den 2. september årets nye studerende velkommen med det traditionsrige håndtryk. I sin velkomsttale citerede han både Lenin, Suzanne Brøgger og Michelle Obama.

Rektors tale

»Willkommen, bienvenue, welcome!
What a pleasure to welcome such a fantastic looking crowd to the University of Copenhagen !
Welcome to almost 1200 new international students from all continents.
Welcome to 7312 new students from Denmark.
Please give a big applause to all your new fellow students.

Just recently, I read an article asking the question Is this the end of the world as we know it?
Some say, that the old left-right political dividing lines are history.
Now the new dividing lines are ‘open’ versus ‘closed’.
Open borders or closed border?
Open access or closed acces?
Open minds or closed minds?
I have a background in psychiatry, not politics.
But for me, there is only one right answer: Openness.
Here at University of Copenhagen we are open:

• Open for new collaboration
• Open to new ideas
• Open to new students, no matter which background you have.

What counts here is:
– Talent
– Passion
– Determination

Diversity is the strength of our university.
You are the strength of our university.
I will now switch to Danish

Sommeren 2016 har været heftig!
Og her tænker jeg ikke kun på Distortion og Roskildefestival.
Selv var jeg nu ikke med til nogen af delene.
Men jeg er sikker på, at mange af jer her i dag har repræsenteret KU en hel del bedre, end jeg ville være i stand til.
Nej, denne sommer var også heftig af andre årsager.
For agurketiden udeblev.

»Sommeren 2016 har været heftig! Og her tænker jeg ikke kun på Distortion og Roskildefestival«

Lenin sagde engang: »There are decades when nothing happens and there are weeks where decades happen«
Sådan kan man måske tænke om denne sommer.
For i stedet for agurketid blev vi i sommerens uger vidner til skelsættende begivenheder:

• En nervepirrende folkeafstemning i Storbritannien, der endte med et Brexit
• Grufulde terrorhandlinger rundt omkring i Europa
• Et kupforsøg i Tyrkiet
• Og – ikke mindst – USA’s præsidentnominering af en mand, der vil bygge en bro omkring sit land for at holde fremmede ude. En mand, som har givet et nyt begreb vind i sejlene, nemlig: ‘det postfaktuelle samfund’.

Suzanne Brøgger – æresalumne her på KU – skrev for nylig:
»Vidensamfundet er blevet så uoverskueligt for alle, at klovnen nu har erstattet vismanden som ideal«
Meget tyder på, at hun til dels kan have ret.

Men her på KU anerkender vi ikke ‘det postfaktuelle samfund’
Her på KU bygger vi ikke mure – vi bygger broer
Og her på KU må klovnen aldrig bytte plads med vismandens ideal!

Tillad mig at citere den amerikanske præsidentfrue:
»When they go low – we go high«
Som universitet har vi altid en forpligtelse til at tage viden til nye højder, og holde fokus på fakta og erkendelse.
Vi holder fanen højt og leverer solid og velunderbygget forskning.
Og vi uddanner nye studerende til flyvefærdige kandidater.
Det har vi tænkt os at holde fast i!

»Men her på KU anerkender vi ikke ‘det postfaktuelle samfund’. Her på KU bygger vi ikke mure – vi bygger broer«

Kære nye studerende!
I skal nu til at påbegynde studier med så forskellige navne som farmaci, filosofi og folkesundhedsvidenskab.
I vil blive spredt ud over byen fra KUA på Amager til Nørre Campus og Frederiksberg.
Og I vil møde forskere og undervisere med store forskelligheder i fagligt fokus.
Men uanset hvor forskellige jeres fag er, har vi det til fælles på KU, at vi går sagligt og kritisk til værks.
Det er universitets grundstamme og styrke.
En anden styrke er netop jeres mangfoldighed.

Her ser I repræsentanter fra ledelsen på de forskellige fakulteter samt de to prorektorer og universitetsdirektøren. Fra venstre ser I:
Prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm
Prorektor for uddannelse Lykke Friis
Dekan for Det Teologisk Fakultet Kirsten Busch Nielsen
Dekan for Det Juridisk Fakultet Jacob Graff Nielsen
Dekan for Det Samfundsfagligt Fakultet Troels Østergaard Sørensen
Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer
Dekan for Det Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft
Dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen
Og Universitetsdirektør Jesper Olesen

Jeg vil gerne bede jer give dem et stort bifald.

Om lidt skal I gå op ad disse trapper og ind i universitetets smukke festsal fra 1836. Festsalen har de seneste år dannet rammer om besøg af så prominente gæster som eksempelvis Angela Merkel, Paul Auster og Ban Ki Moon.
Og så sent som i går havde vi besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen, som præsenterede regeringens 2025-plan. Og det gik jo ikke stille for sig!
Man må nok sige, at der udestår en kamp om at få sat en tyk streg under, at uddannelse og forskning er en afgørende faktor for fremtiden – ikke kun i 2016 eller 2025, men også i år 2050.
Faktum er, at uddannelse altid er en god investering. Både for samfundet og for den enkelte.
Og som en dansk konge engang udtalte: »Bare fordi vi er fattige, behøver vi ikke være dumme«

»I en tid, hvor der er et stort fokus på kvantitet, så insisterer vi også på at holde fokus på kvalitet«

Man kan blive overvældet af planer og reformer, der rækker 9 år frem i tiden.
Og man kan blive overvældet af en verden i hastig forandring med terror, kupforsøg og lukkede grænser.

Men her på KU har vi en lang tradition for at holde skansen i skiftende tider.
Fra vi i 1479 blev stiftet har vi har gennemlevet
– københavnske brande
– reformationen
– diverse kongers skiftende luner
– det engelske bombardement i 1807,
– besættelsestiden
– og meget mere

Alt imens universitetets forskere var travlt optaget af banebrydende forskning udi fx lysets hastighed, relativitetsteorier og eksistensfilosofi.
Se lidt omkring jer her på pladsen. Her ser ud til at være godt fyldt.
Men faktisk er I i år lidt færre nye studerende end sidste år.
Det er I, fordi vi her på KU allerede er i fuld gang med at tilpasse optaget til arbejdsmarkedets behov.
Men i en tid, hvor der er et stort fokus på kvantitet, så insisterer vi også på at holde fokus på kvalitet.
Her på KU holder vi fast i høj kernefaglighed, et åbent og globalt samarbejde og dannelse.
Universitetet må aldrig blive forfladiget til en jobmaskine.
I dag tager I hul på en opdagelserejse i KU’s indre. I KU’s indre kerne – i kernefagligheden, om I vil.
For at studere på universitetet ER en opdagelsesrejse, hvor I langsomt bliver klogere, og når ind til kernen af de fag, I studerer.
Og forhåbentlig bliver I også klogere på jer selv

Det er hårdt arbejde! Og det kræver disciplin. Her på KU kommer man ikke sovende til en universitetsgrad. Et universitetsstudium er et fuldstidsstudium
Til gengæld vil jeg love jer, at det er det hele værd. Både for samfundet. Og for jer selv.
Måske vil I de næste uger komme til at tænke på Lenins udtalelse om hvad der kan ske på et par uger.
I hvert fald kan I se frem til nogle spændende uger, måneder og år her på Danmarks ældste universitet.
Og som Danmarks ældste universitet har vi naturligvis mange traditioner.
Dog kan jeg vist godt kan love jer, at jeres prorektorer og dekaner ikke vil være iklædt deres traditionelle kapper hver dag.

»Universitetet må aldrig blive forfladiget til en jobmaskine«

Min personlige yndlingstradition er at byde jer alle velkommen med et håndtryk her på trappen bag mig. Ligesom de forrige år har prorektor for Uddannelse Lykke Friis lovet at hjælpe mig.
I gamle dage gav de studerende hånd på at ville overholde universitetets statutter fra 1479, der lød:

»studenter der optræder lovløst eller bærer upassende klædning
eller er stridbare, berusede, vandrer om natten, horer, stjæler
og besøger beværtninger…skal suspenderes fra undervisningen«.
Ja, man kunne endda risikere at blive smidt i universitets eget fængsel!

Det lyder unægtelig lidt strengt.
Og der er heldigvis ske meget siden disse statutter blev skrevet.
I dag vil jeg gerne at I giver mig – eller Lykke Friis – hånden på universitets grundværdier: Indsigt, mangfoldighed, åbenhed.

Thank you very much for your attention.
Now it is time for an old tradition at our university.
I invite you to go up the stairs and shake my – or prorector Lykke Friis’- hand
on the core values of the university: Insight, diversity, openness.
Welcome to University of Copenhagen!«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste