Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Reportage: Reologien rykker

LÆSERNE SKRIVER - Reologi er, hold fast, læren om materialers flyde- og deformationsegenskaber under påvirkning af mekaniske kræfter. Den ofte oversete videnskab, der dog har beskæftiget de største naturvidenskabelige tænkere, er i fuld vigør. Reportage fra international reologi-konference i København.

Newton var den første til at beskrive reologiens viskositetsprincip, og Einsteins første videnskabelige publikation handlede om mikro-reologiske fænomener, der har været med til at forme flere videnskabsgrene lige siden.

Reologi er læren om materialers deformation og strømning og berører derfor oftest flydende eller blødt stof, men principperne er også gældende for mængder af fast stof, såfremt det ikke deformerer under stress.

I år var Københavns Universitet vært ved den årlige Nordic Rheology Conference (NRC). Den ekstraordinært brede tilslutning fra både industriel og akademisk side skyldes det usædvanlige emne for årets kongres, der i stedet for at være målrettet et specifikt fagområde omhandlede den omfattende videnskabsgren reologi som sådan.

Reologiske grænseflader

Konferencen forløb over tre dage, og den første dag var en dedikeret kursusdag for at deltagerne kunne genopfriske deres viden på området, og så nye ’reologister’ fik indblik i emnet. På kurset blev også den reologiske grænseflade mellem væske og fast stof præsenteret af førende eksperter på området.

Her blev både reologiens styrker og begrænsninger gennemgået. Eftersom konferencens formål var at afdække de nye teknikker og resultater, stod det hurtigt klart at det reologiske område hele tiden flytter sig. Fx blev det vist hvordan de reologiske principper gør sig gældende inden for de faste pulvere, og udtrykket ’pulver-reologi’ blev lagt i graven – det korrekte udtryk er shear testing of powders.

Efter en lang kursusdag var der mulighed for at booke en førende forsker til en en-til-en samtale, under temaet ’scientific dating’ arrangeret af Biopeople.

Dagen efter begyndte den egentlige konference, og over to dage kunne man i to auditorier vælge mellem flere emner: Polymer videnskab, industriel reologi, pulvers reologiske egenskaber, den reologiske metode og modellering, fødevare-reologi, lægemiddel-reologi, og fødevare- og biopolymer-reologi.

Hovedtalere og prisuddeling

Under hvert emne blev der afholdt fem foredrag som de tilhørende kunne gå til og fra efter bedste befindende. Herudover var der inviteret fire hovedtalere, der hver uddybede deres gren af reologien.

Ole Hassager fra DTU fortalte om brugen af udstræknings-reologien til karakterisering af smeltede polymere. Carl R. Wassgren Jr. fra Purdue University præsenterede metoder til at beskrive og karakterisere pulvere. Erik Van Der Linden fra Wageningen oplyste os om fibriller, deres egenskaber og brug i fødevarer og om fødevares generelle reologi. Og Thomas Rades fra Københavns Universitet fortalte om eksisterende problemer i den farmaceutiske industri, som reologien kan afhjælpe.

Der var poster præsentation på programmet og uddeling af ’NRS Young Rheologist Award’, der i går gik til Jukka Niskanen fra Helsinki Universitet for hans store reologiske arbejde under hele sin akademiske karriere.

Under konferencen blev der, tradition tro, indbudt til festmiddag. I år blev denne afholdt i Københavns Universitets festsal, hvor tre retters menuen blev nydt under de smukke malerier af universitets historie.

Seneste