Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Resolution fra universitetslærerne i DM: Nej til Genopretningsplanen

SYNSPUNKT - Universitetslærerne i Dansk Magisterforening udtrykker dyb bekymring over og protest imod regeringens planlagte Genopretningsplan

Den såkaldte Genopretningsaftale for dansk økonomi som regeringspartierne og Dansk Folkeparti har indgået, indebærer en alvorlig fare for udviklingen i dansk forskning og videregående uddannelser og er et eklatant brud med de mange fremskrivningsperspektiver og løfter, som udannelses- og forskningsområdet ellers i det seneste årti har modtaget fra regeringen.

De unge under uddannelse rammes af nedskæringer på uddannelsesstederne og på deres uddannelsesstøtte, og de skal presses til at haste igennem uddannelserne på en måde, der forringer kvaliteten og den faglige dybde i deres studiearbejde.

I horisonten truer også betaling for hele eller dele af de videregående uddannelser. De bedst mulige uddannelsesvilkår er ellers den sikreste vej til et godt, rigt og trygt samfund.

Forskningen rammes hårdest

Forskningen og forskeruddannelserne rammes endnu hårdere. Fyringer af medarbejdere betyder indskrænkninger i forskningens bredde og truer forskernes muligheder for at drive fri forskning.

De medfører også at den forskningsbaserede undervisning må opleve begrænsninger i bredde og dybde, og at vejledningen af ph.d.-studerende indskrænkes i omfang og intensitet.

Det er ødelæggende for regeringens tidligere planer om at udvide optaget af ph.d.-studerende. En øgning af antallet af ph.d.-studerende er meningsløs, hvis ikke der er ressourcer til at forbedre eller blot opretholde omfanget og kvaliteten af infrastruktur og vejledning.

Hul retorik dræber håbet

Også nedskæringer og besparelser på arbejdsmarkedsordningerne rammer de unge, dimittenderne samt de mange kortids- og løst ansatte og fri aktører på videns- og uddannelsesområderne.

På grund af alle disse nedskæringer og forringelser lever Genopretningsaftalen ikke op til de håb og forventninger, den danske befolkning kunne have om en høj prioritering af landets langsigtede ressourcer: Viden og ungdom.

Talen om ‘universiteter i verdensklasse’ afsløres som helt igennem hul og tom retorik. Universitetslærerne i Dansk Magisterforening opfordrer regeringen og politikerne i Folketinget til at finde sammen om en fast, langsigtet og perspektivrig politik for forskning og uddannelser.

Uddannelses- og forskningsmiljøer bør baseres på tillid, selvstændighed og demokrati og bør sikres tilstrækkelige ressourcer. Kun på et sådant grundlag kan Danmarks opnå forsat vækst som videnssamfund.

Seneste