Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Retsmedicin skal spare af hensyn til de kriminelle

FYRINGER – Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, forklarer, at 20 stillinger på Retsmedicinsk Institut skal nedlægges, fordi Justitsministeriet kræver lavere priser på retsmedicinske undersøgelser blandt andet i forbindelse med retssager, så de dømte har råd til at betale.

Retsmedicinsk Institut skal spare, fordi Justitsministeriet og Rigspolitiet kræver, at priserne for obduktioner og en række andre retsmedicinske undersøgelser sættes ned af hensyn til de kriminelle, der som hovedregel skal betale regningen.

I Danmark er det således retspraksis, at den dømte i en straffesag som udgangspunkt også selv betaler for sagens omkostninger. Det er derfor afgørende, at prisen afspejler de faktiske omkostninger, og at det er gennemskueligt for den dømte, hvad pengene er blevet brugt til.

Det angiver Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) på Københavns Universitet, som hovedårsagen til, at Retsmedicinsk Institut skal nedlægge 20 stillinger.

Arbejdet automatiseret

Eftersom 95 procent af instituttets indtægter kommer fra, hvad der kaldes indtægtsdækket virksomhed, det vil sige som betaling for at foretage obduktioner, analysere dna-prøver og levere en række andre retsmedicinske ydelser til Rigspolitiet, domstolene, statsforvaltningerne og Udlændingestyrelsen, er kravet også, at priserne er konkurrencedygtige.

De seneste år har instituttet derfor investeret mere end 35 millioner kroner i automatisering og digitalisering af de retsmedicinske undersøgelser, men uden direkte tilsvarende at reducere medarbejderstaben for at kunne garantere ’sikker drift’ over for brugerne, især Politiet, forklarer Sund-dekanen.

»Fakultetsledelsen og institutledelsen mener imidlertid, at de nødvendige rationaliseringer ikke kan opnås gennem naturlig afgang og har derfor iværksat en tilpasningsplan med frivillige fratrædelsesaftaler og afskedigelser,« siger Ulla Wewer.

Hun tilføjer, at Justitsministeriet og Rigspolitiet stiller samme krav om prisnedsættelser til de Retsmedicinske Institutter på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Retsmedicinsk er noget særligt

Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK administrativt personale og næstformand for Fakultetets Samarbejdsudvalg, har argumenteret for, at det ville have været muligt at gennemføre stillingsreduktionerne ved naturlig afgang, hvis resten af fakultetet eller hele universitetet havde hjulpet instituttet økonomisk, og givet det en rimelig periode på eksempelvis tre år til at tilpasse.

Obduktioner for dyre – Retsmedicin fyrer

Ifølge Sund-dekanen var det dog ikke en reel mulighed, da det er et krav, at de retsmedicinske undersøgelser som indtægtsdækket virksomhed håndteres fuldstændigt afskåret fra fakultetets øvrige aktiviteter.

Der skal således opstilles et særskilt budget og aflægges et særskilt regnskab for de retsmedicinske undersøgelser.

»Fakultetet har ikke hjemmel til at ’låne’ lidt fra den fælles kasse. Derudover er der tale om lokale, strukturelle tilpasninger, som derfor også skal håndteres lokalt. Endelig er tilpasningerne foregået over flere år ved at undlade at genbesætte ledige stillinger, men desværre har det været nødvendigt med frivillige fratrædelsesordninger og afskedigelser for at imødekomme effektiviseringskravene,« siger Ulla Wewer.

clba@adm.ku.dk

Seneste