Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Retssagen er startet: Penkowa kræver at få sin doktorgrad tilbage

Københavns Byret har indledt retssagen, der skal afgøre, om det var i orden, at Københavns Universitet i 2017 tog doktorgraden fra den tidligere hjerneforsker.

Den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa vil have sin doktorgrad – og dermed retten til at kalde sig dr.med. – tilbage.

Sagen startede den 19. november i Københavns Byret.

Det var ellers et enigt Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der i september 2017 tog den akademiske titel fra Penkowa.

Begrundelsen lød, at »tildelingen af en doktorgrad er en stor akademisk anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til,« lyder det i afgørelsen.

Falske rotteforsøg

Sagen strækker sig tilbage til 2003, da den nu 45-årige Milena Penkowa indleverede sin disputats, hvor der indgik en række forsøg på rotter.

Bedømmelsesudvalget afviste i første omgang disputatsen, da medlemmerne havde mistanke om, at forsøgene ikke var gennemført.

Penkowa fremviste herefter fire falske dokumenter for Ralf Hemmingsen, der viste, at der var foretaget et stort antal dyreforsøg i Spanien i forbindelse med en artikel i tidsskriftet GLIA.

Sagen endte med, at Penkowa indleverede en opdateret version af sin disputats – uden artiklen med de omfattende rotteforsøg – som blev godkendt af et internationalt bedømmelsesudvalg i 2006, hvorefter hun modtog doktorgraden i medicin.

Sagen var forældet

Spørgsmålet om Københavns Universitet havde ret til at fratage Penkowa hendes doktorgrad kompliceres af, at hun i første omgang i 2015 blev kendt skyldig i groft dokumentfalsk ved byretten.

Hun ankede dommen til landsretten, der endte med at frikende hende, da forældelsesfristen var overskredet.

Godt nok fandt retten det bevist, at hun havde begået dokumentfalsk »med ikke ubetydelig kynisme«, og at en væsentlig del af rotteforsøgene slet ikke havde fundet sted, men da hun kun kunne dømmes for ‘normal’ dokumentfalsk med en forældelsesfrist på fem år og ikke for groft dokumentfalsk, hvor fristen er ti år, var sagen forældet, og hun gik fri.

»Yakedi-yakedi-yakedi-yak: Frifundet, kan du stave til det,« sagde en glad Milena Penkowa efter domsafsigelsen.

KU-ledelsen undrede sig

På KU undrede ledelsen sig over dommen:

»Vi har nu både Østre Landsrets og Københavns Byrets ord for, at Penkowa har begået dokumentfalsk og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke er udført. Det er sagens kerne. Halvdelen af dommerne mener så, at forfalskningerne ikke er grove nok til at føre til dom. Det er vi uenige i, men vi tager naturligvis dommen til efterretning,« udtalte daværende prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm som reaktion på dommen.

Selvom Milena Penkowa altså var blevet frikendt, tog KU alligevel hendes doktorgrad i 2017.

KU skrev på sin hjemmeside, at fakultetet ville have afvist at behandle den anden doktordisputats, som hun fik doktorgraden for, hvis man havde været bekendt med de forfalskede dokumenter på daværende tidspunkt.

Bekendtgørelse central for ny sag

Milena Penkowas advokat, Birte Rasmussen, har tidligere udtalt til Ritzau, at den nye sag, hvor Milena Penkowa har lagt sag an for at få sin doktorgrad tilbage, kommer til at handle om fortolkningen af »bekendtgørelse om doktorgrader.«

I bekendtgørelsen står der ikke andet end, at en doktorgrad er et udtryk for anerkendelse af forfatterens »betydelige videnskabelige indsigt og modenhed.«

»Spørgsmålet er, om en doktorafhandling alene skal vurderes på sit indhold, eller om der også er andre forhold, der gør sig gældende. I bekendtgørelsen om doktorgrader står der ikke noget om det. Der står, at man skal vurdere forfatterens »modenhed«. Men om det rækker ud over, hvad der står i afhandlingen, er der ingen afgørelser om,« sagde Birte Rasmussen i september til Ritzau.

Få det fulde overblik over den komplicerede sag her.

Seneste