Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Rigtigt at skræmme med halve nyheder

BITTER KOMMUNIKATION - At få at vide, at man måske skal fyres, svarer lidt til at gå til lægen og få besked om, at man har en ikke nærmere defineret risiko for at få en sygdom, der alligevel ikke kan kureres. Så hvorfor fortæller KU de dårlige nyheder, før man kender dem i detaljer? Vi spørger kommunikationschefen på KU

Københavns Universitet (KU) varslede torsdag, at statens pressede økonomi, og et KU-budget, der ikke balancerer, vil føre til nedlæggelsen af cirka 130 stillinger på universitetet. Staten viderefører også, trods de efterhånden traditionelle selvbesyngelser om universitetsinvesteringer i verdensklasse, den såkaldte grønthøstermodel (hvorefter KU uanset hvad tingene i øvrigt koster hvert år skal spare to procent).

De medarbejdere, der bliver fyret, vil få besked herom senest i januar 2010, oplyser rektor Ralf Hemmingsen i et brev til KU’s tillidsfolk og ledere. Brevet er også sendt til samtlige medarbejdere i Fællesadministrationen.

Men hvorfor spolere julefreden for det store flertal, der ikke bliver fyret? Hvad gavn har man egentlig af, at vide, at man muligvis bliver afskediget? Gider man arbejde hårdere, når man ved, det måske er på lånt tid? Eller går man tværtimod bananas og kaster sig ud i en manisk indsats, der skal frede en hos chefen?

Reglerne kræver at KU melder ud

Hvorfor melder I det her ud nu? Spørger Universitetsavisen KU’s kommunikationschef Jasper Steen Winkel.

»Det er blandt andet en række formelle regler for kommunikation i forbindelse med uansøgte afskedigelser, som skal overholdes. Det handler for eksempel om varsling, orientering af de regionale beskæftigelsesråd og inddragelse af tillidsmandssystemet,« siger Jasper Steen Winkel.

Rektors brev om ventede fyringer (uansøgte afskedigelser) er ikke kun resultat af en kommunikationsmæssig strategi. KU er forpligtet til at orientere alle relevante parter. Hovedsamarbejdsudvalget på KU drøfter fortsat årets budget og dets konsekvenser. Og det endelige budget forventes først vedtaget den 10. december af bestyrelsen, oplyser Jasper Steen Winkel.

Udmelding i samklang med tillidsfolk

KU skal ifølge lovgivningen orientere Det regionale Beskæftigelsesråd, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og løbende overvåger beskæftigelsessituationen på regionalt niveau.

Desuden er det en del af KU’s personalepolitik, at man varsler denne type beslutninger, og denne politik er kommunikationsafdelingen også underlagt.

»Det drejer sig ikke kun om at kommunikere rigtigt, klart og rettidigt. Det her handler også om, at der er flere parter om bordet og at der er nogle spilleregler, der er aftalt i personalepolitikken« siger Jasper Steen Winkel. »Medarbejdernes tillidsrepræsentanter er jo også interesserede i at orientere om forløbet, og deres synspunkter har også indgået som input til en del af rektors brev.«

Når en institution med flere end 300 ansatte varsler over 30 fyringer, er den samtidig ifølge loven forpligtet til at iværksætte en stribe afværgelsesprocedurer, der skal sikre, at den ikke fyrer én eneste person ud over det påkrævede.

chz@adm.ku.dk

Seneste