Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ring billigere og bedre

Et tværuniversitært samarbejde mellem KU og syv andre universiteter gør det nu muligt at få en fordelagtig aftale med Swedia Networks Danmark A/S om service på telefonanlæggene.

Aftalen betyder både besparelser på institutionernes årlige serviceafgifter og et forbedret serviceniveau.
Universiteterne i Danmark har gennem en årrække haft et fælles forum til
at udveksle erfaringer med drift af telefonanlæggene.

Otte universiteter, bestående af KU, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, RUC, Copenhagen Business School, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet, benytter alle samme typer af anlæg og valgte derfor i fællesskab at sende service på telefonanlæggene i et EU-udbud.

Vinderen blev Swedia Networks Danmark A/S der de næste tre år skal stå for service af telefonanlæggene som sammenlagt har 25.700 aktive lokalnumre og er geografisk spredt ud over hele landet.

Seneste