Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ritt og Ralf til rusmøde

»Brug hovedet, men husk også at bruge byen,« lød overborgmester Ritt Bjerregaards opfordring til de mange nye studerende der gæstede årets første rusarrangement

Allerede i metroen på Islands Brygge fornemmes den helt særlige stemning af nervøs forventning man knytter til første skoledag. Selv om starten på årets første rusarrangement endnu er adskillige hundrede meter væk, svirrer luften foran metroen af spørgsmål omkring dagens arrangement.

Der er ikke så meget at tage fejl af. Alle skal samme vej, og langsomt, men sikkert falder russerne i fælles fodslag ned ad Njalsgade mod kantinen i bygning 23 på Det nye KUA.

Efter et par opfordringer om at rykke frem så det talstærke opbud af kommende studerende alle kan få en fod indenfor i kantinen, kan Studenterrådet ved Københavns Universitet byde velkommen og Ritt Bjerregaard åbne arrangementet som dagens første taler.

Drik den cafe latte
Det er tydeligt at overborgmesterens opgave er at slå et slag for byen og ikke at skræmme de mange nye københavnere med alt for mange formaninger.

»Brug hovedet, men husk også at bruge byen. Giv jer tid til at drikke den cafe latte der ellers er så udskældt. Sæt aftener af til koncerter og brug de mange kulturelle tilbud som byen har.«

Hun understreger at København skal have plads til de nye studerende nu, men også når de er færdiguddannede.

»Når I bruger byen, er I også med til at sætte gang i den. Muligheder I får og tager, giver også muligheder for alle andre i København og for byen som helhed,« slutter Ritt Bjerregård, og de studerende kvitterer med taktfaste klapsalver.

Rektor Ralf Hemmingsen overtager scenen og annoncerer at han både er glad og stolt over at så mange har tænkt sig at investere deres vigtigste læreår på Københavns Universitet.

Han ansporer til at bruge muligheden for at møde studerende fra andre studieretninger på kryds og tværs som er ideen med den forvandling KU i tiden indtil 2012 gennemgår til et Campusuniversitet.

»Det er naturligt at føle sig rådvild i starten af studiet, men I må ikke lade det gå ud over jeres nattesøvn eller selvtillid. Lad være med at barrikadere jer, og sørg for at have kontakt til omverdenen,« lyder rådet fra rektor der samtidig opfordrer til deltagelse i rusture og læsegrupper (se rektors velkomst på side 16).

Studenterråd som fagforeningstanke
Studenterrådets formand, Jesper Johansen, runder kantinens talerække af med en jordnær udlægning af Studenterrådets grundlag.

»Den overordnede ide er meget i stil med fagforeningstanken. Vi er mennesker med samme interesser, og derfor er vi nødt til at have en samlet organisation.«

Han appellerer til at studerende og undervisere i fællesskab skal tage ansvar for og definere egen uddannelse og ikke lade det hverv falde i hænderne på »en sportsjournalist«.

Den slet skjulte henvisning til videnskabsminister Helge Sander får smilet frem hos de mange russere, og formanden inkasserer spontane klapsalver.

»Husk I er en del af resten af universitetet, og når undervisningsministeren vil skære i vores SU, og når videnskabsministeren vil tvinge os hurtigere gennem studiet, så er det nødvendigt at hæve blikket fra eget fag et øjeblik og huske på at vi er 33.000 mennesker der har slået sig sammen mod forringelser,« slutter den veloplagte formand til stort bifald.

Solskin og udskænkning
Efter en opdeling i fakulteter fortsætter Studenterrådet sin informationskam-pagne i fire tætpakkede auditorier.
Tre talere fra Studenterrådet rokerer rundt mellem auditorierne.

Der bliver informeret om vejen til bedre undervisning, netværk mod nedskæringer og regeringens kuldsejlede forslag om beskæring af SU’en.

Udenfor er der solskin og udskænkning. Humøret har fået et ekstra pift ved udsigten til sidste punkt på dagsordenen: Den snarlige åbning af aftenens fest i cafeen Mødestedet.

Der er for alvor ved at komme tryk på fadølsanlægget, og selv om luften stadig summer af spørgsmål, fornemmes det at samtalerne efterhånden har taget en mere personlig karakter.

Det er ikke længere kun forsigtige forsøg på at finde vej der præger lydbilledet. Nu er det navne og numre på de nye medstuderende der udveksles.

Natasa Lungovic, Psykologi:
»For mig er det vigtigt at lære studerende fra de andre fag at kende. Det ville være rart at kende nogen fra eksempelvis statskundskab, så det er
meget muligt at jeg vælger at engagere mig studenterpolitisk.«

Michelle Miller, Psykologi:
»Jeg vil gerne lige se tiden lidt an inden jeg beslutter mig omkring studenterpolitik, men det kunne være meget sjovt at være med i et eller andet. Måske et festudvalg i starten.«

Mia Palvig, Psykologi:
»Jeg kunne godt finde på at engagere mig i studenterpolitik, men jeg vil helst lige i gang med studierne først. Arrangementet indtil nu har ikke været så overbevisende da der ikke kom nogen fagrepræsentant og hentede os. Det var lidt skuffende.«

Seneste