Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Rock og krimi på Teologi

Det Teologiske Fakultet opretter center der skal forske i rockstjerners og filminstruktørers fortolkning og brug af Bibelen

Den er god nok. Den gamle punkstjerne Nick Cave kommer – ikke bare i Operaen, men også som seminaremne på Det Teologiske Fakultet. Det samme gælder filminstruktørerne Martin Scorsese og Mel Gibson og Dan Brown, forfatter til bestsellerkrimien Da Vinci Mysteriet.

Fælles for dem er at de på hver sin måde har ladet sig inspirere af Bibelen i deres kunstneriske virke, og det er netop hvad der fremover vil blive sat fokus på i det nye Center for Studiet af Bibelens Brug som åbner under Det Teologiske Fakultet i september.

»Vi tager emner op som er relevante for faget, men som ikke er en del af det obligatoriske pensum på teologistudiet,« fortæller initiativtageren til centret, lektor i Det nye Testamente Geert Hallbäck.

Kammerat Jesus

Centrets aktiviteter vil konkret fordele sig på to bærende søjler, nemlig Bibelfortolkningens historie og Bibelens reception i kunst og kultur.

Bibelfortolkningens historie er den ‘professionelle’ praksis og metode set i forhold til den almene kultur- og samfundshistorie fra antikken til i dag.

»Tidligere har bibelforskere nok haft tendens til at betragte sig selv som videnskabens yderste fortrop. Tanken var at hver ny generation af forskere akkumulerede lidt mere indsigt og visdom end de tidligere. Denne lineære forståelse af bibelfortolkningen holder ikke i dag.

Forskernes indsats bør ikke bare vurderes i forhold til selve fortolkningens historie, men også i relation til alle mulige andre kulturelle påvirkninger i den aktuelle epoke. Hvor dukker der nye indsigter i Bibelen op? Hvorfor får man pludselig øje på ting som man ikke ænsede tidligere? Sker det af sig selv når man reagerer på forgængernes opfattelse, eller er det snarere fordi der er noget nyt i gære i kulturen på det tidspunkt?«

Geert Hallbäck peger på at markante skift i fortolkningsprocesserne handler nok så meget om fortolkernes egen kulturelle samtid. Som når man i halvfjerdserne under indflydelse af tidens ungdomsoprør kunne støde på en ‘Kammerat Jesus’.

Jesus rocks you

Størst offentlig opmærksomhed har der været på centrets emne om Bibelens reception i kunst og kultur.

»Når man anerkender at Bibelforståelsen er farvet af kulturen, bliver det også meget interessant at se hvordan man i en større kulturel sammenhæng ser på Bibelen. Hvordan manifesterer Bibelen sig i billedkunst, litteratur eller film?

De kunstneriske udtryk er jo ikke bare en afspejling af Bibelen, men reflekterer en bestemt fortolkning. Så dette emne skal se både på forskellige former for kunstnerisk reception og på hvordan de afspejler en bestemt kunstnerisk epoke,« fortæller Geert Hallbäck.

Centrets forskningsområder forudsætter et samarbejde mellem folk med faglig ekspertise inden for kunsthistorie, musik og litteraturhistorie da disse projekter nødvendigvis vil være tværfaglige.

Bibelen skal ses i biografen

Centret udbyder undervisning og håber at tiltrække flere forskningsprojekter.
Geert Hallbäck vil også meget gerne åbne dørene for flere udadvendte offentlige formidlingsarrangementer.

Derfor præsenterer centret sig selv den 15. september ved en temadag, og den 23. september er der seminar om Da Vinci Mysteriet.

På grund af den store forhåndsinteresse for arrangementet gentages det på Kulturnatten den 14. oktober.
Fredag den 30. september er så dagen for Gates to the Garden: The Afterlives of Nick Cave.

Til næste år går Jesus til filmen. I et samarbejde med Cinemateket planlægger Center for Studiet af Biblens Brug at vise fire Jesusfilm op til påske og at arrangere et seminar om Bibelen i film næste efterår.

Geert Hallbäck fortæller at det er centrets bestræbelse at komme ud af elfenbenstårnet:

»Teologi har stærk tradition for formidling. Vi har fx altid stået stærkt når det gælder Åben Uddannelse og kurser på Folkeuniversitetet. Den åbenhed overfor omverdenen vil vi gerne dyrke mere via det nye center.«

Seneste