Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

RUC: Aalborg-uddannelser ligner for meget

KONKURRENCE - Rektoratet på Roskilde Universitet er utilfreds med, at Aalborg Universitet på den nye campus i København udbyder uddannelser, der minder meget om deres. Det skaber en usund konkurrence, mener de på RUC

»Der er sket noget, som ikke burde være sket,« siger Hanne Leth Andersen, prorektor på Roskilde Universitet (RUC).

Hun taler om, at Aalborg Universitet (AAU) har oprettet en splinterny campus i Københavns Sydhavn, hvor der nu er indskrevet 2.300 studerende.

Ifølge rektoratet på RUC er problemet, at AAU udbyder flere uddannelser, der ligner allerede eksisterende uddannelser på RUC i for høj grad.

Dermed kommer de to universiteter til at kæmpe om at tiltrække den samme gruppe unge, frygter Hanne Leth Andersen.

Hun henviser til et internt notat, som de har udarbejdet på RUC, hvor man sammenligner egne uddannelser med de nye, som AAU udbyder i København. I mindst syv tilfælde ligner de hinanden så meget, at de studerende i realiteten kunne læse det samme på RUC.

»Universiteterne er forpligtet til at gøre opmærksom på, hvilke beslægtede uddannelser, der allerede eksisterer i et område i forbindelse med akkrediteringen af en ny uddannelse, så vi undgår en usund konkurrence. Det har AAU ikke gjort, hvilket vi har gjort dem opmærksom på,« siger Hanne Leth Andersen.

Reglerne er klare

Hun peger på, at der i akkrediteringsvejledningen står, at der ved ansøgning om oprettelse af en ny uddannelse blandt andet skal redegøres for »hvorledes institutionen har vurderet det samfundsmæssige behov, det vil sige balancen mellem på den ene side arbejdsmarkedets behov for kompetencerne og på den anden side udbuddet af beslægtede eksisterende uddannelser og den nye uddannelse.«

Hanne Leth Andersen forventer, at politikerne vil skride ind og stoppe den stigende konkurrence om de studerende, når akkrediteringsloven revideres:

»Det kan umuligt være en ønskelig udvikling, så politikerne må skabe nogle rammer, der sikrer, at universiteterne kan samarbejde i fred,« siger RUC-prorektoren.

Hun henviser til regeringens skitse til en ny fælles model for akkreditering af de videregående uddannelser, hvor der lægges op til at stramme formuleringerne om, at nye uddannelser ikke må true allerede eksisterende uddannelser på en anden institution i samme region.

Strammer op

Anette Dørge Jessen, direktør for ACE Denmark, der står for at godkende alle nye og eksisterende universitetsuddannelser i Danmark, giver Hanne Leth Andersen ret i, at man skal tage hensyn til eksisterende uddannelsesudbud i et område, når nye uddannelser akkrediteres.

Det er også sket, men nok ikke i tilstrækkelig grad, medgiver Anette Dørge Jessen:

»Universiteterne er forpligtet til at oplyse om beslægtede uddannelser, når de ansøger om at få en ny uddannelse oprettet. Vi har lagt universiteternes oplysninger til grund, men vi må nok erkende, at disse oplysninger nok ikke i alle tilfælde har været fyldestgørende. Systemer – det gælder også vores – bliver gradvist klogere. Vi har derfor nu strammet op på den del, der handler om behov og relevans,« siger hun.

Ifølge Anette Dørge Jessen lægger ACE Denmark derfor nu større vægt på, om universiteterne har haft en ordentlig udviklingsproces med inddragelse af eksterne aftagere, og om ledelserne på institutionerne aktivt har forholdt sig til det samfundsmæssige behov for uddannelsen.

De skal blandt andet kunne redegøre for, om behovet ikke allerede kan dækkes af beslægtede uddannelser eller ved at tone en eksisterende uddannelse.

Behovsvurderingen vil også afhænge af beskæftigelsessituationen for beslægtede uddannelser. Disse stramninger gælder for den runde ansøgninger, som ACE Denmark modtog i maj i år, og som der bliver truffet afgørelse om i løbet af oktober og november, oplyser Anette Dørge Jessen.

Læs reaktionen fra Lene Lange, campusleder på AAU København

clba@adm.ku.dk

Seneste