Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Rygernes flertalsdiktatur hersker på kollegiekøkkener

RØG I KØKKENET - Hvis flertallet stemmer for rygning i fælleskøkkenenet, er den sag vel afgjort? Nej, og det er en syg demokratiopfattelse, der ligger til grund for den slags afstemninger

Hvis rygning ikke er decideret forbudt, har en del rygere fortsat en misforstået opfattelse af at det er legitimt at udsætte medborgere for passiv røg. De fleste danskere har heldigvis taget rygeloven til sig, og mange sætter pris på de mere og mere udbredte rygeforbud.

Samtidig er en stor del af rygerne blevet langt mere hensynsfulde end de rygere man mødte få år siden.

Desværre bliver en forkvaklet udgave af demokrati som flertalsdiktatur blandt studerende fortsat brugt som argument for at kunne pulse løs.

Legitim lov?

På mange kollegier (inklusiv det jeg selv bor på) er det op til beboerne på de respektive fælleskøkkener at vedtage rygeregler, der gælder i køkkenet.

Mange har den opfattelse, at hvis et flertal ønsker at der må ryges på køkkenet, så er det en demokratisk vedtaget og dermed legitim beslutning, der ligger til grund for at der ryges. Det gælder uanset hvor meget det generer det mindretal, der ikke ryger og ikke ønsker at være udsat for passiv rygning.

Når et flertal tror, at en afstemning kan stå som garanti for en retfærdig og rigtig beslutning, så er det et udtryk for en hensynsløs og misforstået opfattelse af, hvad demokrati går ud på.

Forbyd det en gang for alle

Desværre er det et vilkår, at mange mener det er selve afstemningsprocessen, der er demokratiets kerne, men et overgreb eller en chikane af andre mennesker kan aldrig blåstemples blot fordi et flertal finder det mest bekvemt at tromle mindretallet.

Den gamle demokratiteoretiker Hal Koch ville ærgre sig over at den demokratiske forståelse på et lavpraktisk og dagligdags plan, fortsat er fraværende blandt mange studerende i Danmark anno 2010.

Derfor må problemet med rygerne løses ved, at der indføres et forbud mod rygning på kollegiekøkkener.

Seneste