Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

S kritiserer Esben Lunde for at ændre udviklingskontrakt

STEMNINGSSKIFTE - Kort før årsskiftet ændrede uddannelsesminister Esben Lunde Larsen pludselig KU’s kontrakt med regeringen. Forhenværende undervisningsminister Christine Antorini (S) beskylder regeringen for at kortslutte den politiske drøftelse af universiteternes opgaver.

»Hvorfor har ministeren valgt at ændre udviklingsmålene for de videregående uddannelsesinstitutioner midt i kontraktperioden?« spurgte den socialdemokratiske formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget Christine Antorini den 8. januar i Folketinget.

Baggrunden er den udviklingskontrakt, som Københavns Universitet (KU) indgik med den forhenværende regering. Kontrakten, der gælder fra 2015-2017, er en aftale mellem KU og uddannelsesministeriet om, hvilke mål universitetet skal nå. 

I december 2015 besluttede uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) at fjerne et mål om øget social mobilitet fra kontrakten, og dermed skal KU ikke længere forsøge at støtte unge fra ikke-akademiske hjem i at tage en videregående uddannelse på universitetet. I stedet skal KU frem til 2017 leve op til et mål om ”regional videnspredning”, der skal give større samspil mellem de videregående uddannelser og de regionale små- og mellemstore virksomheder.

Esben Lunde Larsen henviser til kort brev

Christine Antorini (S) kritiserer ændringen, og hun har taget sagen op i Folketinget i form af fire skriftlige paragraf 20-spørgsmål, som uddannelsesministeren er forpligtet til at svare på. 

Esben lunde Larsen henviser dog alene i sine svar på Antorinis spørgsmål til et brev, som Uddannelses- og Forskningsudvalget allerede har modtaget, om det nye pligtige mål om ‘øget regionalt vidensamarbejde’ i de videregående uddannelsesinstitutioners udviklingskontrakter. 

I brevet står, at »det er et politisk pejlemærke, at den regionale erhvervsfremmeindsats skal styrkes ved, at små og mellemstore virksomheder (SMV) i hele landet får lettere adgang til viden fra de videregående uddannelsesinstitutioner.« Brevet er en kort beskrivelse og motivering af det nye pligtige mål om øget regionalt vidensamarbejde . Men selve tillægget til udviklingskontrakten underskrives først den 1. marts, og der er endnu ikke opsat konkrete mål for gennemførelsen.

Antorini: Ministeren kunne have valgt en åben dialog

Det er ikke mindst pludseligheden i ændringen af universitetets udviklingskontrakt, som Christine Antorini kritiserer. Hun mener, at ministeren handler egenrådigt.

»Det er meget usædvanligt, at en minister vælger at gennemføre væsentlige ændringer på egen hånd uden at involvere de relevante aftale- eller forligspartier. Også selv om en minister har formel bemyndigelse til at kunne gøre det,« siger Christine Antorini.

»Han har bare sendt et orienteringsbrev til Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg. Det er ikke at tage hverken de videregående uddannelser eller aftalepartier alvorligt på egen hånd at ændre så væsentligt et styringsredskab som udviklingskontrakterne selv. Ministeren gør det også midt i kontraktperioden, selvom en udviklingskontrakt netop skal have det langsigtede strategiske sigte,« siger hun.

Ifølge Christine Antorini, som også er forhenværende undervisningsminister i SR-regeringen, er det afgørende, at universiteterne bliver taget med på råd før beslutningen om en eventuel ændring i udviklingskontrakten: 

»Ministeren kunne have valgt en åben dialog om de nationale pejlemærker for den næste udviklingskontrakt, der skal gælde fra 2017. Men det har åbenbart været så vigtigt for ministeren at køre sine egne dagsordener igennem, at han har valgt at kortslutte den politiske drøftelse. Jeg kan godt forstå, at universiteterne er dybt forundrede over dette forhastede og lukkede forløb.«

KU kan ikke følge med

Den hurtige kursændring i udviklingskontrakten faldt da heller ikke i god jord i bestyrelsen på Københavns Universitet. Ifølge prorektor på KU Thomas Bjørnholm kan universitetet ikke følge med, når udviklingskontrakten pludselig ændres. 

»Vi kan ikke ændre kurs for vores tiltag midtvejs i kontraktperioden. Vi har allerede sat projekter i gang, som sigter mod at øge den sociale mobilitet. Der er lavet aftaler med gymnasier og elever rundt omkring på de gymnasier, vi har særligt fokus på. De aftaler har vi ikke tænkt at lave om, så vi gennemfører projekterne uanset, om de er en del af vores udviklingskontrakt eller ej,« sagde Thomas Bjørnholm til Uniavisen i december.

Antorini kræver fortsat svar

Christine Antorini siger til Uniavisen, at hun har i sinde at tage ministeren i salen til mundtlig besvarelse med følgende spørgsmål:
 
»Hvorfor mener ministeren ikke, det er en samfundsmæssig forpligtelse for videregående uddannelser at øge den sociale mobilitet gennem uddannelse, siden ministeren egenhændigt har fjernet målene fra udviklingskontrakterne?«
 
»Hvorfor er ministeren på egen hånd gået i gang med at ændre på de nationale mål for de videregående uddannelser midt i kontaktperioden og uden at drøfte ændringerne med de relevante aftalepartier, sådan som god samarbejdsskik ellers er?«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste