Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sådan bruger to undervisere it til at gøre deres timer sjovere

IT I UNDERVISNINGEN – Quizzer og skypekonferencer til forelæsninger er det nye inden for online-undervisning af studerende, mener to undervisere.

Mens Svend Sparre Geertsen studerede idræt, havde han svært ved at holde sig vågen i forelæsningerne i anatomi. I dag underviser han i anatomi for 150 studerende ad gangen som postdoc på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet (KU).

Da han kunne få hjælp af KU til at bruge online learning, tænkte han, at det kunne være en måde at få de studerende mere med og gøre undervisningen mere levende. Og han synes, det virker.

»Mine studerende sidder ikke med søvnige øjne. Med online learning kan jeg engagere dem,« siger han.

At stille spørgsmålene er det svære

Svend Sparre Geertsen har brugt online learning i sin undervisning i to år til at udarbejde tests, som de studerende kan tage i auditoriet på deres tablets, mobiltelefoner eller bærbare computere.

Svend Sparre Geertsen bruger et it-program, der hedder Shakespeak, til at lave testene – eller quizzerne – med. Det går fint, selv om han ikke besidder særlige it-kundskaber.

»Det tekniske er utrolig nemt. Det tager en halv time at lære at bruge Shakespeak,« siger Svend Sparre Geertsen. Udfordringen består ifølge ham i at finde på gode spørgsmål.

»De studerende skal ikke bare kunne svare ja eller nej til spørgsmålene. De skal være udformet sådan, at de studerende bliver nødt til at reflektere over dem,« siger han.

Kan overvinde studerendes angst ved at stå frem

Udover at Shakespeak kan være med til at gøre undervisningen mindre kedelig, kan det også løse et andet problem.

»Da jeg tog pædagogikum (en et-årig pædagogisk tillægsuddannelse, red.) lavede jeg nogle undersøgelser, der viste, at de studerende kan være bange for at udstille deres paratviden i en stor forsamling. Med Shakespeak kan jeg få dem i tale, uden at nogen føler sig udstillet. Det er smart,« siger Svend Sparre Geertsen.

Ifølge ham er Shakespeak godt at bruge, når man har mange studerende. Programmet gør det også muligt for ham at modtage de studerendes svar, så snart de har afgivet dem. De bliver sendt til en Powerpoint præsentation, som han venter med at vise, til alle har svaret.

De studerende husker stoffet bedre

Sparre Geertsen lavede også en tilfredshedsundersøgelse af sin online undervisning, da han tog pædagogikum.

Den bekræftede ham i, at den virker.

»99 procent af de studerende svarede, at de rigtig godt kunne lide online learning og quizzerne. Mange svarede også, at de huskede gennemgangen af stoffet bedre, og 72 procent følte sig bedre forberedt til eksamen,« siger Svend Sparre Geertsen.

Laver videokonferencer over Skype

Lektor Martin Ehrensvärd underviser i hebraisk og arabisk sprog på Afdeling for Bibelsk Eksegese ved KU.

Hans studerende kommer fra fem forskellige nordiske universiteter, og for ham var online learning alternativet til at undervise via e-mail, som var den mulighed, der stod beskrevet i kursusbeskrivelsen. Det, syntes han imidlertid, gav de studerende alt for lidt udbytte, og så lå det lige til højrebenet at bruge online learning.

Ehrensvärd har også arbejdet professionelt med webdesign, så han vidste i forvejen noget om it.

»Med min erfaring behøvede jeg ikke hjælp til at komme i gang med at lave videkonferencer via Skype, men andre undervisere uden erfaring holder sig måske tilbage fra at bruge det i deres undervisning, fordi det er for svært, selv om det er en fin løsning,« siger Martins Ehrensvärd.

‘Flipped classrom’-metoden er vejen frem

Martin Ehrensvärd har erfaring med at undervise ved hjælp af Skypekonferencer siden 2009.

Hans vigtigste erfaring fra igennem årene er, at han skal bruge den metode, der hedder ‘flipped classroom’, hvor han lægger alt sit undervisningsmateriale ud på nettet inden en videokonference.

»Det gør bare min undervisning bedre. Jeg optager fx mine forelæsninger i grammatik, så de ligger på internettet under ehrensvard.dk, så de studerende i stedet for at modtage undervisning i det basale stof kan bruge tiden under konferencerne til at stille spørgsmål. Jeg skal bare høre, om de har forstået stoffet rigtigt,« siger Martin Ehrensvärd.

Også sjovere for underviserne

Og det er ikke teknikken, der sætter grænserne, mener han.

»Undervisningen med videokonferencer bliver kun svær, hvis jeg ikke har været god til at forklare stoffet. Ellers er det hele positivt,« siger Martin Ehrensvärd.

Med til billedet hører, at han kan gennemføre en lektion med en håndfuld studerende i København på sit kontor, samtidig med, at op til 10 studerende fra de øvrige nordiske universiteter deltager via Skype. For ham er det ikke kun et spørgsmål om at være mere effektiv.

»Videokonferencerne gør også min undervisning sjovere,« siger Martin Ehrensvärd.

Artiklen er opdateret 15. oktober kl. 10.15

anfj@adm.ku.dk

Seneste