Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sådan er KU-studerende – ifølge dem selv

KARAKTERISTIK - KU-studerende er mindre fokuserede på ledelse og iværksætteri end deres uni-fæller på landsplan. Og mindre tilfredse med deres eget universitet, som de forbinder med prestige og kaos. Det fortæller en stor undersøgelse, som også har et (måske) overraskende svar på, hvor KU-studerende helst vil arbejde.

De er Danmarks mest idealistiske og analytiske uni-studerende.
Og de mindst løsningsorienterede – og mindst fokuserede på ledelse og iværksætteri.
Til gengæld har de masser af praktisk erfaring fra studiejob og praktik.
Og de kunne mægtig godt tænke sig at arbejde for Moder Stat eller NGO’er.

Sådan lyder en grov, generaliseret udgave af det portræt, KU-studerende giver af sig selv i Universums Talent Research 2016. Her har 15.478 studerende, heraf 2.390 fra KU, svaret på spørgsmål om deres universitet, ambitioner, karriemål og andet godt fra uddannelseshavet.

Undersøgelsen er gennemført fra november 2015 til marts 2016, men Universum har først nu frigivet isolerede, sammenlignelige tal fra de enkelte danske universiteter.

KU-studerende rater deres universitet lavest

I undersøgelsen bliver de studerende bedt om at give deres universitet en karakter på en skala fra 1 til 10.

KU får bedømmelsen 7,1, mens de studerende ved Aarhus og Aalborg Universitet giver deres universitet 7,5 – og CBS scorer topbedømmelsen 7,6.

På plussiden for de KU-studerende står, at deres universitet er internationalt anerkendt – og højt rangeret inden for deres felt. At kurser, undervisere og professorer har høj kvalitet. At der generelt er god beskæftigelse for KU-dimittender. At studiemiljøet på KU er ’venligt og åbent’. Og spørger man dem, hvorfor de har valgt at læse netop her, er der én grund, KU-studerende angiver i højere grad end de studerende i Aalborg og Aarhus: Location, location, location.

KU er ’prestige, tradition og kaos’

Nu er det ikke, fordi 7,1 er en decideret lav karakter (Uniavisen fik 7,2, sidste gang vi spurgte vores læsere, hvad de synes om os, så vi skal bestemt ikke kaste med sten) – men alligevel ligger KU efter de andre universiteter, og Universums rapport indeholder også et bud på, hvad der kan trække ned i bedømmelsen.

I undersøgelsen er de studerende blevet bedt om at skrive det første ord, der falder dem ind, når de tænker på deres universitet. Her har de fleste på KU tænkt ’prestige’, ’tradition’, ’akademisk’, ’gammeldags’, ’kvalitet’ eller ’god’ – men for en del af respondenterne er ’bureaukrati’, ’kaos’ eller ’rodet’ det første, der dukker op, når tanken falder på gode gamle KU. For ikke at tale om ’besparelser’ og ’nedskæringer’. Resultaterne kan ses i denne ordsky:

Sammenligner man med Aalborg, Aarhus og CBS, er det kun hos KU-studerende, at ’rod’, ’bureaukrati’ og ’kaos’ dukker op i ordskyen. Her er resultaterne fra Aarhus Universitet.

Og Aalborg – som de studerende primært forbinder med ’gruppearbejde’.

Og endelig CBS med tydeligt fokus på ’business’ og ’prestige’. Bemærk, at enkelte CBS-studerende tænker ’Ralph Lauren’ som det første om deres eget universitet.

Ikke interesserede i ledelse

Universums undersøgelse har også bedt de studerende om at komme med en karakteristik af sig selv – eller, som undersøgelsesrapporten formulerer det, at kortlægge de studerendes ’mindset’ og ’personlige færdigheder’.

Her konkluderer den, at KU-studerende ser sig selv som værende mere analytiske, end den gennemsnitlige danske uni-studerende gør – men også mindre løsningsorienterede og fleksible, ligesom de i mindre grad opfatter sig selv som både ledere, netværkere og holdspillere.

Kun fem procent af de KU-studerende angiver, at de er ’særligt interesserede i lederskab/ledelse’. Det gennemsnitlige tal for danske uni-studerende er ni procent.

Masser af praktisk erfaring

Men før du herudfra konkluderer, at KU-studerende er verdensfjerne fessortyper, der vil vandre på universitetets gange for evigt – hvis du skulle have lyst til det –, så overvej dette punkt i undersøgelsen, hvor KU-studerende for alvor adskiller sig fra deres uni-fæller på landsplan:

KU-studerende scorer nemlig højest i ’praktisk erfaring’ – forstået som studierelevante studiejob og praktikophold. 43 procent af de studerende fra Københavns Universitet har ’opnået signifikant praktisk erfaring’ mod 38 procent på landsplan.

KU-studerende er også en lille smule mere tilbøjelige til at læse i udlandet og tage tutortjanser. Til gengæld har de færre erfaringer med iværksætteri. Fire procent af KU’erne har under praktisk erfaring sat kryds ved feltet ‘I have my own start tup’ mod syv procent på landsplan.

Og KU-studerende vil helst arbejde for…

Og så er der det med livet efter universitet. Hvor vil de KU-studerende gerne arbejde, efter de ikke har fået feedback på deres speciale?

Her har KU særlige jobpræferencer – i hvert fald, når man sammenligner med den gennemsnitlige danske uni-studerende. På spørgsmålet: ”Hvilke industrier vil du helst arbejde inden for (vælg op til tre)?” svarer de KU-studerende, at:

35 procent (mod 20 på landsplan) vil arbejde på ’uddannelsesinstitutioner og videnskabelige institutioner’.
28 procent (mod 17) vil arbejde for NGO’er eller nonprofit-organisationer
20 procent (mod 13) vil arbejde for ’den offentlige sektor og statslige institutioner’ (Government agencies)
15 procent (mod 8) vil arbejde for ’legal services’

Med andre ord graviterer de KU-studerende mod det offentlige, mod statsapparatet og mod det traditionelle, prestigefyldte og rodede miljø, de selv er ved at blive uddannet i. Det bliver tydeligt, når man ser på, hvilke arbejdspladser, de synes er mest eftertragtede.

Nå, jo, Novo er da også et meget fint sted…

Inden for kategorien ’Engineering/Naturvidenskab’ er de KU-studerendes foretrukne arbejdsplads nemlig:
Københavns Universitet – efterfulgt af Novo Nordisk, Novozymes og Lundbeck.

Inden for kategorien ’business’ topper de statslige arbejdspladser med Finansministeriet, Danmarks Nationalbank og Udenrigsministeriet på de tre øverste pladser, før McKinsey, Novo og Mærsk dukker op på følgende.

Inden for ’IT’ er Microsoft den mest eftertragtede virksomhed efterfulgt af Google og Apple. Og endelig er der KU-humanisternes drømmearbejdsplads over dem alle: Danmarks Radio – som ligger et godt stykke foran nr. to, Københavns Kommune.

Du kan se resultaterne i Universums rapport om KU, der er vedhæftet nedenfor. Vil du deltage i næste Universum-undersøgelse, som løber fra nu af og frem til marts 2017, kan du klikke her.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste