Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Sådan får du styr på de nye ferieregler - for din egen skyld

Ferieplanlægning — De nye ferieregler kan godt drille med ændrede optjeningsregler, tidsfrister og regler for overførsel. Men frygt ej, for her er Uniavisens guide med alt, du behøver at vide, når du planlægger ferie.

Du bør kende de nye regler for ferie ret godt for at forstå, hvordan du holder dem på den bedst mulige måde – af hensyn til dig selv.

Som ansat ved Københavns Universitet skal du desuden sætte dig ind i KUPA, som er KU’s it-system, der holder styr på de ansattes feriedage.

Uniavisen har lavet en lille guide til systemet, som godt drille lidt.

For at komme i gang skal du logge på www.kunet.dk. Når du er kommet ind, tryk  Selvbetjening, klik på Mine data, derefter på Ferie indeværende år og til sidst på KUPA i brødteksten til højre.

Sådan aflæser du dine feriedage

I faktaboksen ‘Fiks fire fejl’ kan du læse om nogle af de ting, du er nødt til at tjekke igennem første gang, du kommer ind i KUPA. Det nye system har nemlig fortsat nogle it-tekniske udfordringer, og dem skal du først selv rette op på.

Fiks fire fejl:

For det første skal du have sat KUPA op til dansk sprog. Systemet er i udgangspunktet sat op til engelsk og giver ingen mening på dansk. Du skifter sprog ved at klikke på dit navneikon øverst til højre. Vælg Preferences og så Language, hvor du vælger Dansk.

For det andet skal du tjekke, at systemet ikke står på dansk, bare fordi du har sat din browser til autmatisk oversættelse. Det kan nemlig også lave fejl.

For det tredje: Vel inde i KUPA vælger du det røde klokke-ikon Tid og fravær i midten af skærmen. Tryk derefter på Fraværssaldo. Nu er du inde.

Til sidst: Tryk på Indlæs flere elementer nederst til højre. Det gør du for at kunne se elementerne nummer 6-10 og for at være sikker på, at dine data er fuldt opdaterede. Der kan optræde fejl i systemet. Indlæs en gang til. Hvis det stadig ser mærkeligt ud, vent et døgn. Gør det samme en gang til. Tal med din leder, hvis problemerne fortsætter.

 

Når du har gjort det, kan du aflæse dine feriedage, hvoraf de tre vigtigste er:
Feriedage
Feriedage – overført
Ferieprognose

Feriedage er antallet af almindelige feriedage, som du har sparet op i ferieåret.

Efter de nye ferieregler begynder dit ferieår altid 1. september og slutter 31. august.

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Når du fx i september måned har optjent 2,08 feriedage, bliver de synlige fra 1. oktober under Feriedage i KUPA. Derefter kan du begynde at bruge af dem.

Feriedage – overført er de dage, som du ikke har nået at bruge i dit sidste ferieår, og som du måske skal (skynde dig at) bruge inden 1. januar. Dog må du gerne overføre op til 5,0 feriedage hen over nytår.

Hvis der står 5,64 under dine Feriedage – overført, kan du overføre op til fem af dem til næste år, så du ikke mister dem. Hvis du ikke overfører dem, og du heller ikke bruger dem inden nytår, mister du dem.

Hvad angår de sidste 0,64 dage har KU for nylig besluttet, at de altid vil blive overført automatisk.

Vil du overføre nogle feriedage, skal du huske at udfylde ’Skema til overførsel af ferie’ og aflevere det til din nærmeste leder, som har ansvar for at give oplysningerne videre til systemet.

Ferieprognose er de feriedage, som systemet forventer, du vil komme til at optjene i dit (nuværende) ferieår.

Flere regler og feriedage:

De nye regler har virket fra 1. september 2020, og de bliver også kaldt for samtidighedsferie. Her er lidt flere ting, du generelt skal være opmærksom på:

Efter de nye regler har du lov til at aftale med din arbejdsgiver, at du holder en ferie, som du endnu ikke har sparet nok feriedage sammen til. Det kræver selvfølgelig lederens samtykke.

Hold desuden øje med de såkaldt almindelige helligdage, som alle danske lønmodtagere har krav på, og som du får ud over de almindelige feriedage og særlige feriedage som KU-ansat. Dansk Industri har en liste over dem her.

Endelig får du, når du er ansat ved KU, tre ekstra overenskomstmæssigt fastsatte fridage: Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

På KUPA og KUnet er almindelige feriedage nogle gange forkortet til F-dage. På samme måde kan særlige feriedage være forkortet til SF-dage.

Den 1. september forventede systemet, at du ville kunne optjene 24,96 feriedage på et år, og derfor stod der 24,96 under Ferieprognose. I oktober kunne du nå at optjene 2,08 feriedage mindre, og derfor stod der kun 22,88. I november står der 20,80, i december 18,72 – og så videre.

Det er altså vitterlig kun en prognose.

Under Ferieprognose er der i øvrigt en lille hage ved systemet: Årets 12 måneder giver hver 2,08 feriedage, og i alt bliver det til 24,96 feriedage. Men du skal jo have 25,00 feriedage på et år? Bare rolig, du bliver ikke snydt: De manglende 0,04 feriedage lægger systemet automatisk til allersidst i ferieåret, i august. Prognosen kan bare ikke finde ud af at regne med 0,04 feriedage igennem hele ferieåret.

De særlige feriefridage kan også drille

Så er der spørgsmålet om de særlige feriedage, som du optjener fem af for hvert kalenderår, hvor du har været ansat ved KU under statens ferieaftale (mens du optjener dine almindelige feriedage efter reglerne i Ferieloven).

Hvis du ikke kan se dine særlige feriedage i KUPA, så tryk (igen) på Indlæs flere elementer, og se så, om de ikke skulle vise sig.

De særlige feriedage bliver udbetalt på en gang 1. maj i kalenderåret efter, du har optjent dem. Derefter står de til din rådighed i et år frem til 30. april. Hvis du fx har nogle særlige feriedage stående i KUPA i november 2021, er de altså optjent i 2020, og du skal have holdt dem senest 30. maj 2022. Særlige feriedage kan hverken overføres eller udbetales.

Der er lige endnu et benspænd, du skal være opmærksom på: Hvis din nærmeste leder har husket at varsle dig om, at du skal sørge for at bruge alle dine særlige feriedage inden 30. april, og du ikke har brugt dem, mister du dem. Er du ikke blevet varslet om det, har du krav på at få dem udbetalt.

Seneste