Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Sådan får du succes med din fondsansøgning

FORSKNINGSFINANSIERING - Med den øgede konkurrence om at få midler til sin forskning er det blevet afgørende at kunne skrive en god ansøgning. Her giver Trine Buhl Monty, chefkonsulent hos SCIENCE Forskning og Innovation på det Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, sin opskrift på succes.

1. Vid, hvad der vil blive krævet af dig, og træf de nødvendige valg i god tid

Sæt dig ind i, hvad der typisk vil blive forventet af dig, når du søger om forskningsmidler til et bestemt karrieretrin. Der bliver set på dit CV, din erfaring og dine valg i fortiden, uanset hvilken fond eller hvilket råd, du søger penge gennem. Har du publiceret? Har du undervist? Har du fået legater eller priser, og har du vist, at du kan tænke fremadrettet over, hvordan du skal realisere din forskerkarriere? Har du præsenteret dine forskningsresultater på konferencer? Har du rejst, og har du allerede nu en international profil? Har du et netværk i udlandet?

2. Søg flere fonde til samme projekt

Få hjælp til at lægge en ansøgningsstrategi og opsøg hjælp fra dit forskerstøttekontor, der har et overblik over, hvor pengene er, og som kender ansøgningskrav, deadlines mv. Det er generelt en god ide at søge om midler hos flere fonde samtidigt, selvom du søger om midler til et og samme projekt. På den måde sørger du for at skabe flere muligheder for at komme igennem nåleøjet.

3. Se på din første ansøgning som en investering i din fremtid

Det tager tid at lære at skrive en god ansøgning, og der er ofte mange bilag, som skal indhentes. Gå i gang i god tid og vær tålmodig. Gør dig umage.

4. Læs ansøgningsvejledningen grundigt og følg den trin for trin

Du vil opleve ansøgningsformatet til forskningsmidler som forskelligt, afhængigt af hvilken bevillingsgiver, der er tale om. Sørg for at følge ansøgningsinstrukserne til de enkelte opslag nøje og overhold formalia. Det er ærgerligt at blive sorteret fra på det grundlag. Hvis du ikke følger samtlige instrukser, vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

5. Find ud af, hvem du skriver til

Råd og fonde har forskellige procedurer for evalueringsprocessen, ligesom det varierer, hvem og hvor mange, der vurderer din ansøgning. Husk at du generelt skriver til oplyste, intelligente mennesker med en akademisk baggrund, men ikke altid til specialister inden for dit felt.

6. Kend den genre, du skriver i

Ansøgninger om fondsmidler skal bygges op på en anden måde, end når du skriver videnskabelige tekster. Du skal orientere dig mod bevillingsgiveren, du skal skrive kortfattet og formulere dig i et sprog, der er renset for indforståede, fagspecifikke betegnelser og udtryk. Sørg altid for at pitche din idé. Du skal forklare på en klar og tydelig måde, hvorfor dit forskningsprojekt er relevant, hvorfor det skal foretages nu, hvad forskningsspørgsmålet er, og hvordan du vil løse det. Gør straks din læser interesseret i det, du skriver. Underbyg bagefter med en mere detaljeret baggrundsbeskrivelse.

7. Vis, hvorfor du er værd at investere i, og begrund dit valg af værtsmiljø

De, der vurderer din ansøgning, vil gerne overbevises om, at du er værd at investere i. Derfor er det vigtigt, at dit projekt er ambitiøst, men realistisk, at du skriver med overbevisning, og at du i både din projektbeskrivelse og dit CV får formidlet, at du er den rette person til at udføre arbejdet. Sørg for kun at tage det med, som er relevant at vide for bevillingsgiveren. Bevillingsgivere vil også gerne se, at du har tænkt over dit valg af arbejdssted. Vis, at du har valgt den bedste vejleder og det bedste værtsmiljø at udføre dit projekt i. De folk, som kommer til at omgive dig, skal kunne hjælpe dig videre i dit karriereforløb. Det er samtidig en god ide at give din læser en ide om, hvad du vil bidrage med, og hvad du vil kunne tilføre dit nye arbejdssted.

8. Opsøg og tag imod hjælp, inden du indsender din ansøgning

Selvom det kan være svært at tage imod kritik, er det altid en god ide at få andres blik på det, du skriver. Så brug dit fagmiljø, kontakt en forskningskonsulent eller spørg dine venner, om de vil gennemlæse din tekst og give dig feedback, inden du afleverer din ansøgning. Et godt pejlemærke er, at fagligt udenforstående skal kunne følge dig, når de læser din tekst. De behøver ikke at forstå din faglighed, men de skal kunne følge din argumentation og den overordnede ide.

9. Vær ude i god tid

Hvis du vil levere det bedst mulige resultat, sørger du for, at der er tid til at få andre til at hjælpe dig. Der skal også være tid til at indarbejde deres forslag i din ansøgning. Indstil dig på, at du vil skulle gennemskrive din tekst, måske flere gange, før din ansøgning bliver, som den skal være. Tingene tager altid længere tid, end man tror.

10. Forbered dig på muligheden for afslag

Livet som ansøger om konkurrenceudsatte forskningsmidler er ikke altid en dans på roser. Du vil efter al sandsynlighed møde modstand undervejs og få afslag på selv de bedste og mest gennemarbejdede ansøgninger. Sørg for ikke at miste modet og prøv at bruge dine afslag konstruktivt. Af og til følger der en begrundelse med et afslag. Læg mærke til, hvad du får at vide her. Bedømmelsen, selv når den er negativ, kan gøre dig klogere og give dig en ide om, hvad du bør forbedre eller gøre anderledes næste gang, du ansøger om midler til din forskerkarriere.

Seneste