Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sådan har vi aldrig tænkt gode, fremtidssikrede uddannelser før

Klumme — Kære medstuderende, vores generation ved, at den grønne omstilling er en forudsætning for vækst og velfærd. Vi har brug for uddannelser med verdens stærkeste klima- og miljøprofil.

Vi skal kræve, at alle bachelor- og kandidatuddannelser får implementeret klima og miljø som en del af dna’et i uddannelsen. Det skal gøres på tværs af fag, fakulteter og institutter. Det skal være en selvfølge, at alle aspekter af undervisningen – om det er kemi, filosofi eller økonomi – er formet af bæredygtighedstanken.

Vi skal kræve af undervisere, universitet og hinanden, at vi bliver undervist i løsninger, som bidrager til den grønne omstilling. Vores indflydelse i studienævnene skal bruges, så vi kan udvikle relevante valgfag og udbygge den eksisterende undervisning med en grøn og bæredygtig profil.

Det globale BNP vil falde med 20 procent, hvis temperaturen stiger med fem grader

I 2018 fastslog FN’s klimapanel, at vi har en kæmpe udfordring i at tilpasse os en varmere fremtid med massive menneskelige såvel som økonomiske konsekvenser. Økonomer fra Stanford anslår med 51 procents sikkerhed at det globale BNP vil falde med 20 procent, hvis temperaturen stiger med fem grader. Vi bestemmer selv, hvor galt det kommer til at gå – vi som generation skal finde de gode løsninger.

Alle uddannelser skal bidrage

Jeg læser Fødevarer og Ernæring på SCIENCE, og min bachelor giver adgang til en række kandidater, blandt andet mejeriingeniørkandidaten, kødingeniørkandidaten og climate change. Hvis jeg ønsker at gøre mest muligt for klimaet, er der ingen tvivl om, hvilken kandidat jeg bør vælge.

Men i virkeligheden burde alle tre kandidater bidrage til den grønne omstilling.

Som fødevareingeniør føler jeg mig ofte som en af synderne, men jeg ved, at jeg også er en essentiel del af løsningen. Mejeriprodukter og kød udleder rigtig meget CO2, men på trods af det, kan det være klimavenlige produkter. På min uddannelse har jeg lært at kød og mejeriprodukter har den fordel, at ufordøjelige kalorier som madaffald, eller græs for den sags skyld, kan transformeres til spiselige og sunde produkter.

Lad os gå forrest og fremtidssikre vores uddannelser, vores høje levestandard og planeten

Men det er ikke kun på de naturfaglige studier, at man kan gøre en forskel for klimaet. Retorikere kan eksempelvis bruge deres uddannelse til enten at maskere firmaers CO2-udledning eller afsløre den. Ligeså kan økonomer medregne klimapåvirkningen mere i de økonomiske modeller. Vi skal sætte miljø- og klimahensynet øverst.

Verdens førende nationer og selskaber kan og vil igennem den grønne omstilling. Mærsk, selskabet som udleder lige så meget CO2 som ni milliarder biler, har annonceret at selskabet vil være CO2-neutralt i 2050.

Mere end 50 byer og 20 stater i USA forpligter sig på Parisaftalen selv om USA’s præsident vil trække USA ud af aftalen.

Tyskland vil reducere sin CO2-udledning med 80-95 procent i 2050. Mere end 7 ud af 10 danskere er enige i, at den grønne omstilling gerne må koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt.

Håbet er lysegrønt

Kære medstuderende, vi i vores generation har sendt et klart signal, 9 ud af 10 er enige i, at den grønne omstilling er en forudsætning for vækst og velfærd. Vi har brug for uddannelser med verdens stærkeste klima- og miljøprofil, netop fordi vi skal sikre den lavest mulige temperaturstigning.

Samtidig vil vi få fremtidssikrede uddannelser, som vil give os spændende nye muligheder og en høj levestandard. Vi bestemmer selv, hvor galt det kommer til at gå, håbet er lysegrønt, men kun hvis vi handler nu. Lad os gå forrest og fremtidssikre vores uddannelser, vores høje levestandard og planeten.

Nyt magasin i standerne 8. februar.

Seneste