Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sådan lukker man et fag

SYNSPUNKT - Et forslag, der skulle holde liv i Nederlandsk på Københavns Universitet, endte med at blive fagets død, skriver den lektor, der stillede forslaget

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) fandtes indtil for kort tid siden to såkaldte småfag, portugisisk og nederlandsk.

Småfag kaldes de, fordi de grundet et lavt studentertal har vanskeligt ved at leve op til de gældende krav til at finansiere sig selv ved STÅ-produktion.

Derfor har de sammen med andre fag i samme situation nydt godt af en særlig bevilling på finansloven, således at det alligevel var muligt at opretholde uddannelse og forskning i disse emner.

Portugisisk og nederlandsk har de senere år befundet sig i omtrent den samme situation, hvilket vil sige begrænset optag og betydeligt frafald, ringe bemanding osv.

Småfags-krisemøde

For at finde en løsning på disse problemer indkaldtes repræsentanter for fagene for et par år siden til et møde med prodekan Hanne Løngren sammen med institutleder og studieleder.

Ved dette møde skitserede jeg en løsning gående ud på at nederlandsk i stedet for den fulde BA- og KA-uddannelse skulle udbydes i et omfang svarende til et gymnasiesidefag, dvs. kurser til 45 ects på BA-delen og tilsvarende 45 ects på KA-delen.

Dette ville være en løsning som var realisabel for faget under hensyntagen til de foreliggende ressourcer. Ved samme møde bad portugisisk om en ”time-out”, hvilket vil sige at der i et år ikke skulle finde nyoptag til studiet sted ligesom der ikke skulle tages stilling til strukturelle ændringer. Senere er denne time-out forlænget til to år.

Ny småfags-ordning

I dette forår blev den hidtidige småfagsordning revideret af Videnskabsministeriet, således at der på landsplan skulle være færre småfag, men sådan at de resterende småfag hver ville få en større bevil-ling end hidtil, nemlig 1,25 mio. kroner (se ministeriets pressemeddelelse fra 13. april).

Denne ny-ordning indebar at hverken portugisisk eller nederlandsk var at finde på listen over fremtidige små-fag.

På et medarbejdermøde den 4. maj meddelte Engeroms institutleder imidlertid at dekanen for det humanistiske fakultet forhandlede med rektor om en særlig budgettering af de fag der havde mistet deres småfagsstatus.

Håbet var at disse ville kunne opnå at få et budgetgrundlag, der svarede til de af ministeriet finansierede fag. Dette ville, fortsatte institutlederen, i givet fald gælde for portugisisk, men naturligvis ikke for nederlandsk som ikke længere var en fuld uddannelse.

Konstruktivt forslag endte med destruktion

Dette indlæg er ikke vendt mod portugisiskuddannelsen, som jeg ønsker alt godt. Men jeg kan ikke uden fortrydelighed konstatere at hvis man kommer med et konstruktivt forslag til hvordan ens fag vil kunne videreføres, så bliver faget lukket.

Havde jeg i stedet intet foretaget mig, ville man nu kunne have haft en forhåbning om at faget fortsat kunne eksistere. Ved at skitsere en realisabel mulighed for nederlandskfagets fortsatte eksistens, har jeg gravet fagets grav.

Jeg må ved samme lejlighed konstatere at instituttets ledelse i denne situation intet har gjort for at bibeholde nederlandsk i en eller anden form. Denne reduktion i instituttets fagvifte ses velsagtens som en kærkommen lejlighed til at rette op på en i forvejen skrantende økonomi.

Og det er således slutningen på stort set uafbrudt undervisning og forskning i nederlandsk sprog og kultur ved Københavns universitet siden 1926.

Seneste