Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sådan påvirker SU-reformen dig

GUIDE - Forårets SU-storm har efterhånden lagt sig. Men efter nytår træder de første ændringer af uddannelsesstøtten i kraft. Læs med her og se hvilken effekt, reformen får på dit studieliv.

Regeringen og oppositionen, med undtagelse af Enhedslisten, indgik den 18. april i år en SU-reform. Reformen skal få studerende hurtigere igennem deres uddannelse, og det betyder ændring af reglerne for SU. Her finder du en gennemgang af de vigtigste ændringer, hvornår de træder i kraft og deres fordele og ulemper.

Tiltag, der påvirker nuværende studerende

Automatisk eksamenstilmelding
Det bliver obligatorisk at opnå 60 ECTS per år, og du kan ikke længere framelde dig eksamenen.

Fordele: Flere sommerkurser vil blive udbudt, valgfagskatalog vil blive tilgængeligt hurtigere, og der vil være mere vejledning til rådighed.
Ulemper: Potentielt vil administrationen blive overbebyrdet, og kravet medfører en del udfordringer for studerende.
Hvornår: Fra 1. juli 2014.

Fribeløbet hæves
Fra 2014 må man tjene 1500 kr. mere om måneden og fra 2015 må man tjene yderligere 1000 kr.

Fordele: Frihed til at arbejde mere.
Ulemper: Mindre tid til studier.
Hvornår: Fra 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

SU’en bliver forholdsmæssigt mindre for alle studerende
Efter nytår vil SU’en ikke længere stige i samme takt som hidtil. På sigt vil de studerende få forholdsmæssigt mindre i SU end i dag.

Fordele: Set fra de studerendes perspektiv: Ikke de store …
Ulemper: Forringet købekraft.
Hvornår: Fra 1. januar 2014.

Mindre SU til hjemmeboende
I dag kan få op til 2860 kr. i SU som hjemmeboende. Med SU-reformen tildeles man fremover et grundstipendium på 893 kr. og eventuelt et tillæg på op til 1586 kr. Man kan derfor maksimalt få 2479 kr.

Fordele: Eventuelt en motivation til at flytte hjemmefra.
Ulemper: Færre penge mellem hænderne for de hjemmeboende studerende.
Hvornår: Fra 1. juli 2014.

Bonus hvis du bliver færdig før normeret tid
Er du en akademisk hurtigløber, får du udbetalt et stipendium på 2.877 kr. – en halv måneds SU – for hver måned du færdiggør studiet hurtigere end normeret tid.

Fordele: Ekstra indkomst.
Ulemper: Tillokkelse til at sætte tempo over fordybelse.
Hvornår: Fra 1. januar 2016.

Øget støtte til transport
Egenbetaling fjernes og kilometersats forhøjes.

Fordele: Fordel for dem med mindre end 24 km til uddannelsesstedet.
Ulemper: Umiddelbart ingen.
Hvornår: Fra 1. januar 2016.

Bachelorhegn fjernes
Studerende vil kunne starte på deres kandidatdel, selvom de mangler de sidste ECTS-point for at færdiggøre deres bacheloruddannelse.

Fordele: Mulighed for at kunne forsætte som fuldtidsstuderende, selv om man eventuelt mangler at bestå en enkelt eksamen som bachelorstuderende.
Ulemper: Ikke umiddelbart.
Hvornår: Fra 1. juli 2014.

Bedre rammer for gennemførsel af uddannelse
Det indføres forbedrede muligheder for meritoverførsel og forbedrede muligheder for vinteroptag. Det skal også være nemmere at blive optaget på en kandidatuddannelse, hvis man har en beslægtet bacheloruddannelse.

Fordele: Nemmere at skifte uddannelse.
Ulemper: Vanskelige at få øje på.
Hvornår: Fra 1. juli 2014 og løbende for vinteroptag.

Tiltag, der påvirker kommende studerende

Restriktioner på retten til SU på sjette studieår
Fremover vil man kun få SU i seks år, hvis man starter på en videregående uddannelse inden for to år efter adgangsgivende eksamen. Mister man den rettighed, får man dog udvidet adgang til SU-lån.

Fordele: Incitament til at begynde på en uddannelse.
Ulemper: Risiko for at studerende begynder ‘for tidligt’, og dermed ikke har gennemtænkt deres studievalg.
Hvornår: Reglen gælder for dig, der starter efter 1. juli 2014.

Højere aktivitetskrav
I dag må man være forsinket med 60 ECTS før man mister SU’en. Men for de studerende, der begynder på universitetet efter sommeren 2016, reduceres det til 30 ECTS. Altså, maks. et halvt års forsinkelse før SU’en ryger.

Fordele: Incitament til at være, well, mere aktive studerende.
Ulemper: Et problem for studerende, der dumper eller rammes af sygdom, personlige problemer eller lignende. Også en udfordring ved praktikophold, som ofte er fuldtid over et helt semester, men som giver under 30 ECTS.
Hvornår: Fra 1. juli 2016.

For den fulde SU-reform se Folketingets hjemmeside.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste