Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sådan skaber vi tutorer dit introforløb

Balancegang — Studiestarten skal have plads til alle og samtidig være sjov og festlig. På økonomistudiet varer rusturen fem dage, så det er ret intenst. Derfor er der både brug for et engageret tutorhold, en ordentlig mængde forberedelse – og klare regler og signaler om det der med alkohol.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Introforløbet på Økonomi bliver lavet af os i Ruskoordineringsudvalget. Vores primære mål er at sikre en studiestart, som foregår i trygge og inkluderende rammer. Det har vi arbejdet hårdt for de forgangne måneder. Og vi synes selv, at det er lykkedes.

Forberedelse er nøglen

Som ruskoordinator lægger man ud med at samle et hold af dygtige tutorer, der skal bidrage til afviklingen af introdagene og rusturen. Introdagene strækker sig over fire dage, og så er der rustur i fem dage. Det er et intenst forløb.

Inden det hele begynder, bliver vores tutorer forberedt gennem forskellige kurser og workshops. Vi har for eksempel haft en session med konsulentvirksomheden AWAKE, som arbejder med at sikre tryghed og inklusion i studiestarten. Her lærte tutorerne om konflikthåndtering og om, hvordan man håndterer svære samtaler. De har også gennemgået kurser i både psykisk og fysisk førstehjælp.

Og så har vi et stort fokus på at skabe et stærkt fællesskab blandt tutorerne gennem teambuilding og sociale aktiviteter. Det er vigtigt at skabe en tillid og fortrolighed tutorerne imellem, så alle har det afslappet i hinandens selskab. Det bidrager nemlig både til en effektiv planlægning – som der er meget af – og gør tutorerne bedre i stand til at fungere som trygge støttefigurer for de nye studerende.

Vi er nødt til at tale om alkohol

I arbejdet med at gøre studiestarten mere inkluderende kommer man ikke uden om spørgsmålet om alkohol. Der er to fester i introdagene, hvor der bliver serveret drikkevarer uden og med alkohol. Vi har særligt fokus på, at alkoholfri drikkevarer ikke betragtes som et sekundært valg, men som en lige så valid mulighed som alkohol.

For eksempel sørger nogle af tutorerne for selv at åbne noget alkoholfrit

For eksempel sørger nogle af tutorerne for selv at åbne noget alkoholfrit som det første, og vi afholder lege, der ikke opfordrer til druk. På den måde skaber vi plads til alle studerende og sender et klart signal om, at alkohol ikke er en nødvendighed for at deltage i festlighederne. Samme regler bliver håndhævet på rusturen, hvor der også bliver afholdt to fester.

Den øvrige del af rusturen er alkoholfri, og vi organiserer i stedet en række hyggelige arrangementer, hvor de nye studerende bliver opdelt i mindre, tilfældigt sammensatte grupper. Det giver en mindre intimiderende atmosfære, hvor man kan åbne sig mere – også uden alkohol.

Konkret kan der være tale om alt fra at løse gåder til at deltage i aktivitetsløb. Højdepunktet i år var en omvendt bryllupsfest på den sidste aften, hvor de nye studerende fik lov at styre begivenhederne. Vi opfordrede til kreativ frihed såsom at tage sit tøj omvendt på, hoppe i en pyjamas eller gå baglæns op ad ’kirkegulvet’.

Altid en tutor i nærheden

Det er afgørende, at der altid er en tutor i nærheden. Både fordi der skal være nogen til at holde styr på baren og sørge for mad og sjove lege. Men også fordi der skal være nogen til at hjælpe, hvis en rus bliver for fuld eller har behov for at trække sig lidt. Med andre ord er tutorernes tilstedeværelse garant for en oplevelse, hvor alle kan være med på egne præmisser.

Det er afgørende, at der altid er en tutor i nærheden

Og det fortsætter efter introforløbet. Her bliver de nye studerende inddelt i kontaktgrupper, som har hver sin tutor tilknyttet. I løbet af det første semester mødes kontaktgrupperne med deres tutor, som de kan stille spørgsmål og læne sig op ad. Det sikrer, at der altid er en hjælpende hånd tilgængelig for de nye studerende.

Vi er enormt stolte af den indsats, som alle, der har været en del af introforløbet på økonomistudiet, har leveret. Vi tror på, at det har resulteret i en positiv og inkluderende studiestart for de nye økonomistuderende. Og vi er glade for at kunne byde dem alle sammen velkommen i vores fællesskab.

Seneste