Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Sådan vil Bente Klarlund få skovlen under UVVU

UVVU - Tidligere i år måtte UVVU genoptage Bente Klarlunds uredelighedssag på grund af fejl i den dom, der erklærede hende skyldig. Udvalget fastholder dog flere anklagepunkter, men dem vil Bente Klarlund nu også have fejet af bordet.

Professor Bente Klarlund vil ikke bøje sig og acceptere stemplet ‘uredelig’, som Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har forsynet hende med, først i en afgørelse fra december 2013 og igen i et udkast til en ny dom fra maj måned i år.

Den nye UVVU-dom reducerer antallet af kritikpunkter mod Bente Klarlund fra ni til seks, efter at UVVU har måttet erkende fejl i den oprindelige afgørelse.

Nu sætter Bente Klarlund og hendes advokat Eigil Lego Andersen kræfterne ind på at få afmonteret den tilbageværende kritik fra udvalget.

Det sker i to høringssvar – et fagligt og et juridisk – som Bente Klarlund offentliggjorde 10. juni.

Klarlund finder støtte i andre anerkendte forskeres praksis

Bente Klarlund mener, at præmisserne for uredelighedsafgørelsen har ændret sig undervejs i sagsbehandlingen for at harmonere med en for længst draget konklusion, og at UVVU’s definitioner af forskeres ansvar for de artikler, de lægger navn til, er stort set uden opbakning i den videnskabelige verden.

Ikke mindst spørgsmålet om pligten til at krydsreferere til tidligere arbejder skiller UVVU-medlemmerne og Bente Klarlund. Her skriver hun blandt andet i sit høringssvar:

»Der er intet nedfældet om behovet for krydsreferencer i internationale retningslinjer. Dette gælder både officielle regelsæt vedtaget af regeringsudvalg og regelsæt vedtaget af private grupper såsom ICJME. Spørgsmålet har ikke været drøftet i nogen af de tre verdenskongresser i 2007, 2010 og 2013 og omtales heller ikke i Udvalgets egne vejledninger. Jeg stemples som uredelig, fordi jeg har overtrådt en regel, som ser dagens lys den dag den bruges som begrundelse for at stemple mig.«

Hvad det andet vigtige tema for UVVU – spørgsmålet om forfatteransvar – angår, henviser Klarlund til den debat, der blandt andet er foregået i Uniavisen, hvor hun får støtte fra det danske medlem af den toneangivende forsamling ICMJE, der definerer, hvilket ansvar en forsker, der publicerer sine resultater, kan have for fusk, som en medforfatter begår i forbindelse med deres fælles arbejde.

Bente Klarlund er nemlig af UVVU blevet kendt uredelig for ikke at have opdaget og bremset svindel begået af Milena Penkowa, men den afgørelse er altså tvivlsom, hvis man holder sig til de ICMJEs normer for forfatteransvar.

LÆS OGSÅ: Bente Klarlunds høringssvar på hendes egen hjemmeside.

Er UVVU kravlet op i et træ?

Selv om UVVU-dommen fra maj kun foreligger i udkast, forventer sagens hovedperson Bente Klarlund ikke, at udvalgsmedlemmerne vil være nemme at rokke.

Hun har over for Uniavisen erklæret sig »overordentlig skeptisk over for UVVUs evne til at løsrive sig fra det spor, man har lagt sig ned i fra starten af denne sag.«

Heller ikke Klarlunds arbejdsgivere, Rigshospitalet og Københavns Universitet, regner med, at UVVU vil trække dommen over Bente Klarlund tilbage. De har i hvert fald allerede draget konsekvensen af den: I en fælles udtalelse med Rigets lægelige direktør Jannik Hilsted som afsender, lover både hospital og universitet at have ‘iværksat de fornødne foranstaltninger med henblik på at imødekomme den rejste kritik fra UVVU’.

Det er dog en hemmelighed, hvad foranstaltningerne består i, og om de vil få nogen praktisk betydning for Bente Klarlunds arbejdsforhold.

Hvis det ikke lykkes Bente Klarlund at sætte UVVU skakmat i denne runde, har hun erklæret sig klar til at føre sagen videre ved domstolene.

Både KU og Rigshospitalet har besluttet, at UVVU-sagen ikke kommer til at koste Bente Klarlund hendes job som professor og overlæge.

chz@adm.ku.dk

Rettelse: I en tidligere version af artiklen stod, at UVVU i den omtalte afgørelse i udkast dømmer Klarlund uredelig i fire tilfælde, men der er tale om uredelighed i fire artikler, i alt seks tilfælde.

Seneste