Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sådan vil det afgørende mandat have Penkowa-sagen gransket

FOLKETINGET - Om få dage kan professor Niels Høiby være medlem af Folketinget. Med sig i lommen har han kommissoriet til en uvildig Penkowa-undersøgelse, som han lige akkurat kan få flertal for med sit eget mandat. Vi bringer hans model for en undersøgelse her.

To anerkendte forskere med ekspertviden om videnskabelig uredelighed, to eksperter i neurovidenskab med forstand på dyreforsøg, en advokat eller dommer – og så en person med forstand på ledelse og bestyrelsesarbejde.

Ingen af dem må være ansatte på Københavns Universitet (KU), og deres sekretariat må ikke befinde sig på universitetet.

Det er opskriften på den kommission, der meget snart kan være flertal for i Folketinget, hvis et pludseligt valg ikke forhindrer, at professor Niels Høiby får det mandat, han står til at overtage efter Venstre-politikeren Malou Aamund den 5. juni.

LÆS SELV: Forslag til kommissorium for en uvildig undersøgelse af “Penkowa-sagen” og Københavns Universitets håndtering heraf

Kommission skal indsamle vidneforklaringer

Niels Høiby, som var Aamunds suppleant i det kortlivede parti Ny Alliance, er den mest eksponerede af de 700 forskere og ph.d.-studerende, der har forlangt en uvildig undersøgelse af de beslutninger, som Københavns Universitets rektors traf i de år, Penkowa-skandalen udviklede sig. Hvis han når at komme i Folketinget før et valg, vil han komme til at repræsentere Liberal Alliance, som støtter hans krav.

Penkowa-kommissionen vil ikke blive billig, fremgår det af kommissoriet fra Høiby og Co., og den skal da også gå noget mere grundigt til værks end statens advokat, Kammeradvokaten, gjorde, da han vurderede forskningsskandalen i en redegørelse for KU’s bestyrelse fra foråret 2011.

»Det forventes, at kommissionen, foruden Københavns Universitets redegørelse, også interviewer administrative medarbejdere, det første disputatsbedømmelsesudvalg, professorerne bag redegørelsen af 3. maj 2011, institutlederen for Milena Penkowa, Milena Penkowa og hendes samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder de kritiske ph.d.-studerende og andre relevante aktører i sagen,« lyder det i kommissoriumsforslaget.

Forsøgte at få KU’s bestyrelse til selv at nedsætte kommission

Kravet om en undersøgelse er – i hvert fald for kredsen af professorer, som står bag – båret af en stærk mistillid til både KU-rektor, Ralf Hemmingsen, og til Kammeradvokatens redegørelse til KU.

Kammeradvokaten kritiserer ellers selv dele af Ralf Hemmingsens håndtering af sagsforløbet, men han konkluderer, at der ikke er noget grundlag for at fyre rektor. Den vurdering deler bestyrelsen på KU, som har afvist at sætte gang i flere kostbare undersøgelser af den betændte forskningssag.

For nylig afleverede Niels Høyby og fire professorkollegaer derfor selv en lang rapport, de havde forfattet om Milena Penkowa. Denne rapport var ikke upartisk, hvilket forfatterne åbent erkendte, men den kom på flere punkter et spadestik dybere end KU’s advokat, blandt andet i interview med førstehåndskilder, som Kammeradvokaten ikke havde opsøgt.

Hensigten med rapporten var ifølge ophavsmændene at få KU’s bestyrelse til at ændre holdning og alligevel sætte gang i en ny undersøgelse. I stedet takkede bestyrelsen venligt for de mange sider og afviste derpå indholdet som ‘farvet og ikke baseret på foreliggende skriftlige data’.

Ordet “kritisabelt” optrådte 59 gange på 56 sider i de fem professorers rapport.

chz@adm.ku.dk
rjb@adm.ku.dk

Seneste