Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sæt EU på skemaet

Debat — Med det stigende EU-samarbejde og den reformation, som EU står over for de kommende år, er det på tide, at det danske uddannelsessystem tager ansvar og sætter EU på skemaet, skriver en jurastuderende.

Det danske samfund er i stigende grad styret af vores EU-samarbejde, og der bliver i de kommende år arbejdet på at definere et EU, som ikke blot skal handle om de grundlæggende handels- og fri bevægeligheds-principper. Vi skal diskutere et helt nyt EU.

Der er derfor brug for, at den danske ungdom bliver hørt, da det i høj grad bliver os, som udviklingen rammer. Men for at vi kan tage et standpunkt, for at vi kan ytre vores holdninger, er der brug for, at vi bliver oplyste om EU’s arbejde, der er brug for, at vores uddannelsessystem sætter nogle rammer, som gør os i stand til at have en fagligt funderet holdning.

Der har i den seneste tid været fokus på, hvordan vores nye uddannelses- og forskningsminister vil kunne være med til at revolutionere uddannelsesområdet. En god ting, for der er brug for forandring, hvis vi, Danmarks ungdom, skal have en chance på det globale jobmarked.

Iværksætteri er selvfølgelig et oplagt fokusområde, men først og fremmest er der behov for at oplyse os unge om globaliseringens betydning for vores samfund.

Denne mangel på læring [bidrager] til opretholdelsen af diskursen om, at EU blot er et stort bureaukratihelvede.
***

Der er behov for, at vi får sat fokus på EU-samarbejdet, og hvordan dette påvirker det danske samfund. Vi er nødt til at kende til betydningen af EU, hvis vi skal være med til at påvirke EU’s udvikling, og hvis vores stemmer skal kunne høres i Bruxelles.

Jeg læser jura, som i høj grad er en uddannelse, som bliver påvirket af arbejdet i Bruxelles, men alligevel bliver det sjældent italesat, hvorvidt det er direktiv eller forordning, som har sat rammerne for de specifikke regler.

Man kan vælge fag, som i højere grad fokuserer på EU, men det kan også nemt undgås. Det burde i virkeligheden for vores egen skyld, og for Danmarks, ikke være et tilvalg, om man vil forstå EU, men være en hel central del af vores undervisning. Man kan ikke forstå vores samfund ved udelukkende at fokusere på nationale kræfter, vi skal se udviklingen i et større perspektiv.

Hvis Danmark skal kunne bidrage med løsninger, er det nødvendigt, at vi på forhånd har et godt vidensgrundlag om EU, så vi kan være med til at sikre, at de løsninger, som Bruxelles kommer med også afspejler danske værdier og holdninger.

Vores uddannelsesinstitutioner lægger sjældent op til diskussioner eller refleksioner af EU’s udvikling, således bidrager denne mangel på læring til opretholdelsen af diskursen om, at EU blot er et stort bureaukratihelvede, som er umulig for den almene dansker at forstå.

Med det stigende EU-samarbejde og den reformation, som EU står over for de kommende år, er det på tide, at det danske uddannelsessystem tager ansvar og sætter EU på skemaet.

Vi står over for enorme klimaproblemer, øget risiko for cyberangreb og en flygtningesituation, som kræver, at EU står sammen om løsningerne. Hvis Danmark skal kunne bidrage med løsninger, er det nødvendigt, at vi på forhånd har et godt vidensgrundlag om EU, så vi kan være med til at sikre, at de løsninger, som Bruxelles kommer med også afspejler danske værdier og holdninger.

Annonce

Seneste