Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Same procedure as every year

Tag ansvar, drop overspringshand-lingerne og nyd det privilegium det er at være optaget på universitetet. Sådan lød budskabet igen i år til de nye stu-derende da Forenede Studenterråd afholdt RUS-arrangement

Dette er ikke en genbrugsartikel. Men det kunne det lige så godt have været. For det var gammel vin på ny flaske der blev serveret for de mere end 1.000 nyindskrevne studerende der havde fundet vej til Forenede Studenterråds RUS-arrangement.

At gæstetalerne havde fundet bidder fra tidligere taler frem fra annalerne, gjorde nu heller ikke så meget. Mange af de pointer der blev fremhævet gælder trods alt lige så meget for dette års nye studerende som for dem der sad på rækkerne de foregående år.

Ligesom sidste år var RUS-arrangementet velbesøgt. FSR havde igen valgt at inddele de studerende efter fag og splitte eftermiddagen op i tre etaper så alle fremmødte ville få en mulighed for at sidde ned. Alligevel måtte både trapperne mellem stolerækkerne og gulvet i det store auditorium i bygning 23 på det nye KUA tages i brug.

For andet år i træk var det lykkedes FSR at få videnskabsminister Helge Sander til at komme og holde tale for de kom-mende medlemmer af KU-familien.
»Jeg håber I er klar over hvor privi-legerede og heldige I er,« indledte Helge Sander.
»Jeres uddannelse er det vigtigste projekt for jer de næste fem år,« fortsatte han.
»At studere handler om viljen, energien og evnen til at nå de mål I har sat jer. Jeg er sikker på at I besidder disse kvaliteter. Så gå til opgaven med på-gåenhed, beslutsomhed og udholdenhed. Der er brug for folk der har viden og kan bruge deres viden,« lød det fra mi-nisteren som også opfordrede de nye studerende til hurtigt at begynde at tænke over hvad de vil med deres uddannelse.

Good-cop/bad-cop
Rektor Linda Nielsen lagde også ud med positive ord i sin tale til de nye stu-derende:
»Det er nogle dejlige dage når I nye studerende starter. I er så tændte og klar på at lære.«

I modsætning til ministeren advarede rektor imod at lægge for faste planer og blive såkaldte tunnel-studerende.
»Tunnel-studerende går fra dag ét den lige vej og håber efter nogle år med blikket stift rettet fremad at se lyset for enden af tunnelen. Jeg så hellere at I gik overraskende omveje og skød genveje og supplerede med kurser i nye kombinationer,« sagde Linda Nielsen som også opfordrede de nye studerende til at tage aktivt del i studiemiljøet rundt omkring på universitetet, både fagligt og socialt.

Derefter præsenterede FSR studenter-politiske holdninger til SU, bolig og under-visningskvalitet, inden studiechef Jakob Lange gik på talerstolen som sidste mand. Også han indledte sin tale med at minde de fremmødte om at det at gå universitetet ikke er enhver beskåret, men et privilegium for de få egnede. Og det forpligter.
»Der er mange med et snit på 9,6 i stedet for 9,7 som kunne være blevet fantastisk dygtige læger,« understregede Jakob Lange.

Det blev hurtigt afsløret at han og rektor forinden havde lavet en good-cop/bad-cop rollefordeling hvor hun fik æren af at levere festtalen mens hans opgave var at komme med de formanende ord. En opgave han varetog på sin egen sæd-vanlige, lune facon.
»Hvis der er noget I er gode til, så er det overspringshandlinger. Det er som om I ikke kan åbne en bog før I har vasket op, vandet blomster, tjekket e-mails, ringet til jeres gamle mor og set TV-Avisen,« påpegede han.

Den kommentar udløste spontan latter fra mange af de fremmødte for hvem scenariet åbenbart ikke virkede helt ubekendt.

Misundelig minister
Jakob Lange tilskyndede de fremmødte til at sætte læsningen i system. Den erfarne studievejleder advarede samtidig tilhørerne om at det er anderledes at gå på universitetet end på gymnasiet. Det kræver hårdt arbejde og det går ikke at blive væk fra under-visningen selv om man har kæreste-sorger og der alligevel ikke er nogen der tjekker om man er der.
»Når man kommer tilbage, taler de andre sort,« formanede han.

Mød i stedet op til undervisningen lidt før den starter, tal med dine medstuderende og find så sammen i læsegrupper.
»Al erfaring viser alligevel at det kræver mindst tre studerende bare at finde ud af hvor undervisningen foregår,« kon-staterede Jakob Lange tørt og høstede endnu engang bifald fra salen. Et bevis på at gode vittigheder sagtens tåler gentagelse.

Efter talerne blev de nye studerende sendt ud til deres respektive fag-repræsentanter og derefter var der linet op til fest med burgere, live-musik og fadøl.
»Hav en god fest! Jeg er helt mi-sundelig,« sagde Helge Sander da han havde afholdt sin tale for tredje og sidste gang for at haste ud af døren og drage videre mod Jylland.

Seneste