Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Samf-dekan fortsætter

GENANSÆTTELSE - Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, får fem år mere på posten. Det har rektor Ralf Hemmingsen, med et enstemmigt ansættelsesudvalg i ryggen, besluttet.

Troels Østergaard Sørensen blev cand.polit. på Københavns Universitet i 1979. Han tog en ph.d. og en postdoc og blev efterfølgende adjunkt og lektor på Økonomisk Institut. I 1993 blev han ansat som institutleder ved Økonomisk Institut, en post, han besad de næste 13 år.

Dekan i usynlighedskappe

I maj 2006 blev Troels Østergaard Sørensen den første ansatte dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, efter overgangen til en ny universitetslov, der afskaffede de valgte ledere på universiteterne. På trods af Østergaard Sørensens 13 år som institutleder på Økonomi, kendte hverken studerende eller receptionist navnet på den nye dekan, da Uniavisen i 2006 var på visit og spurgte om vej.

Den nyansatte dekan var dog ikke bekymret:

»Jeg har ikke brugt meget krudt på at gøre mig synlig her på CSS indtil videre, men det er sandelig ikke, fordi det ikke er meningen, men først vil jeg gerne lige have mulighed for at finde mine egne ben her på stedet,« sagde Troels Østergaard Sørensen til Uniavisens udsendte.

Ambitioner og succes

Til Uniavisen beskrev dekanen beskedent sig selv som den ledertype, »som måske ikke var verdens førende forsker, men som trods alt havde en eller anden ambition om at gøre noget.«

Det blev en ambition om at ruste forskere og administrativt personale til skærpet konkurrence om forskningsmidler, om at gøre fakultetet konkurrencedygtigt på et internationalt marked og om at håndtere den lokale udfordring, det var at få det dengang nyetablerede Center for Samfund og Sundhed (CSS) op at køre.

Ifølge ansættelsesudvalget har dekanen formået at indfri forhåbningerne:

»I Troels Østergaard Sørensens seneste periode som dekan har der været flere eksempler på succesfulde tværgående projekter. Blandt andet er Center for Health Economics and Politics blevet etableret i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de nye uddannelser i ‘Global Development’ og ‘Security Risk Management’ involverer flere fakulteter og institutter på tværs af universitetet,« skriver rektor Ralf Hemmingsen.

»Væsentligt generationsskifte« venter forude

Forhåbentlig er dekanens ambitioner uden udløbsdato, for han får brug for dem for at leve op til rektors forventninger til fremtiden:

»Jeg ser frem til det fortsatte gode samarbejde, som i de nærmeste år blandt andet vil have fokus på fakultetets omverdensrelationer, både til offentlige og private virksomheder, samt en yderligere fremtidssikring af uddannelsernes kvalitet og studiemiljøet,« skriver rektor.

2014 byder på yderligere udfordringer for dekanen: tre ud af af fem institutlederstillinger udløber, og Troels Østergaard Sørensen skal dermed stå i spidsen for, hvad rektor kalder »et væsentligt generationsskifte«.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste