Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Samf-studerende kæmper mod bibliotekslukninger

FREMTIDENS BIBLIOTEK - Studerende føler, at beslutningen om at lukke alle fem institutbiblioteker på fakultetet allerede efter sommerferien bliver hastet igennem ad bagvejen.

De studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) føler sig godt og grundigt kørt ud på et sidespor af ledelsen af på deres fakultet.

Det er planen, at samtlige institutbiblioteker på Center for Sundhed og Samfund (CSS) skal lukkes efter sommerferien, men de studerende mener ikke, at de blevet ordentligt informeret og involveret i beslutningen.

Således godkendte ledelsen planen den 14. april i år, men først den 11. maj blev de studerende indkaldt til møde i ’dekanens dialogforum’. Mødet blev holdt den 18. maj.

En gruppe statskundskabsstuderende har derfor i mellemtiden delt løbesedler ud på deres institutbibliotek, hvor de spørger deres medstuderende, hvad de mener. Indtil videre har 49 svaret, hvoraf tre er positivt stemt over for lukningen og resten synes, at det er en rigtig dårlig ide.

De studerende har også dannet en Facebook-gruppe med over 400 medlemmer med navnet »Samfundsvidenskabelige institutbiblioteker lukker efter sommerferien!«, hvor de spørger, om medlemmerne er blevet hørt og opfordrer dem til diskussion.

Vigtigt samlingspunkt

Ifølge Kristine Hauge Bjergstrøm, der læser statskundskab og er en af de syv initiativtagere, har man valgt at lave et åbent forum, hvor der er plads til holdninger både for og imod, men langt de fleste er chokerede og kede af, at biblioteket skal lukke, men der er også positive tilkendegivelser imellem. Langt de fleste havde ikke engang hørt, at der var noget under overvejelse.

Kristine Hauge Bjergstrøm er selv kritisk, selv om hun med glæde kommer på fakultetsbiblioteket i Gothersgade, som fremover skal være det eneste bibliotek på Samfundsvidenskab.

»Jeg synes, at det er en væsentlig del af studiemiljøet at have et akademisk orienteret mødested. Biblioteket er statskundskab, da det stort set er det eneste geografiske samlingspunkt for statskundskabsstuderende, der ikke er centreret om alkohol. Uden det vil det nærmest være totalt virtuelt studium for os på kandidatdelen, fordi der i forvejen næsten ikke er nogen undervisning, og vi sjældent kommer i kontakt med instituttet på anden vis,« siger hun.

Besynderlig proces

Også Politrådet, altså fagrådet på Økonomi, er imod lukningen af bibliotekerne.

Rådsmedlemmerne har skrevet til dekanen, prodekanen og deres institutleder for at klage over forløbet og selve beslutningen.

»Det er stærkt kritisabelt, at de studerende ikke er blevet inddraget hverken i Akademisk Råd, Dialogforum og/eller de respektive studienævn, eller at informationerne på andre måder er kommet studenterorganisationerne og de studerende i hænde. Da det vil være en beslutning, der i høj grad påvirker alle de studerende og deres adgang til relevant materiale og vejledning, virker det besynderligt, at man ikke inddraget de studerende i processen,« står der blandt andet i brevet, hvor de også argumenterer, at lukningen vil betyde en kraftig forringelse af studiekvalitet og campusliv.

Læs hele brevet fra Fagrådet på Økonomi her

Læs udtalelse fra Samfrådet her

De studerende og videnskabeligt ansatte ved Institut for Antropologi har ligeledes sendt et protestbrev til ledelsen.

En spareøvelse

Kristine Hauge Bjergstrøm mener, at det er problematisk, at ledelsen i planen, som de studerende har set, præsenterer lukningerne som en effektivisering, når det reelt er tale om en spareøvelse.

Således fremgår det, at der kan spares cirka 50 procent af materialebudgettet til trykte bøger, cirka 250.000 kroner.

Der kan hentes yderligere 350.000 kroner ved at opsige trykte tidsskrifter og cirka 550.000 kroner årligt ved at bruge færre studentermedhjælpere. Dertil kommer flere mindre poster. Den samlede besparelse forventes at blive over to millioner kroner årligt.

»Jeg nægter at tro på, at det er muligt at skære på materialeanskaffelsen og studentermedhjælperne uden at forringe servicen. Det har været en god service på vores institutbibliotek, fordi der har været studentermedhjælpere fra vores egen uddannelse, der kunne sætte en halv time af til at hjælpe med at finde det materiale man skulle bruge, siger Kristine Hauge Bjergstrøm.

»Det er uforståeligt, at der ikke er råd til at bevare vores bibliotek på en uddannelse med blot fire timers undervisning om ugen. Jeg skaffer 45.000 kroner hjem i taxameterstøtte til mit fakultet årligt ved at bestå mine eksaminer, men får slet ikke service for de penge. Jeg har virkelig en fornemmelse af, at vi studerende bliver nedprioriteret,« siger hun.

Det digitale bibliotek er på vej

Ifølge Birgitte Sloth, prodekan på Samf, er det korrekt, at fakultetets ledelse ønsker at ændre biblioteksstrukturen, således at der ikke længere er separate samlinger og skranker for de enkelte fag, men at samlingerne flettes ind i den fælles samling i Det Kongelige Bibliotek.

Årsagen er, at udviklingen går i retning af mere digitalisering både med hensyn til materialer og søgning. Det betyder at selve den fysiske brug af bibliotekerne som materialesamlinger bliver mindre, og bibliotekspersonalet derfor skal have bedre mulighed for at bruge tid på at hjælpe og vejlede studerende, forskere og undervisere og løse andre biblioteksopgaver.

Den anden grund er, at fakultetet er nødt til at begrænse forbruget af ressourcer til biblioteksformål.

Studerende bliver hørt

Birgitte Sloth tilføjer, at fakultetet generelt mener, at det er vigtigt, at inddrage og høre studerende i forbindelse med beslutninger om f.eks. uddannelser og studiemiljø. I forbindelse med biblioteket er der imidlertid brug for at træffe en hurtig beslutning for at skabe afklaring og tryghed for fakultetets bibliotekarer. Det har derfor ikke været muligt med en længere proces

Forslaget er blevet forelagt fakultetets bibliotekarer på et møde den 5. maj, og det bliver efterfølgende drøftet i forskellige organer på fakultetet.

Blandet andet i fakultetets Biblioteksudvalg den 16. maj og i Akademisk Råd den 30. maj, hvor der også deltager studenterrepræsentanter.

Desuden har de samfundsvidenskabelige studerende fra ’dekanens dialogforum’, herunder alle studentermedlemmer fra fakultetets fem studienævn og andre interesserede studerende, været inviteret til et møde om sagen den 18. maj.

»Det er planen at indrette studiemiljøfaciliteter i dele af de arealer der frigøres, hvis samlingerne overføres til Det Kongelige Biblioteks arkiv. Vi vil meget gerne inddrage studerende i dette arbejde, og vil drøfte med de studerende hvordan denne inddragelse bedst sker,« skriver hun i et svar per e-mail.

Den endelige beslutning om den overordnede struktur for biblioteket forventes truffet i uge 22.

clba@adm.ku.dk

Kommentarer på Facebook

Lasse Aaskoven
“En central del af at være på et universitet er muligheden for at få sin intellektuelle nysgerrighed stimuleret, muligheden for random at kunne falde over interessante bøger i det daglige er en del af det. Hvis ikke SAMF-biblioteket bliver ændret så man kan finde én stor del af bøgerne der uden at skulle bestille i forvejen er denne beslutning hjernedød dum.”

Oscar Buhl
“Jeg er – eller har i hvert fald været – flittig bruger af vores institutbibliotek. Jeg synes ærlig talt, det er fint nok, at de to biblioteker nedlægges – blot bibliotekerne laves om til læsepladser i stedet, såfremt der overhovedet er behov for flere pladser.”

Rasmus Thomsen
“Hvilket organ har taget denne beslutning? Grotesk beslutning, forargelig proces.”

Laura Nielsen
“Jeg synes ikke de skal lukke, fordi sociologisk bibliotek for mit vedkommende, er et super fedt sted at læse, fordi man er omgivet af relevant og inspirerende litteratur. Derudover er det er mødested for sociologistuderende fra flere årgange, og et studiemiljø som man har lyst til at være i.”

Laura Nielsen
“Har jeg hørt om beslutningen? Nej. Synes jeg det er ok? Nej. Hvad gør vi så nu? Kan man stoppe det på nogen måde?”

Felix Sebastian Døssing
“Må jeg (uden at have sat mig spor ind i sagen) introducere et andet perspektiv: det er skide besværligt, når man skal ha fat i litteratur til en opgave, at man skal rundt på fem forskellige biblioteker”

Seneste