Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Samfrådet vedrørende lukning af institutbiblioteker

DOKUMENTATION - Udtalelse fra Samfundsvidenskabelige studerende.

1. Det er uacceptabelt at de studerende ikke har været taget til råd tidligere i processen, og dybt kritisabelt at vi ikke får information om det fra dekanatet eller fakultetsadministration.

2. Vi mener, at de institutionaliserede råd (akademisk råd, studienævn og dialogforum) er blevet negligeret og dermed er det demokratiske element på studiet blevet undertrykt.

3. Vi mener, at institut bibliotekerne bør bevares på CSS (Center for Sundhed og Samfund), da disse har stor betydning for studiemiljøet og det faglige på studiet. Det er netop på biblioteket at man har daglig kontakt med bibliotekarer og informationsmedarbejdere. En lukning af institut bibliotekerne vil derfor være en klar forringelse af de studerendes vejledning og informationssøgning.

4. I den videre proces forventer vi samarbejde og indflydelse, hvilket har været ikke-eksisterende ind til videre.

Seneste