Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Sammen om et mangfoldigt universitet!

KLUMME - Studenterrådet går igen i år med i Copenhagen Pride Parade, fordi et bedre universitet nødvendigvis også er et mangfoldigt universitet, skriver Studenterrådets næstformand.

For andet år i træk går Studenterrådet med, når Copenhagen Pride afsluttes med en stor parade gennem byen. I år går vi sammen med studenterrepræsentanter fra hele landet samlet i Danske Studerendes Fællesråd, og i paraden får vi også selskab af Københavns Universitet, hvor alle studerende såvel som ansatte i fællesskab er inviteret med.

Vi er med for at holde en fest for mangfoldigheden. Fordi vi ikke tager mangfoldigheden for givet. Både i Danmark og ude i den store verden kan det være svært ikke bare at være som alle de andre. Vi er med i solidaritet med alle de LGBTQ-personer, der bliver nægtet lige rettigheder og vilkår rundt omkring i verden. Vi er med, fordi menneskerettigheder er grundlaget for alt vores arbejde. Vi arbejder for uddannelse og lige adgang til at kunne gøre sig klogere; begge dele er utænkeligt i en verden uden ytringsfrihed eller retten til at være den, man er, uanset køn, seksualitet, etnicitet etc.

Men det handler ikke kun om formelle rettigheder, som vi allerede har opnået i Danmark. Vi er også med i støtte for al den mangfoldighed og forskellighed, der er, og skal være plads til, på vores eget universitet og i vores by. Vi har et fælles ansvar i vores hverdag, både som repræsentanter og individer for at sikre, at alle uanset social baggrund, etnicitet, eller seksualitet føler sig velkomne og inkluderede på vores universitet.

I Studenterrådet arbejder vi året rundt for at skabe de bedst mulige studier og studieforhold for de studerende. Men vi må anerkende at universitetet ikke er et elfenbenstårn, og at det omkringliggende samfund spiller en rolle for vores liv som studerende. Vi ønsker de bedst mulige samfundsmæssige rammer for, at vi til hverdag sammen med undervisere og andre ansatte kan skabe et trygt og udbytterigt læringsmiljø. Priden er en dag med ekstra fokus på LGBTQ-vilkår og en mulighed for at påvirke disse rammer til det bedre.

Den 30. august går vi af alle de ovenfor nævnte grunde med i priden – det bliver en fest og vi håber du vil være med!

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste