Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sander vil byde udenlandske eliteuniversiteter indenfor

Universiteterne sukker efter en reformpause, men videnskabsministeren har andre planer. Nyeste ide er at lade eliteuniversiteter slå sig ned i Danmark

Videnskabsminister Helge Sander (V) er en gæstfri mand. Så gæstfri at han vil lade udenlandske eliteuniversiteter slå sig ned i Danmark. Det afslørede han i sin tale til jubilæumskonferencen for Videnskabsministeriets første 2000 dage den 21. maj. »Hvis vi skal leve af viden
og kompetencer fremover, skal vi have endnu lettere adgang til verdens førende videnmiljøer. Og hvorfor ikke lokke et af dem til Danmark. Det kan for eksempel ske ved at udenlandske universiteter etablerer afdelinger i Danmark eller ved et organiseret samarbejde mellem et udenlandsk og et dansk universitet,« sagde Helge Sander der også afslørede at han er åben for at et privat udenlandsk universitet slår sig ned på dansk grund. Som eksempler nævnte han at University of Nottingham allerede har afdelinger i Malaysia og Kina ligesom New York University har afdelinger eller programmer i Firenze, London, Prag og Paris.

Samarbejde, ikke konkurrence’
Invitationen til at komme til Danmark forsøger man i øjeblikket at fortolke på Det Internationale Kontor på Københavns Universitet. De danske studerende får fra sommeren 2008 mulighed for at tage taxametertilskuddet med til udlandet og læse på den danske stats regning. John Edelsgaard Andersen, kontorchef for Det Internationale Kontor, har dog ikke fantasi til at forestille sig at Helge Sander nu vil åbne for at danske studerende dropper indskrivningen på for eksempel Københavns Universitet til fordel for at læse på en dansk afdeling af et udenlandsk universitet. Og vel at mærke tager taxametertilskuddet med. Det kræver i hvert fald en lovændring. »Hvis udenlandske universiteter pludselig får lov til at komme her og lave godkendte danske uddannelser, vil det være grotesk og stærkt konkurrenceforvridende. Så ville de blive en direkte konkurrent til os, men vi foretrækker at udvikle et samarbejde med andre universiteter som ligeværdige partnere og ikke som konkurrenter på et betalingsmarked,« siger han.

Skred mod brugerbetaling
Forskningsordfører Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne ser gerne at de danske universiteter indgår flere samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter om forskning og fælles uddannelsesforløb. Han er også tilhænger af at lade de studerende tage taxametertilskuddet med til udlandet for at få flere til at drage ud, men han er imod at bruge skattekroner på at betale for at danske studerende kan læse på udenlandske universiteter i Danmark. »Jeg er bange for at underminere danske universiteter ved at sprede pengene. Man kan også frygte at Sander vil bruge de udenlandske universiteter på dansk jord som et argument for langsomt at starte op med brugerbetaling for at finansiere det, men det får han ikke igennem med vores støtte,« siger Rasmus Prehn.

Studenterrådet på KU aktionerer i øjeblikket imod hvad de studerende opfatter som et langsomt, men sikkert skred mod at indføre brugerbetaling herhjemme, og Helge Sanders tale giver ny næring til de studerendes frygt. »Det er med til at tegne et samlet billede af ministerens intentioner om at indføre brugerbetaling, så vi har uden held forsøgt at få ham til at uddybe hvad han egentligt mener,« siger David Salomonsen, formand for Studenterrådet på KU. De studerende ser derimod gerne et intensiveret internationalt samarbejde.

Svært at tiltrække
Ifølge kontorchef John Edelsgaard Andersen samarbejder Københavns Universitet allerede med ni andre udenlandske universiteter om fælles sommerkurser og master classes gennem det såkaldte IARU-samarbejde.
Den alliance ser han gerne blive endnu mere forpligtende, således at man bliver repræsenteret med en afdeling på hinandens campusser. Til gengæld har det vist sig meget vanskeligt at få udenlandske universiteter til at oprette afdelinger på KU til at servicere deres udvekslingsstuderende da man er i stærk konkurrence med andre store uddannelsesbyer om at tiltrække udenlandske studerende. De eneste der i øjeblikket har et campuskontor på KU, er University of California hvorfra der årligt kommer 30-40 udvekslingsstuderende.

Det har ikke været muligt at få Helge Sander til at forklare hvad han præcist vil gøre for at lokke udenlandske eliteuniversiteter til Danmark.

Seneste