Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sanders udtalelser om brugerbetaling

Danske Studerendes Fællesråd beskylder videnskabsminister Helge Sander for systematisk at have løjet om brugerbetaling, når han nu åbner for at indføre gebyrer på private universiteter efter i årevis at have afvist, et regeringen ville have noget med brugerbetaling at gøre. Som dokumentation har de studerende samlet en række citater fra regeringen gennem de sidste fire år

1

»Det er ikke regeringens hensigt, at der skal indføres betalingsuddannelser for danske studerende i Danmark, og det indgår derfor heller ikke som præmis for arbejdet med at markedsføre Danmark som uddannelsesland.«

»Danmark deltager løbende i diskussionerne af Europa-Kommissionens debatoplæg
om ‘Effektivitet og lige muligheder for alle i de europæiske uddannelsessystemer’. Danmarks holdning tager udgangspunkt i regeringens erklærede politik, om ikke at indføre brugerbetaling på danske uddannelser. Jeg ser på denne baggrund ikke noget behov for at udarbejde en konkret handlingsplan.«

Helge Sander d. 13. oktober 2006, svar på spørgsmål stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 22. september 2006.

2

»Det er så blevet udlagt, som om regeringen skulle have præsenteret et kursskifte i sin politik. Lad mig derfor slå fast endnu en gang: Regeringen går ikke ind for deltagerbetaling for danske studerende på ordinære universitetsuddannelser. Uddannelse af vore unge er ikke en mulig indtægtskilde, men i stedet en investering i Danmarks fremtid. Det er en samfundsopgave. Det er en opgave, som regeringen tager alvorligt.«

»Det er så blevet udlagt, som om regeringen skulle have præsenteret et kursskifte i sin politik. Lad mig derfor slå fast endnu en gang: Regeringen går ikke ind for deltagerbetaling for danske studerende på ordinære universitetsuddannelser. Uddannelse af vore unge er ikke en mulig indtægtskilde, men i stedet en investering i Danmarks fremtid. Det er en samfundsopgave. Det er en opgave, som regeringen tager alvorligt.«

Helge Sander d. 8/11 2006, svar på § 20-spørgsmål til Rasmus Prehn (S).

3

»Jeg skal slå fast, at regeringen ikke går ind for brugerbetaling for danske studerende på ordinære universitetsuddannelser. Regeringen har hverken i EU-regi eller i andre internationale sammenhænge planer om at indføre øget brugerbetaling imod Folketingets vilje.«

Helge Sander d. 8. august 2007, svar på § 20-spørgsmål fra Martin Henriksen (DF).

4

»Det er allerede ulovligt i dag at kræve betaling for grunduddannelse. Regeringens politik er helt i overensstemmelse med dette. Det skal ikke koste penge at få en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.«

Bertel Haarder d. 12. september 2007, svar til det af de studerendes 14 ønsker til uddannelsessystemet, som hed ‘Lov mod brugerbetaling i hele uddannelsessystemet’ i forbindelse med 2. oktober-protesterne.

5

»Det er regeringens politik, at der ikke skal være deltagerbetaling for danske studerende på ordinære universitetsuddannelser.«

Anders Fogh Rasmussen d. 23. oktober 2006, svar på § 20-spørgsmål til Per Clausen (Ø).

6

»Jeg vil ikke indføre brugerbetaling på de danske universiteter. Derfor kan jeg klart afvise Vismændenes forslag om at indføre gebyr på de videregående uddannelser, siger videnskabsminister Helge Sander i en kommentar til de økonomiske vismænds forslag om et uddannelsesgebyr.«

»Det er vigtigt, at danske studerende ved, hvor regeringen står, så de kan disponere derefter. Og vi har ingen planer om at indføre brugerbetaling – heller ikke i den form, som vismændene foreslår«

Helge Sander d. 30. november 2007, i kommentar på VTU’s hjemmeside.

7

»Svaret her bliver selvfølgelig lidt en gentagelse, for jeg har jo sagt mange gange før, at regeringens holdning er klar, nemlig at uddannelse skal være gratis for danske studerende på danske heltidsuddannelser. Regeringen har ingen planer om at ændre på dette forhold, og reglerne i universitetsloven er jo også ganske klare. Danske universiteter må ikke modtage deltagerbetaling fra studerende fra lande inden for EU og EØS, der gennemfører heltidsuddannelse ved universitetet.«

Helge Sander d. 9. januar 2008, svar på § 20-spørgsmål af Johanne Schmidt Nielsen (Ø)

8

»Jeg tror, jeg kan sige det akkurat lige så klart, som fru Julie Rademacher også vil kunne udtrykke det, at i Danmark kan man ikke modtage taxametertilskud og brugerbetaling på samme tid, og det har vi også bekræftet over for hinanden i den verserende sag omkring Erasmus Mundus. Så det står helt klart«.

Helge Sander d. 12. marts 2008, svar på § 20-spørgsmål til Julie Rademacher (S).

9

»Jeg mener ikke, der kan være tvivl om, uanset hvilken benævnelse vi bruger, at temaet er brugerbetaling. Jeg mener ikke, der på noget tidspunkt kan have været tvivl om, at beskeden klart har været den, som jeg har citeret fra et brev, der altså allerede var fra den 2. marts 2006, og den besked var, at opkrævning af brugerbetaling ikke kan finde sted. Så jeg mener ikke, det kan stå mere klart. Og jeg vil gerne bekræfte her i dag, at jeg til hver en tid vil forfølge det, for det er jo ikke bare noget, som et beskedent flertal herinde mener; jeg har jo en fornemmelse af, at det ikke alene er Socialdemokraterne og regeringspartierne, der synes, at det er en god idé, at vi ikke har brugerbetaling. Så det vil jeg selvfølgelig forfølge.«

Helge Sander d. 23. april 2008, svar på § 20-spørgsmål til Kirsten Brosbøl (S)

10

»Udvalgets medlemmer er enige om, at det danske gratisprincip skal fastholdes på de ordinære videregående uddannelser. Det er således en fælles politisk opgave at sikre, at det danske uddannelsessystem også i fremtiden kan tilbyde gratis uddannelse af høj kvalitet. Udvalgets medlemmer er enige om, at dette er en forudsætning for at kunne bryde den sociale arv og sikre lige muligheder for alle samt sikre et generelt videnløft i befolkningen.«

Helge Sander d. 21. maj 2008, i beretning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi over Forslag til folketingsbeslutning om sikring af videregående uddannelser uden brugerbetaling. Alle partier har skrevet under på beretningen.

11

»Alle partier er sådan set enige i, at det ikke er interessant at indføre brugerbetaling.«

Venstres forskningsordfører Malou Aamund d. 1. november 2009, i Information.

Seneste