Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Science modarbejder internationalisering

DEBAT - Science har afskaffet sine internationale koordinatorer. Meget problematisk, mener denne debattør, og symptomatisk for situationen på fakultetet. I indlægget beskriver han, hvordan ledelse og bureaukrati modarbejder muligheden for internationalisering.

Møde i det Internationale Udvalg på Det Naturvidenskabelige Fakultet, september 2009. Jeg spurgte, om udvalget skulle være et rigtigt udvalg i den forstand at det ville figurere på fakultetets hjemmeside under ‘råd og udvalg’. Under et tilsvarende møde i september 2010 undskyldte fakultetet sig med, at prodekanen for undervisning ikke havde haft tid til at tage en beslutning. Nu er der så sket noget. For i oktober 2012 kom meddelelsen: udvalget nedlægges – de internationale koordinatorer afskaffes.

Som international (Erasmus-) koordinator på Niels Bohr Institutet fra 1992 til 2010 har jeg nogle kommentarer hertil.

Jeg har i min tid som koordinator oplevet fakultetet som en modspiller frem for en medspiller. For eksempel syntes fakultetet pludselig i slutningen af 1990’erne, at der skulle gælde samme tilmeldingsfrister til eksamen for gæstestuderende som for de danske. Det var der nogle gæstestudenter, der ikke rigtig fandt ud af.

Nå, jeg meddelte så fakultetet, at det ikke gjorde så meget. Jeg ville bede læreren om at eksaminere studenten som sædvanlig, men sende resultatet til mig i stedet for til fakultetet. Jeg ville så sende resultatet videre til studentens hjemuniversitet. At fakultetet så gik glip af ’STÅ-penge’ var ikke mit problem. Det forstod fakultetet, og reglen blev ændret under daværende dekan Henrik Jeppesen. Vi tog turen om igen sidst i nullerne; hvor jeg gav fakultetet samme melding.

Management-paver

Men nu, med ‘moderne management’ er ledelsen blevet ligesom paven: ufejlbarlig. Så nu krævede det meget besvær og en stor del af min tid at bekæmpe fakultetet.

Et andet eksempel: Jeg fik med en del besvær skaffet en student en Erasmus-plads på et engelsktalende universitet. Hvad fakultetet formentlig ikke ved, er, at hvis man skriver til Erasmus-administrationen på et britisk universitet, så får man ikke noget svar.

Studenten og jeg fandt også relevante kurser og sendte et ønske om forhåndsgodkendelse til fakultetet. Hertil lød fakultetets svar »Nej, vi kan ikke give dispensation til, at du påbegynder kandidatstudiet, før du har afsluttet bachelorstudiet.« Man taber kæben!

Fakultetet er blevet ufejlbarligt. Jeg protesterer, men får ikke noget svar. (Fakultetet er blevet ligesom en britisk universitetsadministration). Det krævede meget besvær at få studenten af sted.

Spørg ikke fakultetet om noget som helst

Endnu et eksempel: Jeg fik hvert år, siden jeg i 1992 startede som international koordinator, en eksamensudskrift for hver gæstestudent. Det viste sig nyttigt. Jeg er blevet bedt om en anbefaling nogle år efter en gæstestuderendes ophold. Jeg kunne så gå tilbage, og i et tilfælde så jeg, at en student havde taget 85 ECTS-points på et år med gode karakterer. Det medførte naturligvis en særdeles god anbefaling.

Men er jo slut med så mange ECTS. Når gæstestudenter i dag tilmelder sig kurser på nettet, popper der en besked – på engelsk – op: Du har tilmeldt dig to kurser, du kan ikke tilmelde dig flere. Budskabet fra fakultetet er klar: På Science må du ikke lære mere end højst nødvendigt.

Så pludselig i 2008 fik jeg besked på, at jeg ikke måtte få karaktererne. Jeg bad prodekanen for undervisning – både via e-mail og almindelig post med frimærke – om en forklaring. Jeg fik aldrig noget svar.

Så alt i alt har jeg som international koordinator følt det yderst frustrerende hver gang, det har været nødvendigt at involvere fakultetet. Mit budskab til studenter har derfor også været: Spørg ikke fakultetet om noget som helst. Til gengæld har samarbejdet med Det Internationale Kontor været eksemplarisk.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste