Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Science-professorer forsker i god undervisning

UDDANNELSESKVALITET – Universiteterne bliver kritiseret for at uddanne for mange og for dårlige kandidater, der ender i arbejdsløshed, men fakultetet Science satser allerede målrettet på at forbedre undervisningen. Syv professorer forsker i emnet, og et helt institut er viet til at understøtte den gode undervisning.

Universiteterne opretter nye uddannelser af tvivlsom kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet.

Underviserne er ikke gode nok og skal på efteruddannelse.

En del af de studerende mangler grundlæggende færdigheder, men underviserne lader dem bestå alligevel, fordi universitetet mister penge, hvis de dumper.

Universiteterne er kommet på anklagebænken i debatten om den faldende uddannelseskvalitet på de videregående uddannelser, men blandt andet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science) på Københavns Universitet virker kritikken unfair.

Specielt institut

Her har de nemlig i årevis arbejdet på at forbedre kvaliteten af uddannelserne.

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) er det eneste institut i Danmark, der er viet fuldstændig til forskning i uddannelse.

Målet er at øge kvaliteten i naturfagsundervisningen.

Instituttet har eksisteret siden 2007 og som forskningscenter siden år 2000.

Syv professorer

Ifølge professor og viceinstitutleder Carl Winsløw ansatte fakultetet i 2012 tilmed de første af nu i alt syv professorer MSO (Med Særlige Opgaver) i en stor satsning på at optimere uddannelseskvaliteten.

De forsker i undervisning inden for hver deres fagområde.

Læs om de syv forskningsprojekter her

Det særlige er, at hvert forskningsprojekt er forankret på hvert sit respektive institut, så resultaterne kommer i brug lokalt.

Samtidig er der til hver professor tilknyttet en forsker på Naturfagenes Didaktik som samarbejdspartner.

Efterlyser klare krav

Den ene af de syv, Ian Bearden fra Niels Bohr Instituttet, bliver derfor også provokeret, når han hører debatten om uddannelseskvaliteten på universiteterne.

Specielt argumentet om, at en del af de studerende er for dumme til at gå på universitetet falder ham for brystet.

LÆS: Den dummeste generation truer universitetet

»Alle taler om kvalitet uden at definere, hvad det betyder. Hvis vi får for mange studerende igennem studiet, får vi at vide, at vi sænket kvaliteten. Dumper for mange, har vi derimod ikke undervist dem godt nok. Ja, nogle studerende mangler de nødvendige redskaber, men det betyder ikke, at vi ikke kan lære dem noget. Vi undervisere gør alt, hvad vi kan, men vi står i en umulig situation, når vi ikke ved, hvad kravene er,« siger han.

Han efterspørger derfor, at det videnskabelige personale og de studerende på Science bliver enige om nogle objektive kriterier for, hvad der er god uddannelse, så der kommer klare linjer i debatten.

Nye metoder højner kvaliteten

Ifølge Lars Nybo Nielsen, der er professor MSO ved Institut for Idræt og Ernæring, handler god læring om at forstå, hvilke kompetencer de studerende kommer med og tilpasse undervisningen efter det.

»Nye læringsmetoder kan være med til at højne kvaliteten, så vi forsøger at finde redskaber, som kan få de studerende til at se lyset. Vi brænder jo alle for vores fag og for den gode undervisning,« siger han.

Læs om de syv forskningsprojekter her

clba@adm.ku.dk

Seneste