Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Science værdsætter de studerende

SVAR - Fakultetet har i år optaget flere studerende end nogensinde før, og vi har brug for alle jeres idéer og kreativitet

Kære Anne – tak for kommentaren. Den svarer jeg hermed på efter aftale med rektor, der er enig i nedenstående. Jeg er ked af at høre, at der er forhold ved din uddannelse, som du er utilfreds med.

Lad mig starte med at medgive, at sagsbehandlingstiden for eksamensbeviser tidligere i perioder har været uacceptabel lang til gene for nogle af vores uddannede bachelorer og kandidater. Leveringstiden er aktuelt cirka to måneder. Vi uddanner i disse år flere bachelorer og kandidater end nogensinde før, men det må ikke forhindre os i som hovedregel at levere beviset senest to måneder efter sidste eksamen.

Du nævner gennemførselsvejledningen, hvor vi to gange årligt udsender personligt rettede vejledningstilbud til studerende, der er bagud i forhold til normeret studietid.

Gennemførselsvejledningen er et bekendtgørelseskrav, men også et vigtigt initiativ ved KU’s fakulteter, og som andre universiteter også har haft stor succes med. Science udsendte i juni to forskellige vejledningstilbud til henholdsvis 592 og 1689 studerende, der var henholdsvis 30 og 60 ECTS bagud og et særligt tilbud til alle 452 førsteårsstuderende, der var mindst ét kursus bagud.

Mange studerende er glade for og tager imod tilbuddet om en personlig vejledning. Det er en stor vejledningsopgave, men vi prioriterer den højt. Heldigvis er gennemførselstiderne siden 2007 markant forbedrede, og betydelig færre af de nye studerende bliver forsinkede. Der kan desværre ske fejl i udsøgningen af de mange forsinkede studerende. Det er beklageligt, men heldigvis sjældent. Vi vil hellere give et vejledningstilbud for meget end ét for lidt.

Vi indførte med virkning fra 2009 at optage to gange årligt på de fleste af vores kandidatuddannelser i modsætning til løbende optagelse som tidligere. Ændringen blev varslet over for de studerende cirka et år før. Vi er dermed nu på linje med de fleste andre fakulteter.

Det skete dels for at reducere administrative ressourcer forbundet med behandlingen af de næsten 1.000 årlige ansøgere, vi gennem de seneste år har opnået til vores kandidatuddannelser, og dels for at kunne behandle ansøgerne efter ensartede principper, herunder vores mange internationale studerende, som vi optager tre-fire gange så mange af som i 2007.

Det er muligt at blive optaget betinget, så du kan afslutte din bacheloruddannelse med feltkurser eller lignende over sommeren. Det er ikke korrekt, når du skriver, at man kun kan tilmelde sig 15 ECTS per blok, du kan eventuelt søge vejledning om dette hos Studenterservice.

Vi har ikke lov til at indskrive en studerende på en bachelor- og kandidatuddannelse samtidig. Fra foråret 2011 vil der efter aftale mellem universiteterne og VTU være to årlige og fælles ansøgningsfrister på alle landets kandidatuddannelser.

Jeg er enig med dig i, at der i mange år ikke har været tilstrækkelig fokus på studiemiljøet. I hele Nørre Campus-planen og herunder Niels Bohr Science Park vil der ske store investeringer i studiemiljøet.
De forløbne år har vi i tråd med efterspørgslen i seneste undervisningsmiljøvurdering ved Science primært fokuseret på at etablere studiepladser og trådløst netværk. Vi har nu 1.600 læsepladser, mens vi i 2007 havde knap 800.

Ved årsskiftet vil alle undervisningsarealer og studiemiljøer ved Science være dækket af trådløst net med stor båndbredde. I løbet af denne sommer er antallet af accesspunkter (antenner) samlet set forøget med 224 – på HCØ eksempelvis fra 11 til 128 accesspunkter. Med KU’s nye brugernavn vil de studerende således allerede nu kunne logge på stort set overalt på SCIENCE.

Jeg er ikke enig med dig i, at vi har brug for endnu ny budgetmodel, efter at vi netop har indført en ny model med virkning fra 2009 efter drøftelser i institutlederkredsen, Akademisk Råd og Fakultetssamarbejdsudvalget.
Et hovedformål var at give institutterne de bedste muligheder for at planlægge over en treårig tidshorisont. Vi kan desværre ikke ændre på, at KU, fakulteter og institutterne først kender det konkrete budget for næste år, når finansloven er vedtaget en gang i november måned.

Det er vigtigt, at andre studerende lige som du formulerer ønsker og problemer, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at opfordre til at engagere sig i de mange fora, vi har for studenterengagement i udviklingen af uddannelserne – studienævn, institutternes undervisningsudvalg, Akademisk Råd, fagråd, NATråd, brugergrupper, undervisningsmiljøvurderinger, diverse workshops med videre.

Opfordringen gælder ikke mindst vores 1300 nye bachelorstuderende – vi har aldrig optaget flere, og vi har brug for alle jeres idéer og kreativitet for at skabe de bedst mulige uddannelser.

Seneste