Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Se her, hvor villige partierne er til at bygge studieboliger

Boligpolitik — Flere partier er klar til at ændre lovgivningen for at øge mængden af kollegier og studieboliger. Men langt fra alle er villige til at stille konkrete politiske forslag.

Uniavisen har sendt spørgsmål om studieboliger på mail til de opstillede partiers uddannelsesordførere. Dette er de skriftlige svar, vi har fået.

Venstre

Marcus Knuth, uddannelses- og forskningsordfører:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende?

»Nej. Ansvaret for den lokale boligforsyning ligger hos kommunerne, og beslutningskompetencerne er lokale. Staten bestemmer de lovgivningsmæssige rammer og administrerer støtteordninger blandt andet til almene ungdomsboliger.«

Er I klar til at ændre lovgivningen for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Vi er klar til at ændre planloven, så både offentlige og private aktører får mulighed for at bygge midlertidige og permanente ungdomsboliger.«

Rundspørge

Uniavisen har stillet de 13 opstillede partier ved folketingsvalget spørgsmål på mail om forskellige uddannelsesrelevante emner. Dette er de svar, vi har modtaget på vores bolig-spørgsmål. Bemærk at flere partier ikke er vendt tilbage. Hvis politikerne kun har besvaret et enkelt spørgsmål, er det andet spørgsmål udeladt.

Alternativet

Carolina Magdalena Maier, uddannelses- og forskningsordfører:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende?

»Ja, vi foreslår at kommunerne SKAL sikre en større andel studieboliger i universitetsbyerne. Men det kan de ikke i dag pga planlov og anlægsloft, så det kræver en ændring af lovgivningen.«

Er I klar til at ændre lovgivningen for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Ja, det er nødvendigt med lovændringer for at kunne regulere mere end i dag.«

Radikale Venstre

Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og forskningsordfører:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende, og er I klar til at ændre lovgivningen for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Ja. Radikale Venstre har foreslået en boligfond, som skal sikre, at der bliver bygget 20.000 nye studieboliger i hele Danmark. Det er afgørende, at alle studerende har en god studiebolig. Samtidig skal vi muliggøre nyt kollegiebyggeri ved at fjerne reglen om, at boliger i Københavns Kommune skal være mindst 95 kvm.«

Dansk Folkeparti

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører:

Ingen holdning til spørgsmålet om boliger.

Socialdemokratiet

Mette Reissmann, uddannelses- og forskningsordfører:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende?

»Det har vi gjort i form af 25% reglen vedrørende almennyttige boliger.«

Er I klar til at ændre lovgivning for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Det vil vi se på.«

Nye Borgerlige

Nick Mogensen, folketingskandidat:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende, og er I klar til at ændre lovgivning for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Nye Borgerlige er villige til at kigge på mulige løsninger. Det er også vores perspektiv, at der både socialt, læringsmæssigt og økonomisk er ræson i at opføre kollegier frem for studieboliger. «

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Rune Frøsig Osmundsen, folketingskandidat:

Vil I stille forslag om en politik, der kan øge mængden af boliger til studerende, og er I klar til at ændre lovgivning for at muliggøre fx nyt kollegiebyggeri?

»Adgang til studievenlige boliger i de danske studiebyer er helt afgørende for at fastholde et højt og attraktivt uddannelsesniveau. Desuden finder vi adgangen til en betalelig bolig central for at understøtte studiemiljøet omkring uddannelsesintuitionerne, hvilket vil bidrage til læringsniveauet. Derfor vil vi støtte op om økonomiske forsvarlige forslag, som kan sikre dette.«

Seneste