Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Se hvor meget din uddannelse er værd

TAXAMETERSYSTEM - Universiteternes bevillinger til uddannelse er afhængig af antallet af eksamener de studerende består, som udløser en portion penge af forskellig størrelse alt efter, om det er et fag indenfor naturvidenskab, teknisk videnskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora.

LÆS om det politiske spil om det nye taxametersystem

Humanistiske Uddannelser

(kroner, 2015)
Pædagogisk sociologi: 44900
Pædagogisk filosofi: 44900
Didaktik med henblik på dansk: 44900
Didaktik med henblik på matematik: 44900
Didaktik med henblik på musikpædagogik: 44900
Kandidatuddannelse i turisme: 44900
Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: 44900
Didaktik med henblik på materiel kultur: 44900
Design og kulturøkonomi: 64700
Marinarkæologi: 64700
Internationationale studier: 44900
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring: 44900
Kandidatuddannelsen i Lifelong Learning: 44900
Datalingvistik: 64700
Erhvervssprog, erhvervssproglig korrespondent: 44900
Cand.ling.merc.: 44900
Journalist: 64700
Pædagogik: 44900
Psykologi-pædagogik (DPU): 44900
Faglig-pædagogik (DPU): 44900
Humanistisk pædagogik (DPU): 44900
Matematisk-naturvidenskabelig pædagogik (DPU): 44900
Pædagogisk antropologi (DPU): 44900
Generel pædagogik (DPU): 44900
Pædagogisk psykologi (DPU): 44900
IT og engelsk: 64700
Erhvervssprog: 44900
Musikterapi: 64700
Humanistisk Basisuddannelse (RUC) 44900
Humanistisk-teknologisk basisuddannelse: 64700
Kommunikation: 64700
Internationale udviklingsstudier: 44900
Interkulturel markedskommunikation: 44900
Kultur- og sprogmødestudier: 44900
Tværkulturelle studier: 44900
Kommunikation og IT: 64700
IT og kognition: 64700
Europas religiøse rødder: 44900
IT-didaktisk design: 64700
Arkæologi: 44900
Dansk, Nordisk: 44900
Engelsk: 44900
Eskimologi: 44900
Europæisk etnologi: 44900
Filosofi: 44900
Film- og medievidenskab: 64700
Finsk: 44900
Folkloristik: 44900
Fransk: 44900
Historie: 44900
Informatik: 64700
Idehistorie: 44900
Indiansk sprog/kultur: 44900
Indologi, Indisk: 44900
Iransk: 44900
Italiensk: 44900
Klassisk arkæologi: 44900
Klassisk filologi: 44900
Kunsthistorie: 44900
Sprogvidenskab: 44900
Litteraturvidenskab, litteraturhistorie: 44900
Musik: 64700
Nederlandsk: 44900
Moderne græsk: 44900
Nærorientalsk oldtidskultur: 44900
Portugisisk: 44900
Pædagogik, ulandspædagogik: 44900
Interkulturel pædagogik: 44900
Rumænsk: 44900
Semitisk filologi : 44900
Slaviske sprog/kultur. Polsk, Tjekkisk, Bulgarsk, Serbokroatisk, Russisk, balkanistik: 44900
Spansk, Katalansk, Provencalsk: 44900
Teatervidenskab: 44900
Tysk: 44900
Ungarsk: 44900
Østasiatisk sprog/kultur andre end kinisisk og japansk: 44900
Audiologopædi: 64700
Kvinde-teknologikultur, kvindestudier: 44900
Retorik: 44900
Kandidatuddannelse i pædagogik: 44900
Oplevelsesteknologi: 64700
Kognition og kommunikation: 44900
Anvendt kulturanalyse: 44900
Humaniora diverse (HUM3): 64700
Bacheloruddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation: 44900
Sprog og internationale forhold: 44900
Dramaturgi: 44900
Religion, religionshistorie, kristendomskundskab, religionssociologi: 44900
Teologi: 44900
Afrikaområdestudier: 44900
Kinesisk: 44900
Japansk: 44900
Informationspsykologi: 44900
Migrationsstudier: 44900
Kognition: 44900

Naturvidenskabelige uddannelser

(kroner, 2015)
Bachelor- og kandidatuddannelse i biologi – bioteknologi: 94500
Kandidatuddannelsen i Parasitologi: 94500
Kandidatuddannelsen i Agricultural Development: 94500
Kandidatuddannelse i klinisk ernæring : 94500
Lægemiddelvidenskab: 94500
Medicinalbiologi : 94500
Medialogi: 94500
Proces teknologi: 94500
Produkt og designpsykologi: 94500
Nanoteknologi: 94500
Skov- og landskabsingeniør: 94500
Levnedsmiddelingeniør: 94500
Molekylær ernæring og fødevareteknologi: 94500
Naturresourcer: 94500
Jordbrugsvidenskabsøkonomi: 44900
Mejeribrugsvidenskab: 94500
Havebrugsvidenskab: 94500
Landskabsarkitekt: 94500
Agrobiologi: 94500
Skovbrugsvidenskab: 94500
Landinspektør: 94500
Veterinærvidenskab: 94500
Kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi: 94500
Farmaceut: 94500
Landskabsforvaltning: 94500
Tek.Samf. (RUC): 64700
Miljøplanlægning: 64700
Miljøkemi og sundhed: 94500
Miljøstudier: 94500
IT-produktudvikling: 94500
Naturvidenskab og IT: 94500
IT og datamanagement: 94500
Cand. Scient. Techn. (bygning): 94500
Kandidatuddannelse i jordbrug, natur og miljø: 94500
Jordbrug, fødevarer og miljø: 94500
Digitale medier og design: 94500
interdisciplinære naturvidenskabelige studier: 94500
Forsikringsvidenskab: 64700
Molekylær Medicin: 94500
Gastronomi og Sundhed: 64700
Molekylærbiologi: 94500
Civilingeniør i Biomedicinsk Teknologi: 94500
Civilingeniør i Architectural Engineering: 94500
Geologi: 94500
Matematik-økonomi: 64700
Datalogi: 94500
Kemi: 94500
Fysik: 94500
Matematik: 64700
Geografi: 64700
Biologi: 94500
Biokemi: 94500
Klimaforandringer: 94500
Biologi-Bioteknologi: 94500
Idræt: 64700
Operationsanalyse: 64700
Statistik: 64700
Lysdesign: 94500

Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

(kroner, 2015)
HA-uddannelsen i Erhvervsøkonomi & virksomhedskommunikation : 44900
Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og psykologi: 44900
Kandidatuddannelsen i politisk Kommunikation og Ledelse: 44900
Europæiske studier: 44900
Kreative virksomhedsprocesser: 44900
Socialrådgiver på AAU (gl): 44900
Socialrådgiver på AAU (NY): 44900
HA/merc, erhvervsret : 44900
HA/merc, datalogi/informatik: 64700
HA/merc.int (SPRØK): 44900
HA/MERC. *** ny uddannelse ***: 44900
HA/merc, matematik: 44900
HHA/merc: 44900
HA/Cand. Merc: 44900
Kandidatuddannelse i økonomi (HHK): 44900
Cand.merc.aud.: 44900
Cand.merc.psyk.: 44900
Cand.soc.(HKM): 44900
HA/CM-filosofi: 44900
HA Sports Management: 44900
HA Service Management: 44900
Virksomhedsledelse: 44900
HA International Business: 44900
Entreprenørskab og management: 44900
Registreret revisor (teoridel): 44900
Miljø- og konfliktanalyse: 44900
Forvaltning (RUC): 44900
Offentlig driftsøkonomi (RUC): 44900
Erhvervsøkonomi: 44900
Arbejdslivsstudier: 44900
Globale studier: 44900
Kandidatuddannelse i organisatorisk innovation og entrepreneurskab: 44900
Designledelse: 44900
Oplevelses økonomi: 44900
Negot i Kinesisk: 44900
Antropologi, etnografi: 44900
Hotel Management: 44900
Amerikanske studier: 44900
Uddannelsesvidenskab: 44900
Kandidatuddannelse i service management: 44900
Økonomi, statsvidenskab: 44900
Jura: 44900
kandidatuddannelse i international ret, økonomi og ledelse: 44900
international sikkerhed og folkeret: 44900
Statskundskab, samfundsfag: 44900
Sociologi: 44900
Psykologi: 44900
Den sociale kandidatuddannelse: 44900
Socialt arbejde: 44900
Organisatorisk læring: 44900
Rumlige design og samfund: 64700
Samfundsvidenskab og IT: 64700
Global udvikling: 44900

Sundhedsuddannelser

(kroner, 2015)
Fysioterapeut (ny): 94500
Biomekanik (Kiropraktor): 94500
Kandidatuddannelsen i sygepleje: 64700
Tandlæge (odontolog): 94500
Folkesundhedsvidenskab: 64700
International Sundhed: 64700
Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi: 64700
IT og sundhed: 94500
Sundhedsfaglig kandidat: 64700
Lægevidenskab: 94500
Humanbiologi: 94500
Medicin med industriel specialisering: 94500
Kandidatuddannelsen i ergoterapi: 64700
Kandidat i Jordmodervidenskab: 64700

Tekniske uddannelser

(kroner, 2015)
Bacheloruddannelse i Bioteknologi: 94500
Geoteknologi: 94500
Teknologi og økonomi: 44900
Teknisk naturvidenskab: 94500
Fiskeriteknolog: 94500
Eksportingeniør: 94500
Diplomingeniør: 94500
Fødevarestudier: 94500
Diplomingeniør i Arktisk Teknologi: 94500
Akademiingeniør (gl.): 94500
Civilingeniør: 94500
Biosystemteknologi: 94500
Mekanik: 94500
Kandidatuddannelsen i anvendt IKT: 94500
Kandidatuddannelsen i fødevareteknologi: 94500
Kandidatuddannelsen i systembiologi: 94500
Kandidatuddannelsen i vindenergi: 94500
Velfærdsteknologi: 94500
Lærings- og oplevelsesteknologi: 94500
Lyd og akustisk teknologi: 94500
Olie- og gasteknologi: 94500
Farmateknologi: 94500
Levnedsmiddeluddannelsen: 94500
TEK/NAT, basis og kombinationsuddannelse (AAU): 94500
Kombinationsfag Informatik: 94500
Teknoantropologi: 64700
Akvatisk videnskab og teknologi: 94500
Kombinationsfag i plan, by og proces: 64700
Bacheloruddannelse i Infrastruktur: 94500
Bacheloruddannelse i IT, kommunikations- og medieteknologi: 94500
Innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurship: 94500
Bæredygtig bioteknologi: 94500
Digital Design og Kommunikation: 64700
Kandidatuddannelse i IT: 94500
IT (software): 94500
Kandidatuddannelse i IT (design, kommunikation): 94500
Kandidatuddannelse i IT (elektronisk handel): 94500
Kandidatuddannelse i IT (tværfaglig informatik): 94500
Bacheloruddannelse i IT: 94500
Sundhedsinformatik: 94500
eScience: 94500
Global Business Informatik: 94500
IT og logistik: 64700
Teknologibaseret forretningsudvikling: 94500
Kandidatuddannelse i køleteknik: 94500
Kandidatuddannelse i idrætsteknologi: 94500
Bygningsdesign: 94500
Kombinationsuddannelser i medicin og teknik: 94500
Civilingeniør bachelor DTU: 94500
Bæredygtig energi og energiteknologi: 94500
Civilingeniør kandidat DTU: 94500
Datateknik (Cand.polyt.): 94500
Diplomingeniør – Bioprocesteknologi: 94500
Global Produktionsstyring: 94500
Cand.scient.techn.: 94500
Business Development Engineer: 94500
Systemdesign: 94500
Værdikæder og innovationsledelse (civilingeniør): 94500

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

clba@adm.ku.dk

Seneste