Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Se Københavns Universitets nye prorektor

NÆSTKOMMANDERENDE - Ingen Batman uden Robin, ingen rektor uden prorektor. KU's bestyrelse har fundet en mand til posten

Københavns Universitet (KU)’s prorektor i de kommende fem år hedder Thomas Bjørnholm. Det har universitetets bestyrelse i dag kundgjort i en pressemeddelelse.

Bjørnholm er professor i materialekemi og kommer fra en stilling som leder af KU’s Nano Science Centre. Det er en baggrund, der giver den nye prorektor en tværfaglig ballast, idet centret foruden hård naturvidenskab, også undersøger sig de samfundsmæssige perspektiver ved ny teknologi med bistand fra humanister og samfundsforskere.

Klar til konkurrence

Bjørnholms cv indikerer, at den nye prorektor er mand for at navigere i det brogede felt af interne og eksterne interesser, finansieringskapløb og konkurrencehensyn, der er blevet realiteten for moderne universiteter.

Københavns Universitet fremhæver Thomas Bjørnholms evne til at bygge op. Nano Science Centre har under professor Bjørnholms ledelse været i stand til at hente over en halv milliard kroner til sin forskning, ligesom man har indgået samarbejdsaftaler med en række virksomheder.

Thomas Bjørnholm fremhæver selv det internationale konkurrenceaspekt, når han taler om sine planer for prorektorjobbet.

»Københavns Universitet har en enestående tradition for idérigdom, kreativitet og forfølgelse af personlige mål. Det skal vi værne om, men vi skal også huske fortsat at styrke den gode ledelse. Erfaringen viser, at de dygtige forskere søger derhen, hvor de dygtigste forskere og forskningsledere allerede findes. Her er den internationale konkurrence benhård. Noget af det, vi skal konkurrere på i fremtiden, vil være at få skabt optimale intellektuelle og fysiske rammer for både individer og grupper,« siger Thomas Bjørnholm.

Hemmingsen glæder sig

Rektor Ralf Hemmingsen, som har klaret rektor- og prorektortjanserne alene, siden Lykke Friis sprang ud som regeringspolitiker i november 2009, glæder sig til at arbejde med Thomas Bjørnholm. Lykke Friis var i meget høj grad universitetets ansigt i offentligheden, og noget tyder på, at Thomas Bjørnholm bliver tiltænkt en lignende udadvendt prorektorrolle.

»Københavns Universitet arbejder målrettet på at styrke sin position som europæisk topuniversitet. Det gør vi blandt andet gennem øget internationalisering, udvikling af samspillet med omverdenen, og ved løbende at identificere styrkeområder inden for grundforskning og udvikling af uddannelser. Her kan Thomas Bjørnholm bidrage med sine erfaringer med netop udvikling af nye tværfaglige forskningsfelter, samarbejde med erhvervslivet og sit særlige blik for det internationale. Jeg ser derfor frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle universitetet sammen med den nye prorektor,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ingen anledning til at blæse i ligestillingstrompeten

Prorektorjobbet er ikke beskrevet i videre detalje, men ifølge KU’s kommunikationsafdeling skal »den nye prorektor (…) sammen med rektor og dekaner identificere og analysere universitetets styrkeområder og udfordringer og være drivkraft i arbejdet med at udforme, prioritere, gennemføre og følge op på udviklingsinitiativer og forandringer.«

Ti personer søgte stillingen som prorektor.

KU’s øverste ledelse består i dag primært af mænd. Tre mænd (rektor, prorektor og direktør) står for den centrale ledelse; dekanerne tæller seks mænd og to kvinder.

Thomas Bjørnholm har også markeret sig i den politiske debat om forskningens vilkår – læs hans betragtninger om universitetsloven og den frie forskning i denne reportage fra Universitetsavisen (nederst i artiklen).

chz@adm.ku.dk

Seneste