Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Se mit studiejob - Mia hjælper psykisk syge flygtninge

Studerende på Københavns Universitet arbejder i gennemsnit fem timer om ugen, men hvad laver de egentlig, når de stempler ind på studiejobbet? Uniavisen har spurgt en række studerende, hvad de bruger deres arbejdsdag på.

Navn Mia Beicher Ansbjerg

Fag Medicin, 7. semester

Studiejob Studentermedhjælper på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Ballerup

Hvor længe har du arbejdet der? Siden november 2014. Jeg arbejder ca. 1-2 gange om måneden, og det passer derfor godt ind med mit studie, så jeg ikke går glip af for meget undervisning.

Hvordan fik du jobbet? Jeg hørte om jobbet på Psykiatrisk Summer School, men så jobopslaget et andet sted. Jeg havde egentlig tænkt mig at sende en uopfordret ansøgning, men pludselig søgte de nye medarbejdere, så jeg greb chancen.

Se mit studiejob

Vil du gerne fortælle om dit studiejob? Så skriv en mail, hvor du besvarer samme spørgsmål som bliver stillet i denne artikel – og fortæller om en dag på dit studiejob. Send mailen til uni-avis@adm.ku.dk.

En dag på studiejobbet

Kompetencecentret, der i daglig tale kaldes CTP, er en psykiatrisk specialklinik. Den største patientgruppe er flygtninge med traumerelaterede lidelser som PTSD og depression. Vores målgruppe er generelt patienter med anden etnisk baggrund end dansk, hvor kulturelle faktorer spiller en væsentlig rolle i sygdomsbilledet.

8.30 Arbejdsdagen starter
Dagen inden jeg tager på vagt, ringer jeg til sekretariatet og får at vide, hvor mange patienter der kommer, og hvornår den første møder ind.

Inden jeg møder patienten, skal jeg derfor hente den rette tolk, der kan tale alt fra arabisk, farsi eller bosnisk til sprog som pashto

Den første er som regel kl. 9:00, og derfor møder jeg ind 30 minutter før. Jeg går i arkivet og henter journaler og ratingskemaer, som skal bruges til at vurdere, hvordan patienterne har det seks måneder efter, at de er stoppet i forløbet. Jeg har altså adgang til patienternes journaler og hermed en masse menneskers fortid med krig, tortur og vold. Jeg læser indledende vurderinger, medicinlister og epikriser igennem, og så er jeg klar til at møde patienterne.

9.00 Første patient
En spændende del af arbejdet er den brede vifte af etniske baggrunde, som man møder i løbet af sin dag. Da jeg desværre ikke taler særlig mange eksotiske sprog foregår en del af arbejdet med tolk. Inden jeg møder patienten, skal jeg derfor hente den rette tolk, der kan tale alt fra arabisk, farsi eller bosnisk til sprog som pashto.

Sammen har tolk, patient og jeg nu en samtale af ca. 30 minutters varighed, hvor vi taler hverdagens problemer igennem, gennemgår medicinlister og generelt følger op på, hvordan patienten har haft det i de sidste seks måneder. Til sidst udfylder patienten et spørgeskema, og så er samtalen forbi.
Når patienten er gået udfylder jeg ratingskemaer, opdaterer medicinlister og så er patientens forløb på CTP afsluttet.

Ud og finde næste patient.

13.00 Aflyst
Denne patient er aflyst. Det er aldrig let med psykiske lidelser at forudsige, om en patient er frisk nok til at møde op. Nogle patienter er meget syge, har måske selvmordstanker og sover kun få timer om natten. Andre har simpelthen fået det så godt, at de er kommet tilbage i arbejde og derfor ikke kan få fri. Disse patienter får tilsendt spørgeskemaet med brev, og indtil næste patient er på skemaet, så hjælper jeg afdelingen med blodprøvesvar, udpakning af medicin og andre små gøremål.

15.00 Fyraften
Det varierer, hvornår man har fri, men ca. kl. 15:00 er jeg på vej hjem. Toget går fra Ballerup station mod København og i løbet af ingen tid er jeg tilbage på Nørrebro.

Vil du gerne fortælle om dit studiejob? Så skriv en mail, hvor du besvarer samme spørgsmål, som bliver stillet i denne artikel – og fortæller om en dag på dit studiejob. Send mailen til uni-avis@adm.ku.dk.

Seneste