Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Seks skarpe til Studenterrådet

VALGKAMP - Frit Forum har kritiseret Studenterrådet for at have monopol på indflydelse på Københavns Universitet, og for at køre udemokratiske valg. Vi lod en af Studenterrådets to spidskandidater Laura Toftegaard Pedersen svare for sig.

1. Er Studenterrådet demokratisk og gennemsigtigt?

»Det mener jeg. Vi har en generalforsamling, hvor repræsentanter fra en hel masse fag samles og vælger spidskandidaterne til bestyrelsen. Så har vi fagråd ude på studierne, som vælger deres kandidater til studienævn, og så har vi fakultetsråd, som vælger kandidater til Akademisk Råd. Og alle de steder er studerende på Københavns Universitet velkomne til at komme og afgive deres stemme.«

Men kan man kalde det gennemsigtigt, at man kan stemme på sin egen kandidat på Jura og så går stemmerne til dig, som læser Folkesundhedsvidenskab?

»Vi prøver i hvert fald at sørge for, at når du stemmer på mig, så ved du, at kandidaten fra dit fag har peget på mig. Vi har listeforbund for at vise, hvor mange studerende på forskellige fag, der faktisk peger på, at den person vil kunne udføre jobbet ordentligt. Det betyder, at man som studerende kan være sikker på, at den man vælger, er repræsenteret bredt og henter sit mandat på flere forskellige studier.«

LÆS OGSÅ: Seks skarpe til Frit Forum.

Men er det demokratisk, at selv om en kandidat fra Medicin måske får flest personlige stemmer på hele KU, så går stemmerne stadig til dig eller Louise Lipczak fra Biologi-Bioteknologi?

»Det er faktisk der, jeg mener, det er rigtig demokratisk. Kandidaten fra Medicin ved, at vedkommende vil få rigtig mange stemmer, fordi Medicin er det næststørste fag på KU. Så uanset om den person har lyst til at sidde i bestyrelsen eller ej, så ville vedkommende ofte blive valgt. Men når vi har et listeforbund, sikrer man sig, at det er de bedste, og dem, flest studerende kan stå inde for, som bliver valgt.«

Ifølge jeres konkurrenter i Frit Forum er der flere kandidater ude fra de enkelte fakultetsråd, der ikke selv ved, at stemmerne på dem går til dig eller Louise Lipczak. Er der ikke noget, der kunne tyde på, at systemet er for ugennemsigtigt?

»Jeg er ét hundrede procent sikker på, at alle dem, der stiller op på min eller Louises støtteliste, ved, at stemmen på dem går til en af os. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at man gør, hvad man kan, for at informere de studerende om, at de folk, de stemmer på, peger på Studenterrådets kandidater. Det forsøger vi blandt andet at gøre med de indlæg vi har her på Uniavisen.«

LÆS: Valgindlæg fra studenterlisterne.

2. Hånden på hjertet, hvor stor chance har man for at påvirke den interne hakkeorden i Studenterrådet og få indflydelse på, hvem I stiller op til valget?

»Helt ærligt og hånden på hjertet, det kan du sagtens. I Studenterrådet er vi studerende, der lige er startet, folk som mig, der har studeret i alt for lang tid, og studerende med utrolig forskellige holdninger, og hver måned får vi nye aktive. Som repræsentant i bestyrelsen får jeg virkelig mange inputs fra folk rundt omkring på fakulteterne, som kan fortælle hvilke konsekvenser det har, at de bygger om på KUA, at de ude på Medicin har taget studenterlokalerne osv. Alle de ting er med til at sætte dagsordenen.

Ja, dagsordenen. Hvad med personerne? Kan man helt ærligt påvirke, hvem der bliver stillet op?

»Ja, man kan komme til vores generalforsamling og stemme.«

3. Er det demokratisk, at I har en aftale med rektoratet, der gør, at I får alle midlerne til studenterpolitik, uanset tilslutning til valget?

»Studenterrådet, som jo er en 100 år gammel institution, får noget støtte af universitetet, fordi vi løfter rigtig mange opgaver hele året rundt. Vi er med til at lave studiestart for de nye studerende, vi laver en hel masse infomateriale, vi laver uddannelse for repræsentanter i studienævn og akademiske råd, vi har indtil videre haft pladserne i KU’s bestyrelse, hvor vi lægger et stort arbejde hele året igennem, og der er til enhver tid aktivitet i Studenterrådet. Vi er aktive op til valget, vi er aktive hele året rundt.«

Hvordan kan I modtage penge fra rektor uden at være i lommen på ham? Er man ikke mere uafhængig, hvis man ikke får alle de penge?

»Jeg tror ikke det handler om at være uafhængig af Københavns Universitet. Vi skal være en del af universitetet. Og jeg vil sige, at hvis der er nogen, der anklager os for ikke at være kritiske over for ledelsen, så ved de nok godt selv, at det er fjollet. Vi har været kritiske over for rektoratet utrolig mange gange. Jeg tror ikke, vi har gjort noget, der kunne få folk til at tro, at vi var i lommen på rektor.«

4. Har Studenterrådet en venstreorienteret agenda?

I siger altid, at I er partipolitisk neutrale, men Studenterrådet har jo en historie for at være venstreorienteret. Især i 70’erne, men også DSF, som I jo er en del af, har været beskyldt for at være rød. Du er selv medlem af en lokalbestyrelse i SF. Hvordan kan I påberåbe jer at være partipolitisk neutrale?

»Studenterrådet er partipolitisk neutralt. Vi laver studenterpolitik, ikke partipolitik. At jeg selv er medlem af SF betyder ikke noget for den politik, jeg laver i bestyrelseslokalet. Som sagt får jeg et mandat fra studerende fra mange forskellige politiske orienteringer. Vi rummer et meget bredt spektrum af studerende, men det er de studerendes trivsel og rettigheder, der skal være i centrum. Det kan nogle gange gå hånd i hånd med Venstres politik, andre gange med Socialdemokratiets, og andre gange slet ikke med noget partis politik.«

Men du må indrømme, at jeres offentlige kommentarer og udtalelser som regel flugter meget godt med det, der kommer fra SF og Enhedslisten. Ikke?

»Som studenterpolitiker vil man ofte kritisere den siddende regering, og den har jo i lang tid været borgerlig. Det er altid nemmere for en opposition at give gratis løfter. Hvis vi får en ny regering, vil du stadig se en masse kritiske udspil fra vores side.«

5. Stemmeprocenten ved universitetsvalgene ligger stabilt på omkring 14 procent. Hvad gør I for at få folk til at stemme noget mere?

»I år har vi arbejdet endnu mere intensivt med at lave valgboder, at få skriftligt materiale ud på nettet og generelt hæve informationsindsatsen. Jeg håber virkelig, at det hjælper, for det er utrolig vigtigt, at så mange som muligt deltager i de her valg. For mig personligt er det også vigtigt, fordi det giver en legitimitet til mit arbejde.«

Det siger Syriens præsident Bashar al-Assad også altid. Men det passer ham sikkert meget godt, at der er 14 procent, der stemmer. Passer det ikke også Studenterrådet meget godt med 14 procent, så I kender alle dem, der stemmer?

»Nej, vi har arbejdet intensivt i flere måneder på at øge opmærksomheden om valget. Men jeg mener også, at universitetet misser deres demokratiske forpligtigelse til at fortælle folk om, at valget finder sted, og hvordan det fungerer. Vi gør, hvad vi kan. Og så synes jeg heller ikke, at man kan sammenligne det her valg med et præsidentvalg. I min verden betyder det ikke så meget, hvilken studerende, der bliver valgt, det betyder meget mere, at der er mange studerende rundt om vedkommende, som vil bestemme, hvilken vej, universitetet skal gå.«

6. Laura, du har én sætning til at forklare, hvorfor man skal stemme på Studenterrådet.

»Man skal stemme på Studenterrådet, fordi vi før har vist, at vi kan ændre universitetet, og fordi vi bliver ved med at vise det året rundt.«

Valget til bestyrelse, studienævn og akademiske råd finder sted fra den 2. til den 6. december 2010. Stem og læs mere her.

ser@adm.ku.dk

Seneste