Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

#selveje

MURSTEN - Københavns Universitet ønsker selveje. Det kan jeg godt forstå. Men flere penge og mere selvbestemmelse forpligter også til at skabe et bedre universitet.

Københavns Universitets ledelse er for tiden i gang med en kampagne på mange forskellige platforme og medier for at opnå selveje.

I en tid hvor skiftende ministre alle lader til at synes, at detailstyring af universiteterne er den bedste ledelsesstil, kan jeg sagtens forstå universitets behov for at tilbagevinde noget kontrol og mulighed for selv at sætte en retning på vores universitets udvikling.

Som studerende forstår jeg godt dette ønske. Jeg ville også i højere grad gerne have, at man turde give mig mere indflydelse på, hvordan jeg bedst kommer i gennem mit uddannelsesforløb.

Selveje som vejen til et universitet i verdensklasse?

Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesformand for KU, skriver i en kronik i Politiken, at KU pt. betaler for meget i husleje, og at selveje ville betyde mere luft i budgettet.

Angiveligt er der tale om rigtig mange penge, som kan bruges til at bringe os tættere på at blive det universitet i verdensklasse, som vi alle ønsker, Københavns Universitet skal blive.

Hvis selveje betyder flere penge, så er det logiske spørgsmål naturligvis, hvad disse penge skal bruges til? Jeg har nogle ideer til, hvor pengene kunne blive brugt, så vi får et endnu bedre universitet:

Humaniora kunne godt bruge 12-timers undervisningsuger, på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kunne alle institutterne have godt af at få deres eget hjemstavnslokale, og vi ville alle blive bedre studerende af at være garanteret feedback på vores større skriftlige opgaver.

Sammen om et bedre universitet?

Nils Strandberg Pedersen skriver, at det nuværende system, hvor universitetet lejer bygninger af staten, betyder distance til de behov, som forskere og studerende har.

Hvis den tankegang følges, må selveje betyde, at der kommer mere deltagelse og bliver taget større hensyn til studerende og forskeres behov. Jeg håber, at dette kommer til at munde ud i, at der bliver taget tiltag, så vi kan komme tættere på hinanden.

Indførelsen af mentorordninger er blot en af de ting, som kan bruges til at skabe bedre forskerkontakt. Det kan også være, at vores undervisning skal have en bedre balance mellem forelæsninger og holdundervisning.

Hvis vi selv bestemmer over vores bygninger, kan vi forhindre, at forskere sidder bag låste døre. Der kan komme flere læsepladser og større kantiner, som kan give mulighed for det uformelle møde mellem undervisere og studerende. Der er mange ting, vi kan gøre bedre.

Mens Københavns Universitets ledelser knokler for at blive selvejende, knokler jeg og Studenterrådet for at skabe det bedst mulige universitet. Jeg håber, at selveje bliver et vigtigt skridt på vejen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste