Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Semesterstart eller semesterstop?

PROTEST - Det er et ringere universitet, der slår portene op i begyndelsen af 2010, mener Studenterrådets formand og næstformand. Og nedskæringerne kan føles overalt. Studenterrådet stiller krav om en bedre finansiering

Efter nogle forhåbentlig veloverståede eksamener vender vi studerende nu tilbage til vores vante omgivelser på Life, KUA og alle de andre dele af Københavns Universitet. Vi forventer at alt ligner sig selv, og at vi går et fedt semester eller blok i møde. Men mange vil hurtigt opdage, at noget er anderledes.

Mens vi læste til eksamen i december blev vores uddannelser ramt af besparelser i millionklassen.
Budgetter og økonomi kan synes meget langt væk fra os studerende. Men besparelserne er for længst rykket helt ind i vores undervisningslokaler.

Besparelserne kan ses overalt

Besparelserne er blevet synlige for den geografi-studerende, der må droppe sin drømme kandidatuddannelse fordi Institut for Geografi og Geologi skal spare 8 millioner kroner og fyre 30% af deres undervisere.

Besparelserne er også blevet meget konkrete for den biologi-studerende, hvis drømmefag er aflyst, fordi flere undervisere er blevet fyret.

Humanisten kan godt glemme alt om flere undervisnings- eller vejledningstimer for det humanistiske fakultet har indført øjeblikkeligt ansættelsesstop. Og sidst men ikke mindst er der den studerende på Life, der går en usikker tid i møde, for ingen ved, hvad det kommer til at betyde, at fakultetet fyrer 50 medarbejdere. Men bedre uddannelse giver det i hvert fald ikke.

På trods af eksamensstress har forringelserne af vores uddannelser ikke fået lov til at gå stille hen.
På flere institutter har de studerende indkaldt til stormøder og diskuteret fremtiden for deres fag – harmen over de uansvarlige besparelser er stor.

Studenterrådet blæser til modstand

I Studenterrådet har vi kritiseret besparelserne fra første færd og nu hvor de træder i kraft, kan vi mærke at interessen og modstanden mod besparelserne vokser dag for dag.

De lokale protester fra de studerende er legitime og har vores fulde støtte!

Det kan ikke være rigtig, at man ikke kan planlægge sit studieforløb og tage den uddannelse man er blevet lovet, fordi fag bliver nedlagt og undervisere fyret.

Det er vigtigt, at vi studerende står sammen på tværs af fag og fakulteter i arbejdet mod besparelserne. Det er ikke et spørgsmål om en intern fordeling mellem KU’s uddannelser, men et spørgsmål om en helt forkert finansiering, hvor vores uddannelser får alt for få midler.

Budget 2010 blev vedtaget uden Studenterrådets stemmer. Men hvor skal vi hen i fremtiden? Vil KU virkelig brande sig på at være Danmarks største kulturinstitution og landets førende universitet, så må ledelsen træde i karakter og kræve en bedre finansiering fra politisk hold. Hvis uddannelserne udhules så meget, at det kun er navnet, der står tilbage, ja så ser vi studerende ikke frem til semesterstart, men semesterstop. En uddannelse uden indhold er ikke en uddannelse.

Vi opfordrer alle studerende til at bakke op om kravet for en bedre finansiering, for at sikre vores uddannelser – vi står sammen om et bedre universitet.

Seneste