Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Send underviserne på kursus, så de er klædt på til at navigere i kontroversielle emner

Inklusion — Københavns Universitet bør udvikle et obligatorisk kursus til alle undervisere, så de har bedre forudsætninger for at skabe et trygt undervisningsrum.

Det bør være en af Københavns Universitets fornemste opgaver at fremme en åben og inkluderende akademisk debatkultur, ikke mindst i undervisningslokalerne. Det kræver, at underviserne er tilstrækkeligt klædt på til også at undervise i delikate, kontroversielle eller prekære emner, der optræder enten i de aktuelle samfundsdebatter eller i pensums historiske bagkatalog.

I dag er der stor forskel på underviseres evne til at gå i åben dialog med studerende. Det viser de vidnesbyrd, Studenterrådet har indsamlet i relation til en diskriminationskampagne, vi iværksatte i foråret. Flere studerende påpeger, at de ikke formår at etablere en konstruktiv dialog med deres undervisere, når emner bliver kontroversielle og følsomme.

Studenterrådets anbefalinger til ledelsen

I løbet af foråret har Studenterrådet indsamlet vidnesbyrd og ideer fra de studerende for at gøre KU mere inkluderende og mangfoldigt.

Arbejdet er mundet ud i tre konkrete anbefalinger, som Studenterrådet overrækker til rektoratet på KU Festival fredag den 9. juni kl. 15:00-15:30.

Vores erfaring i Studenterrådet er, at de studerende i høj grad efterspørger disse dialoger, da de både er uddannelses- og og samfundsrelevante. Studiemiljøundersøgelsen fra 2021 afslører, at 39 procent af de studerende på Københavns Universitet ikke har indflydelse på, hvad underviserne vægter i undervisningen. Kan denne mangel på indflydelse skyldes en forsigtighed fra undervisernes side, idet de emner, de studerende efterspørger, ofte er kontroversielle?

Hvis det er tilfældet, foreslår jeg, at man på Københavns Universitet begynder at tage den problemstilling mere alvorligt. Helt konkret forslår jeg, at KU udvikler et kursus, der er obligatorisk for alle undervisere, så de får styrket deres faglige kompetencer til håndtere sensitive emner i undervisningen.

Ned med kommunikationsbarrieren

Målet er at skabe et læringsmiljø, der er præget af åbenhed, respekt og intellektuel udforskning, hvor både undervisere og studerende føler sig trygge og har mulighed for at deltage og bidrage konstruktivt med tanker, ideer og forbehold, også i emner, der fordrer sensitiv bevidsthed.

Jeg ønsker ikke at rette kritik mod enkelte undervisere eller deres faglige kompetencer, mit ærinde er at adressere det eksisterende uddannelsessystem i bred forstand. Hvis systemet udadtil fremstår inkluderende og åbent, formår det alligevel ikke indadtil i tilstrækkelig grad at ruste sine undervisere til at navigere i kontroversielle emner og engagere sig i undersøgende og åben dialog med de studerende.

Et obligatorisk kursus kan udvikle undervisernes selvsikkerhed, evner og redskaber til at navigere i sensitivt farvand på en inkluderende og respektfuld måde til gavn for både undervisere, studerende og det fælles undervisningsrum. Underviserne skal have de nødvendige værktøjer til at skabe et miljø, hvor kontroversielle emner præsenteres med en høj akademisk faglighed, og hvor forskellige perspektiver og meninger respekteres og inddrages konstruktivt i diskussionerne i en ramme, der er tryg, ikke fremmedgørende.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Når uvidenhed diskriminerer

En studerende gav dette svar på Studenterrådets spørgeskema:

»Hvis vi kan få de ansatte, både administrative og videnskabelige, bedre klædt på til at forstå hvordan man taler om, til og med folk med funktionsnedsættelser, både direkte og i undervisningssituationer, ville det hjælpe helt utroligt meget. Jeg tror, at en stor grad af diskriminationen kan ske på baggrund af uvidenhed.«   

Citatet gjorde særligt indtryk på mig, fordi det tydeliggør, at diskrimination ofte er usynlig for dem, der ikke selv oplever den. Og hvis ikke vi taler om det og leder efter løsninger på det problem, risikerer vi, at det kommer til at manifestere sig i vores fælles undervisningsmiljøer.

Kigger man efter inspiration i inklusionsrapporter fra universiteter i resten af verden, fokuserer de ofte på begrebet equity i deres ligestillingsarbejde. Det er svært at oversætte direkte til dansk, men det handler om at anerkende, at mennesker har forskellige behov, og at arbejdet med mangfoldighed og diversitet må afspejle dette. Den tilgang bør vi i fællesskab bestræbe os på at tilegne os, så vi kan fremme konstruktive, berigende og meningsfulde samfundsdebatter på universitetsniveau uden at fremmedgøre nogen. For mig at se bør equity danne en fundamental ramme for det, der foregår i undervisningen på universitetet.

Høj akademisk faglighed for alle

Jeg mener, at den mest effektive måde at etablere en ramme baseret på equity på universitetet, er gennem indførelsen af et obligatorisk undervisningskursus, der giver underviserne de nødvendige redskaber til at engagere sig konstruktivt i dialog om kontroversielle emner med studerende, så ingen føler sig fremmedgjort eller ekskluderet.

Gennem en strategisk indsats kan KU sikre et undervisningsmiljø, hvor alle stemmer og perspektiver er velkomne, og hvor akademiske diskussioner om kontroversielle emner fører til fagligt funderet refleksion og videnskabelig vækst snarere end splittelse imellem studerende og undervisere.

Det er på tide, at KU tager ansvar og skaber et inkluderende læringsmiljø, hvor kontroversielle emner behandles med høj akademisk kvalitet, og hvor alle rimelige spørgsmål bliver håndteret med respekt. Vi – både studerende og undervisere – fortjener en tryg ramme at udvikle os i sammen.  Lad os skabe et inkluderende universitet med plads til alle!

Seneste