Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SF: Evalueringspanelet skøjter uden om de store problemer

UNIVERSITETSLOVEN - Evalueringspanelet, der har kigget universitetsloven i sømmene, tager slet ikke fat på de egentlige problemer om medarbejderindflydelse og forskningsfrihed, mener SF

»Panelet får kradset lidt i overfladen,« siger SF’s universitetsordfører Jonas Dahl, »men de to hovedkrav til evalueringen har man slet ikke taget stilling til. Det gælder spørgsmålet om medarbejdernes indflydelse på universiteterne og forskningsfriheden.«

Jonas Dahl mener, at evalueringspanelets fem eksperter med en rapport i letvægtsklassen har forspildt deres chance for at tage tyren ved hornene om de emner, der virkelig kunne have haft betydning for universiteterne.

»Evalueringspanelet svigter ved ikke at udstikke nogle konkrete tiltag, der kan sikre medarbejderdemokrati og forskningsfrihed. I stedet lægger man de emner ud til de enkelte universitetsbestyrelser, og det er ikke godt nok,« siger Jonas Dahl.

»Det er loven, der skal sikre, at der er ens regler for forskerne, og at de store beslutninger om ansættelser af dekaner og udformning af budgetter ikke sker uden om medarbejderne.«

Panel af ja-sigere?

Jonas Dahl udtrykker bekymring for om evalueringspanelet i tilstrækkelig grad har formået at frigøre sig fra Videnskabsministeriet. »De vigtigste emner er underbelyste i rapporten, og man kunne have haft højere forventninger til et uafhængigt panel,« siger han.

Det er Folketinget, der har bestilt evalueringen af universitetsloven, men de fem eksperter i evalueringspanelet er udpeget af videnskabsministeren. Det er dog understreget i panelets kommissorium, at der skal være tale om en uafhængig bedømmelse af universitetsloven.

På sidelinjen

SF er ikke med i forliget om universitetsloven og har dermed den luksus at kunne kritisere uden selv at blive ramt af kritikken. Men hvad vil SF så gøre?

»SF ser nogle problemer i den nuværende lov, og det er jo også det, forskerne gentagne gange har påpeget. Nu vil vi læse det her grundigt igennem og derefter komme med vores forslag til hvordan vi får en universitetslov, der kan fungere her og nu. Men på langt sigt er der behov for større ændringer, som ikke bare er en revision af det nuværende. Men vi håber da at videnskabsministeren har lyst til at lytte til os, så vi kan få en universitetslov der er til gavn for alle,« siger Jonas Dahl.

chz@adm.ku.dk

Seneste